Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Uncategorized Archive

standard
januari 07, 2018
Written by , Posted in Uncategorized

PERSOONLIJK BERICHT

Beste lezers en lezeressen,

Helaas ben ik al een tijd uit de running zoals men dat wel noemt. Helaas voor mij dan want misschien vinden velen dat een zegen. Dat kan natuurlijk ook nog.

De reden waarom ik al heel lang niet meer gereageerd heb d.m.v. columns komt door het feit dat bij mijn echtgenote darmkanker is geconstateerd en uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Velen van u kunnen zich wellicht indenken dat ik niet echt direct in de stemming was om columns te schrijven. Als het beroepsmatig geweest zou zijn dan had ik wellicht wel moeten schrijven maar daar is gelukkig geen sprake van. Ik zal binnenkort zeker weer wat publiceren.

Het wordt nog steeds geen transgender aanhef. Het blijft dus gewoon: “Beste lezers en lezeressen”.

Sorry voor deze late reactie maar ik was even niet in staat om hier in het openbaar op in te gaan.

Ik dank u voor uw begrip.

met vriendelijke groet,
Louis Jansen

NB: Bovenstaande foto is genomen tijden de boswandeling met Weimaraners vorig jaar in Ugchelen.

standard
september 06, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Blundercity (deel 2)

Beste lezers en lezeressen,

De motie die Paul Freriks in gaat dienen zal er als volgt uit gaan zien:

Beste Griffie
 
Zou u de aankondiging van de motie willen verspreiden onder de deelnemers aan de raad van 27 september.
 
 
 
 
Motie van Afkeuring
 
Inleiding.
 
Het niet tijdig betalen van griffierechten waardoor wij als Gemeente Zevenaar buitenspel zijn komen te staan bij het windmolenproces was  voor de fractie van Sociaal Zevenaar de druppel die de emmer deed overlopen.
Denkend aan die collegeleden die een raadsonderzoek blokkeerde waardoor de raad het middel van raadsenquete uit de kast moesten trekken, het gehakkel met de kinderboerderij, de warboel bij de school aan de Plantanenlaan, het GVL debacle ook financieel , het leerlingenvervoer en vul uw eigen opmerkelijke gebeurtenissen in.
 
Voor de fractie van Sociaal Zevenaar is de maat vol. Het mogelijke gevolg van de motie aan het college (minus de burgemeester) is het vertrek van het college. Een lastige tijd zo vlak voor de verkiezingen. Maar dat is het ook met 6 maanden of een jaar. Strategische redenen mogen niet van doorslag zijn in de beoordeling van een college.
 
Conclusie:
 
De gemeenteraad van Zevenaar,
 
bijeen ter vergadering op 27 september 2017
 
Spreekt haar Afkeuring uit over het huidig college. (minus de burgemeester)
 
De fractie van Sociaal Zevenaar,

 
P.J.M. Freriks
 
Fractievoorzitter

 

Jammer, maar meer zit er niet in denk ik. Een motie van wantrouwen voor het gehele college zal geen draagvlak krijgen. Dan moet het college opstappen. Deze motie haalt het misschien wel.

standard
juli 29, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Transgenders, of: “Beste Liemerianen”

Beste lezers en lezeressen, of moet ik nu zeggen beste mensen? Nee, ik hou het toch maar bij lezers en lezeressen,

Misschien dat u, die dit leest er anders over denkt, en dat is natuurlijk uw goed recht, maar ik heb mij toch echt geërgerd aan de discussie over aanspreektitels van o.a. transgenders. Ik ken een aantal transgenders in mijn omgeving en lees er, waarschijnlijk net als u, veel over. Dus ook over transgenders die zeggen dat ze het juist helemaal niet zo leuk vinden wat nu bijvoorbeeld door het gemeentebestuur in Amsterdam wordt voorgesteld. In sommige gevallen kun wel je gewoon ‘geachte mevrouw’ boven een brief zetten, als je weet dat het om een vrouw gaat zegt het Amsterdamse gemeentebestuur. Ook dat vind ik onzinnig want zeker weten doe je dat nooit. Nu hebben deze transgenders eindelijk een vaste status (ze zijn man of vrouw, meisje of jongen) en nu mag het in één keer niet meer genoemd worden wat je bent.

