Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
januari 07, 2018
Written by , Posted in Uncategorized

PERSOONLIJK BERICHT

Beste lezers en lezeressen,

Helaas ben ik al een tijd uit de running zoals men dat wel noemt. Helaas voor mij dan want misschien vinden velen dat een zegen. Dat kan natuurlijk ook nog.

De reden waarom ik al heel lang niet meer gereageerd heb d.m.v. columns komt door het feit dat bij mijn echtgenote darmkanker is geconstateerd en uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Velen van u kunnen zich wellicht indenken dat ik niet echt direct in de stemming was om columns te schrijven. Als het beroepsmatig geweest zou zijn dan had ik wellicht wel moeten schrijven maar daar is gelukkig geen sprake van. Ik zal binnenkort zeker weer wat publiceren.

Het wordt nog steeds geen transgender aanhef. Het blijft dus gewoon: “Beste lezers en lezeressen”.

Sorry voor deze late reactie maar ik was even niet in staat om hier in het openbaar op in te gaan.

Ik dank u voor uw begrip.

met vriendelijke groet,
Louis Jansen

NB: Bovenstaande foto is genomen tijden de boswandeling met Weimaraners vorig jaar in Ugchelen.

standard
september 29, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

De toren van Babel

Gewoon, beste lezers en lezeressen, (niks transgenderachtig dus),

De woontoren van Bommersheuf zou eigenlijk de toren van Babel moeten zijn. Die werd nooit afgebouwd volgens het verhaal in Genesis 11:1-9. De toren van Babel is een mythisch bouwwerk uit de Hebreeuwse Bijbel toen er op aarde nog één taal gesproken werd en trokken na de zondvloed alle mensen in oostelijke richting en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden: “‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren.” De Heer maakte dat de mensen, die eerst één taal hadden, aan spraakverwarring ten offer vielen en elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel, wat afgeleid is van het Hebreeuwse woord balal, “verwarring brengen”.

En dat doet het college van Zevenaar. Veel verwarring brengen. Alleen bakte zij geen stenen maar bakten zij het bruin.
Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. bleek dat maar al te waar.

Een simpele vraag van Fred van Dijk, raadslid van de VVD, kon niet afdoende worden beantwoord. Van Dijk vroeg zich namelijk af of er bindende afspraken zijn gemaakt waar de gemeente Zevenaar niet onderuit zou kunnen. De beantwoording van Toon Albers was zeer vaag. Ik ben beter van hem gewend.

Hij heeft het dossier Bommersheuf woontoren geërfd van Anja van Norel die uit het college van B&W is gestapt. Ook Anja van Norel heeft daar blijkens de vragen die van Dijk stelde nooit antwoord op gegeven.

Weet u. Ik zou mij voor kunnen stellen dat als er wel bindende afspraken zouden liggen Zevenaar daar niet zomaar onderuit kan komen. Dat toegeven zou voor Zevenaar trouwens ook een blunder kunnen worden geclassificeerd. Volgens Albers worden er normaliter om tegenslagen door wegstemmen van de gemeenteraad ontbindende voorwaarden verbonden aan zo’n project. Normaliter ja. Maar is dat mogelijk in Zevenaar?
Indertijd dat Anja van Norel aan het bewind was bleek er al zeer veel animositeit te bestaan tussen van Norel en de projectontwikkelaar. Daarover heb ik toen een column geschreven. U kunt zich vast wel voorstellen dat ik nog niet zo overtuigd ben van het feit dat er geen bindende afspraken zouden liggen.
Mocht het zo zijn dat er geen bindende afspraken zouden liggen dan kan Zevenaar altijd zeggen dat ze het gebouw dieper de grond in moeten bouwen zodat de bouwhoogte voor zover mogelijk acceptabel blijft. Ik vrees met grote vreze dat dit een onbegaanbare weg blijft en dat het college samen met de collegepartijen (PvdA, D66 en LB) bang zijn voor claims van de bouwer/projectontwikkelaar als ze anders moeten gaan bouwen dan afgesproken (15.70 hoog).
Mochten die laatste dat ontkennen dan heeft Zevenaar niet één maar twee gouden eikels verdiend voor deze nieuwe blunder. Helaas bestaan de gouden eikels niet meer. Er waren te veel eikels nodig.
De drie collegepartijen hadden nog wel een amendement gemaakt maar stemden voor het raadsvoorstel waardoor het college gewoon de ingeslagen weg kan vervolgen en de vage toezeggingen aan de raad aan hun laars kunnen lappen. Die zijn namelijk gigantisch vrijblijvend waar je dus alle kanten mee op kunt.

Zie amendement:

170926 Amendement Lokaal Belang, PvdA en D66 raad 270917 vaststellen bestemmingsplan Bommersheufsestraat Zevenaar

Zie raadsvoorstel:

792335 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Bommersheufsestraat Zevenaar Bommersheufsestraat

Nu ben ik geen voorstander van politiek met religie verweven maar voor deze ene keer dan hoop ik dat de Heer hier een eind aan maakt. Maar ja, wie is er nog zo machtig tegen al die machiavellisten in het bestuurlijk landschap.

Je moet onderhand medelijden krijgen met de bezwaarmakers die echt heel veel energie hebben gestoken in deze toren. Het heeft niet mogen baten.
Voor mensen die eerlijk naar zichzelf durven te kijken zou ik net zoals de bezwaarmakers, kunnen adviseren om vooral niet op de drie collegepartijen te stemmen. Maar ik schrijf niet voor niets: “kunnen adviseren”, want ik adviseer natuurlijk niets. De keuzes laat ik zoals u weet aan u zelf over.

Zie brieven bezwaarmakers:
170925 Mail bij raadsnotitie bewoners Bastion-Musiater (vdWouw) t.b.v. vergadering d.d. 27 september 2017 best.plan Bommersheufsestraat

170925 Raadsnotitie bewoners Bastion-Musiater t.b.v. vergadering d.d. 27 september 2017 best.plan Bommersheufsestraat

170926 Mail bij brief buurtbewoners Bastion-Bergvrede (Klein Bleumink) aan college (cc raad) tbv raad 270917 best.plan Bommersheufsestra

standard
september 07, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

Blundercity heeft een waakhond nodig (deel 3)

Beste lezers en lezeressen,

Een trouwe lezer of lezeres, ik weet het niet meer, schreef mij n.a.v. het krantenartikel/interview van vandaag in de Gelderlander met Albers en Hendriksen het volgende:

“Hallo Louis. Ik vraag mij af waarom er geen communicatie-adviseur bij de gemeente Zevenaar werkt, die amateurs zoals deze wethouders, verteld dat dit soort stupide interviews verre van handig zijn.”

Ik vond dat een leuke reactie, vandaar deze foto van de waakhond die de communicatie cyclus gaat bewaken. Let op. Ze lijkt een oogje toe te knijpen maar dat is letterlijk bedoeld. De zon was nogal fel. Maar wees gerust. Ze hoort, ruikt en ziet alles heel scherp.

De waakhond voor de gemeente Zevenaar zodat ze in het gemeentehuis geen blunders meer uithalen. Goed idee?

standard
september 06, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Blundercity (deel 2)

Beste lezers en lezeressen,

De motie die Paul Freriks in gaat dienen zal er als volgt uit gaan zien:

Beste Griffie
 
Zou u de aankondiging van de motie willen verspreiden onder de deelnemers aan de raad van 27 september.
 
 
 
 
Motie van Afkeuring
 
Inleiding.
 
Het niet tijdig betalen van griffierechten waardoor wij als Gemeente Zevenaar buitenspel zijn komen te staan bij het windmolenproces was  voor de fractie van Sociaal Zevenaar de druppel die de emmer deed overlopen.
Denkend aan die collegeleden die een raadsonderzoek blokkeerde waardoor de raad het middel van raadsenquete uit de kast moesten trekken, het gehakkel met de kinderboerderij, de warboel bij de school aan de Plantanenlaan, het GVL debacle ook financieel , het leerlingenvervoer en vul uw eigen opmerkelijke gebeurtenissen in.
 
Voor de fractie van Sociaal Zevenaar is de maat vol. Het mogelijke gevolg van de motie aan het college (minus de burgemeester) is het vertrek van het college. Een lastige tijd zo vlak voor de verkiezingen. Maar dat is het ook met 6 maanden of een jaar. Strategische redenen mogen niet van doorslag zijn in de beoordeling van een college.
 
Conclusie:
 
De gemeenteraad van Zevenaar,
 
bijeen ter vergadering op 27 september 2017
 
Spreekt haar Afkeuring uit over het huidig college. (minus de burgemeester)
 
De fractie van Sociaal Zevenaar,

 
P.J.M. Freriks
 
Fractievoorzitter

 

Jammer, maar meer zit er niet in denk ik. Een motie van wantrouwen voor het gehele college zal geen draagvlak krijgen. Dan moet het college opstappen. Deze motie haalt het misschien wel.

standard
september 06, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

Een bundel blunders in Blundercity Zevenaar (deel 1)

Beste lezeres en lezeressen,

En ja hoor, het is weer zover in Zevenaar.

De stad waar blunders hoogtij vieren. Was het niet het personeelsdossier waar ze keer op keer de zaak verloren, dan was het wel de woontoren Bommersheuf, of de scholen Platanenlaan of….of……

Ik ga al die blunders hier niet herhalen maar u weet het vast wel waar ik het over heb. En nu weer blunderen en dat bij de Raad van State nog wel. Ook niet voor het eerst.

Deze column gaat natuurlijk over het beroep tegen windpark De Bijvanck. Wat wil het geval?

Dat beroep is niet ontvankelijk verklaard omdat de gemeente Zevenaar verzuimd heeft de griffierechten op tijd te betalen. De geruchten gaan dat de gemeente Zevenaar diverse aanmaningen heeft ontvangen m.b.t., de betaling van de griffierechten maar daar geen gehoor aan hebben gegeven. Hoe bizar. Als dat werkelijk zo is natuurlijk. Moet u als inwoner eens proberen om aanmaningen van de overheid te negeren. Heb je vast en zeker de deurwaarder voor je deur staan.

De fracties in de gemeenteraad van Zevenaar buitelen over elkaar heen en een belronde leverde de volgende commentaren op:

Het CDA, bij monde van Jan de Nooij, wil de onderste steen boven (dat wilde ze samen met de PvdA niet bij het personeelsdossier toch?) en vindt dat Zevenaar de lacher van de regio wordt. Als het allemaal klopt wat er nu beweerd wordt dan vindt de Nooij het nog steeds niet nodig om het college naar huis sturen. Want stelt hij, “dat zou een bestuurlijke chaos veroorzaken en daar zit niemand op te wachten. I.v.m. de verkiezingen van 22 november moet er nog veel werk worden verzet”.
Dat kan zo zijn beste mijnheer de Nooij, maar met alle respect zoals men dat in de politiek zegt, dit vind ik een domme bewering want Zevenaar is al heel lang de lacher van de Regio. En niet alleen van de regio. Dus ook in het verleden heeft men kansen laten liggen om het college naar huis te sturen.

Renee Teunissen (VVD) liet mij weten dat Zevenaar zich kapot moet schamen nu het beroepschrift niet ontvankelijk is verklaard. Ook hij zal zich gaan beraden met de fractie over deze blunder.

Harry Staring (Lokaal Belang) noemt het een blunder van de eerste orde en geeft mij mee dat er vanavond een fractie bijeenkomt is belegd dat voornamelijk handelt over dit onderwerp. Hij laat weten dat de raad van Zevenaar akkoord is gegaan met “geen turbines op Zevenaars grondgebied” en is in tegenstelling tot D66, geen voorstander van een andere vorm of locatie voor windturbines

Paul Freriks (Sociaal Zevenaar) is van mening dat het hele college moet vertrekken. Voor Paul Freriks geldt het niet als symboolpolitiek (omdat het nu zo kort voor de verkiezingen zou moeten plaatsvinden). Al zal waarschijnlijk de meerderheid van de raad dat wel vinden. Daarom komt Paul met een motie van afkeuring. Minder zwaar maar de zoveelste motie tegen dit college.

Nathani Niebuur-Sluiter (PvdA) is van mening dat voor de beeldvorming naar buiten het erop lijkt dat de gemeente zichzelf in de voet heeft geschoten.

Ed van der Schaft (SP) zegt: “Ik ben geschokt en boos. Het is overduidelijk dat de mensen deze windturbines niet willen. Dan helpt het niet wanneer Zevenaar opnieuw zit te pitten. De provincie drukt helaas gewoon door”. De raad was tegen deze windmolens op deze plek. En nu dit.

Peter Pollmann (D66) noemt het onvoorstelbaar dat vervolgens de leges voor dit beroepschrift niet op tijd zijn betaald. Voor D66 was eerder een alternatief bespreekbaar geweest maar daar was geen raadsmeerderheid voor te vinden. Logisch dat D66 dat heeft geprobeerd met een portefeuillehouder duurzaamheid in hun midden.

D66 wethouder Tienke van der Werf heeft duurzaamheid in portefeuille. De wethouders van Lokaal Belang, Toon Albers en Gerard Hendriksen, zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en financiën. Het wordt dus bijna college breed bestuurd. Normaal gesproken is alles eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Burgemeester Jeroen Staatsen zal straks woordvoerder zijn naar de raadsleden.

De politiek in Zevenaar ageert al jaren tegen windturbines op Zevenaars grondgebied. Dat ging zelfs zover dat gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) van de provincie Gelderland Zevenaar een halt wilde toe roepen. De Gelderse provinciebestuurders gaan nu op grond van de Crisis- en herstelwet toch proberen het windpark te realiseren. Rare jongens en meisjes die Romeinen bij de provincie. Ze wilden Zevenaar tegenhouden voor de Outlet en nu ook nog de windparken er doorheen drukken. Lijkt wel een wraakactie van de provincie.
Het college van Zevenaar zal uitleg moeten geven aan de raadsfracties over bovenstaande blunder. De gemeente zelf hoopt op coulance van de Raad van State. Lijkt mij niet te verwachten. Ik ben benieuwd.

Tot slot.
Als het allemaal klopt dan ben ik het volledig eens met Paul Freriks. College exit. Bestuurlijke chaos? Nee hoor, daar ben ik niet zo bang voor. Ik vraag mij wel af: “is er nu opzet in het spel door deze of gene?” Ik mag het niet hopen

Wordt vast en zeker vervolgd!

standard
augustus 10, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

Over wegisweg , moorkoppen, negerzoenen en alle aanhang van Sylvana Simons en Sint Nicolaas uit Turkije

Beste lezers en lezeressen,

U merkt het. Ik blijf trouw aan mijn aanhef.
Iedereen moet natuurlijk eigen keuzes maken. Maar ik vind het betuttelend dat we nu in een keer geen dames en heren (vanwege een paar transgenders die daar moeite mee zouden hebben?) , maar ook geen moorkoppen of negerzoenen (vanwege alle Sylvana Simons aanhangers/sters in Nederland?). Om over het in stand houden van zwarte piet nog maar te zwijgen. Ik heb nog een suggestie voor de Sylvana Simons aanhangers/sters. Laten we de kinderen niet meer leren zingen:

”Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan” maar: ”Zie ginds komt de stoomtrein uit Patara weer aan…”

Want daar komt Sint-Nicolaas uiteindelijk vandaan. Nicolaas van Myra is geboren in Patara te Lycië dat in Antalya, Turkije ligt.

Maar er zijn vast wel meer zaken om op te noemen over dit soort kwesties. Daarover nu even genoeg, want ik hoop natuurlijk niet dat deze versie van een van de Sinterklaasliedjes het haalt, maar daar ga ik het nu niet verder over hebben.

Iets positiefs, dat kunnen we nu wel gebruiken en daar ga ik het nu wel over hebben.

De wethouder van Verkeer Toon Albers van Lokaal Belang heeft onlangs een verstandig besluit genomen. Hij heeft namelijk verordonneerd dat de inhaalstrook van de Arnhemseweg richting Duiven met wegen Methen en Ringbaan-Noord afgezet zodat er tegemoet wordt gekomen aan de klachten van omwonenden uit het appartementencomplex Lonismaat die klagen over herrie door accelererende en remmende automobilisten en motorrijders. En die hebben gelijk vind ik. De linkerbaan wordt vooral tijdens de ochtendspits gebruikt wat langzamer rijdende weggebruiker in te halen die deze weg gebruiken om naar Duiven te rijden.
Natuurlijk zal die situatie niet eeuwig zo aangepast blijven want als over een paar jaar de doortrekking en verandering van de constructie van de Arnhemseweg naar de A-12 en de A-15 bij Duiven een feit wordt niet zo blijven. Je krijg dan verderop een heel andere situatie dan nu het geval is.
Waar omwonenden dan wel meert e maken krijgen is de toename van vereer doordat veel vooral automobilisten via deze weg naar de A-12, A-15 knooppunt zullen rijden En zolang daar geen verbetering in komt in de vorm van een fatsoenlijke rondweg zal de ergernis alleen maar toenemen. Daar lagen bezwaren tegen deze constructie. Of dat wordt doorgezet weet ik niet zeker. Indien dat goed is aangepakt zijn claims kans hebbend. Ik hoor diverse lezingen over die bezwaren. En of die bezwaren zullen helpen? Ik verwacht daar niet te veel van. Ook Toon Albers kan dat niet afdwingen. Als hij net zoveel invloed uit kon oefenen op rijks- en provinciale wegen zoals als nu bij het appartementencomplex bij een gemeentelijke weg (binnen de bebouwde kom is gemeentelijk) dan vrees ik met grote vreze. In ieder geval kan je nu spreken van de weg is weg zoals in de Harry Potter films. Voor hen die het niet weten. De Wegisweg is een straat en daar kopen Harry Potter en de andere Zweinsteinleerlingen hun zaken die ze nodig hebben.

Alleen om daar nu tien jaar lang over te moeten klagen vind ik wel erg lang. Dus Babberichers verenig u en zorg dat de provinciale weg door Babberich met Wittekruis wordt aangepakt om het verkeersveilig te maken. Want daar is nog geen enen mallemoer aan gedaan en zoals het er nu uit ziet gaat dat nog langer dan tien jaar duren eer er misschien iets aan gedaan gaat worden.

Maar goed. Klik op volgende link en u ziet de nieuwe situatie aan de Arnhemseweg. Zie:

standard
juli 29, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Transgenders, of: “Beste Liemerianen”

Beste lezers en lezeressen, of moet ik nu zeggen beste mensen? Nee, ik hou het toch maar bij lezers en lezeressen,

Misschien dat u, die dit leest er anders over denkt, en dat is natuurlijk uw goed recht, maar ik heb mij toch echt geërgerd aan de discussie over aanspreektitels van o.a. transgenders. Ik ken een aantal transgenders in mijn omgeving en lees er, waarschijnlijk net als u, veel over. Dus ook over transgenders die zeggen dat ze het juist helemaal niet zo leuk vinden wat nu bijvoorbeeld door het gemeentebestuur in Amsterdam wordt voorgesteld. In sommige gevallen kun wel je gewoon ‘geachte mevrouw’ boven een brief zetten, als je weet dat het om een vrouw gaat zegt het Amsterdamse gemeentebestuur. Ook dat vind ik onzinnig want zeker weten doe je dat nooit. Nu hebben deze transgenders eindelijk een vaste status (ze zijn man of vrouw, meisje of jongen) en nu mag het in één keer niet meer genoemd worden wat je bent.

Ik vind dat we behoorlijk doorschieten in dit emolandje. Je hoeft maar iets te zeggen of te schrijven en er springen weer prompt een aantal mensen als een bok op een haverkist op de schrijver/schrijfster of spreker/spreekster af. Ik vind het af en toe zelfs aandoenlijk hoe men met bepaalde statements om gaat. Sommige mensen lezen de inhoud niet echt, ze kijken vluchtig en oordelen in de trant van “oh ja, dat vind ik ook”, terwijl ze niet weten waar het over gaat. Ik weet het, ja ja, daarvan kan je iedereen beschuldigen, maar het is aan u dames en heren, jongens en meisjes, om daar een oordeel over te vormen en niet door de zogenaamde politiek correcte politici die denken zo gemeenteraadsverkiezingen te winnen. Zielig toch?

Stel je hebt als overheid een bijeenkomst met Duivenaren, Westervoorders, Zeevaarders en Didammers, Rijnwaarden is dan Zevenaar natuurlijk. Dan wordt het dus: beste mensen? Dat kan natuurlijk. Of wordt het beste Liemerianen, al vinden dat niet alle Didammers even leuk, want dar zijn eigenlijk Montferlanders geworden. Liemerianen lijkt trouwens wel veel op Liberalen he? En dan de NS. Omroepers mogen zeggen: “reizigers”. Reizigers? Dat is toch mannelijk. Dus NS. “reizigsters” moet u dan laten oproepen. Wat een gedoe zeg. Vind ik. Nu is het nog niet verplicht zeggen de instanties. Nu niet nee, maar over een paar jaar? Wie zal het zeggen?

U mag het zeggen.

standard
juli 29, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

Babberich, daar moet je wezen

Beste lezers en lezeressen,

Als je het maar over laat aan de bevolking, dus geen bemoeienissen van betweters uit de politiek, dan gaat het vaak goed. Zo ook in Babberich. Daar werd door het verenigingsleven in Babberich een waar festijn georganiseerd. Muziek en foodtrucks gaan goed samen en dat bleek ook hier.

Ik ben daar vandaag naar toe gegaan. Het was ontspannend, leuke band en veel te eten en natuurlijk drinken. De sfeer was uitermate gezellig en ontspannend en alles kwam ten goede aan de meeste verenigingen in Babberich zoals SV Babberich, de lokale carnavalsvereniging De Schuumneuzen, St. Jan in Babberich en last but not least, ook voor het in stand houden van het Kulturhus De Borg in Babberich waar veel van het Babberichse verenigingsleven plaats vindt.

Kortom, een goed initiatief dat naar ik hoop niet alleen publiciteit brengt maar ook geld in het laatje. Dus geen handje op houden voor de Babberichse verenigingen maar zelf de handen uit de mouwen steken. Goed voorbeeld doet goed volgen zal ik maar zeggen.

Het was begonnen op vrijdag 28 juli om 16.00 uur. Vandaag (zaterdag) 29 juli en zondag 30 juli is het festival vanaf 12.00 uur geopend. De locatie? Op het veld tegenover aan De Zwanenwaay 28. De toegang? Gratis natuurlijk.

Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.

standard
juli 29, 2017

Schoolstrijd (deel 2)

Beste lezers en lezeressen, (hoewel, dit is ook niet meer transgender acceptabel)

De volgende tekst werd mij toevertrouwd door Paul Freriks van Sociaal Zevenaar,

“@Democratisch Vandalisme

De parmantige haantjesheren van D66 en Lokaal Belang zijn zoekende maar de weg totaal kwijt. Sociaal Zevenaar wil wel helpen.
Een minuut voor de behandeling van het punt: de school op de Platanelaan komen VVD en Lokaal Belang met een wijzigingsvoorstel. De school moet weer minder kosten en de bijdrage van de scholen omhoog. Deze partijen zijn op alle fronten de zaak aan het verzieken.
En dit wordt door dhr. Staring (Lokaal Belang): “ze hebben nog geluk gehad” en dhr. Polder (D66): “De meerderheid dat is nu eenmaal democratie.”
Hoe driedubbel fout en nog verkeerd denken daarbij. Heren mag ik u eraan herinneren dat goed basisonderwijs en de kwaliteit van schoolgebouwen verankerd zijn in onze grondwet!
En bent u vergeten dat een vorig college en raad de hele zaak rond had en u zo nodig alles weer overhoop moet halen? Door uw schuld staat er nog steeds geen school. En PvdA dat is geen soap. Maar voor de schoolkinderen is dit verdrietig en niet goed! Gelukkig kunnen er nog schoolbesturen een beetje boos worden als ze zien dat de belangen van kinderen verkwanseld worden.
Sociaal Zevenaar, Paul Freriks”

Tot zover zijn reactie op de problematiek m.b.t. de school aan de Platanelaan.

Wanneer ik het goed lees zegt hij in feite bijna hetzelfde als dat ik beweerde in mijn column van 22 mei 2017, (Schoolstrijd (deel 1) toen ik het volgende constateerde:
“Feit blijft dat zowel het college van Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraadsleden de signalen, beter gezegd, de bezwaren van het scholencluster gewoon hebben genegeerd. Dus ook de raad die toen meer geloof hechtte aan de wethouder van onderwijs, D66’er Tienke van der Werff dan aan de mensen uit het onderwijs zelf. Nou, die tien die in haar voornaam zit krijgt ze van mij zeker niet. Nu blijkt dat mensen uit het onderwijsveld beter kunnen rekenen dan raadsleden, ambtenaren of wethouder van der Werff zit men weer eens met de handen in het haar en zal het grote vingerwijzen wel weer beginnen. Maar het tij keert misschien want nu gaan raadsleden wakker worden en willen zij er weer een paar miljoen bij. Het blijft natuurlijk een feit dat wethouder van der Werff de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Dit is een doodzonde voor een wethouder maar u weet, in Zevenaar mag dat allemaal. Beste raadsleden. Jullie hadden kunnen weten dat het veel meer dan 3 miljoen euro zou gaan kosten”.

Tot zover mijn tekst uit de column van 22 mei jongstleden.

Dus met de rekencapaciteiten vanuit het onderwijsveld valt het best wel mee terwijl op diverse fronten anders beweerd wordt.
De scholen krijgen voor en deel gelijk, dus niet helemaal. Geld voor onderwijs komt grotendeels af van het rijk. De gemeente moet dat goed aan dat product besteden. “Product”, een maf woord maar het wordt nu eenmaal gebruikt in deze context.

Paul Freriks wil de tekorten dekken uit de algemene middelen, daar valt genoeg te halen meent hij. Daar sta ik wat ambivalent tegenover. Laat de raad maar eens keuzes maken i.p.v. een greep doen uit de algemene middelen. Ik begrijp van Paul Freriks dat hij € 800.000 tekort komt. Beste raadsleden. Kijk daar eens goed naar en besluit op basis van argumenten waar je het geld vandaan wilt halen om de school op het juist niveau te brengen.

Voor het amendement van de VVD en Lokaal Belang zie:

AANVAARD Amendement VVD en Lokaal Belang raad 050717 aanvullend krediet onderwijslocatie Platanenlaan

standard
juli 24, 2017
Written by , Posted in Algemeen

Hoe lees ik een column?

Beste lezers en lezeressen,

Mede n.a.v. een paar onfatsoenlijke reacties tijdens het afgelopen weekend richting mijzelf n.a.v. het artikel dat ik schreef over het nieuwe gemeentelogo en huisstijl van de gemeente Zevenaar, geef ik hiervoor diegene die nog niet weten wat een column schrijven inhoudt, daarover graag uitleg.

Een column is een vrije vorm van schrijven. Alles mag (binnen bepaalde grenzen, niet schelden, niet beledigen etc.), zolang je maar weet te boeien en te prikkelen. De kwaliteit van schrijven is altijd subjectief. Columnisten uiten hun mening/standpunt zodanig dat het de lezers uitnodigt tot discussie. Een column hoort bijna automatisch te leiden tot voor- en tegenstanders. Wie als columnist denkt dat het schrijven van columns veel fans oplevert heeft het mis. Een columnist moet nu eenmaal tegen een stootje kunnen.

Iedereen praat/schrijft op zijn/haar eigen manier. Er zijn columnisten die niet diep gaan, er zijn ook columnisten die dat wel doen. Boekrecensies worden wel vaak uitgediept in columns en daar staat het niveau of kwaliteit centraal. Sommige boekrecensies hebben het karakter van een column.

Een column kan een rubriek in de krant zijn, politieke commentaren, nieuwsanalyses maar ook reisverslagen en korte verhalen kunnen vaak als columns gezien worden. Er zijn dus heel wat vormen en invalshoeken. Wat ze gemeen hebben is een kort stukje tekst (eigenlijk zijn 500 woorden het maximum) met een persoonlijk karakter. Maar hoe dan ook. Het blijft subjectief vanuit de columnist gezien. Het kan haast niet anders dat niet iedereen de mening van de columnist deelt.

Een kwaliteitslabel hangen aan de columnist en dan ook nog eens beledigend te worden heeft natuurlijk geen pas. Dat moeten sommige lezers/lezeressen van mijn columns nog leren. Mijn mening niet delen is prima, heel goed zelfs, maar ga het niet op de man/persoon spelen over bijvoorbeeld wat hij/zij in een vorig leven heeft gedaan of welk beroep hij/zij had, maar bekijk de column op de inhoud. Lees het hele artikel goed en laat je niet verleiden tot napraten van gedupeerden uit dat artikel. Dat is gewoon niet slim. Je verliest dan de essentie van het artikel uit het oog.

Deze korte uitleg over columns heb ik niet alleen van mezelf. Thomas Verbogt, o.a. columnist bij de Gelderlander, heeft over columns schrijven seminars gegeven. Echt interessant. Ik zou iedere columnlezers/lezeressen dat willen aanbevelen die te volgen.

Echt discussiëren gaat natuurlijk niet. Dan zou je als columnist waarschijnlijk een dagtaak hebben. Voor discussiëren zijn genoeg andere platforums. Ook Thomas Verbogt heeft geen discussieplatform. Reageren kan je natuurlijk wel op zijn columns maar dan via de redactie van de Gelderlander.

Op mijn columns kan men ook reageren. Graag op fatsoenlijke en niet beledigende toon. Als dat gebeurt dan zet ik dat soort reacties niet door naar het openbare leesgedeelte van reacties (comments) op mijn site. Uiteraard zet ik die wel door als lezers/lezeressen reageren met voor- of tegenstanders. Dat is ook de bedoeling van het schrijven van columns. Eenieder kan en mag er anders over denken.

Onderstaande link gaat naar een discussieplatform:

http://www.spatonline.nl/category/nieuws/

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?