Ik vind dat we behoorlijk doorschieten in dit emolandje. Je hoeft maar iets te zeggen of te schrijven en er springen weer prompt een aantal mensen als een bok op een haverkist op de schrijver/schrijfster of spreker/spreekster af. Ik vind het af en toe zelfs aandoenlijk hoe men met bepaalde statements om gaat. Sommige mensen lezen de inhoud niet echt, ze kijken vluchtig en oordelen in de trant van “oh ja, dat vind ik ook”, terwijl ze niet weten waar het over gaat. Ik weet het, ja ja, daarvan kan je iedereen beschuldigen, maar het is aan u dames en heren, jongens en meisjes, om daar een oordeel over te vormen en niet door de zogenaamde politiek correcte politici die denken zo gemeenteraadsverkiezingen te winnen. Zielig toch?

Stel je hebt als overheid een bijeenkomst met Duivenaren, Westervoorders, Zeevaarders en Didammers, Rijnwaarden is dan Zevenaar natuurlijk. Dan wordt het dus: beste mensen? Dat kan natuurlijk. Of wordt het beste Liemerianen, al vinden dat niet alle Didammers even leuk, want dar zijn eigenlijk Montferlanders geworden. Liemerianen lijkt trouwens wel veel op Liberalen he? En dan de NS. Omroepers mogen zeggen: “reizigers”. Reizigers? Dat is toch mannelijk. Dus NS. “reizigsters” moet u dan laten oproepen. Wat een gedoe zeg. Vind ik. Nu is het nog niet verplicht zeggen de instanties. Nu niet nee, maar over een paar jaar? Wie zal het zeggen?

U mag het zeggen.

standard
juli 29, 2017

Schoolstrijd (deel 2)

Beste lezers en lezeressen, (hoewel, dit is ook niet meer transgender acceptabel)

De volgende tekst werd mij toevertrouwd door Paul Freriks van Sociaal Zevenaar,

“@Democratisch Vandalisme

De parmantige haantjesheren van D66 en Lokaal Belang zijn zoekende maar de weg totaal kwijt. Sociaal Zevenaar wil wel helpen.
Een minuut voor de behandeling van het punt: de school op de Platanelaan komen VVD en Lokaal Belang met een wijzigingsvoorstel. De school moet weer minder kosten en de bijdrage van de scholen omhoog. Deze partijen zijn op alle fronten de zaak aan het verzieken.
En dit wordt door dhr. Staring (Lokaal Belang): “ze hebben nog geluk gehad” en dhr. Polder (D66): “De meerderheid dat is nu eenmaal democratie.”
Hoe driedubbel fout en nog verkeerd denken daarbij. Heren mag ik u eraan herinneren dat goed basisonderwijs en de kwaliteit van schoolgebouwen verankerd zijn in onze grondwet!
En bent u vergeten dat een vorig college en raad de hele zaak rond had en u zo nodig alles weer overhoop moet halen? Door uw schuld staat er nog steeds geen school. En PvdA dat is geen soap. Maar voor de schoolkinderen is dit verdrietig en niet goed! Gelukkig kunnen er nog schoolbesturen een beetje boos worden als ze zien dat de belangen van kinderen verkwanseld worden.
Sociaal Zevenaar, Paul Freriks”

Tot zover zijn reactie op de problematiek m.b.t. de school aan de Platanelaan.

Wanneer ik het goed lees zegt hij in feite bijna hetzelfde als dat ik beweerde in mijn column van 22 mei 2017, (Schoolstrijd (deel 1) toen ik het volgende constateerde:
“Feit blijft dat zowel het college van Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraadsleden de signalen, beter gezegd, de bezwaren van het scholencluster gewoon hebben genegeerd. Dus ook de raad die toen meer geloof hechtte aan de wethouder van onderwijs, D66’er Tienke van der Werff dan aan de mensen uit het onderwijs zelf. Nou, die tien die in haar voornaam zit krijgt ze van mij zeker niet. Nu blijkt dat mensen uit het onderwijsveld beter kunnen rekenen dan raadsleden, ambtenaren of wethouder van der Werff zit men weer eens met de handen in het haar en zal het grote vingerwijzen wel weer beginnen. Maar het tij keert misschien want nu gaan raadsleden wakker worden en willen zij er weer een paar miljoen bij. Het blijft natuurlijk een feit dat wethouder van der Werff de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Dit is een doodzonde voor een wethouder maar u weet, in Zevenaar mag dat allemaal. Beste raadsleden. Jullie hadden kunnen weten dat het veel meer dan 3 miljoen euro zou gaan kosten”.

Tot zover mijn tekst uit de column van 22 mei jongstleden.

Dus met de rekencapaciteiten vanuit het onderwijsveld valt het best wel mee terwijl op diverse fronten anders beweerd wordt.
De scholen krijgen voor en deel gelijk, dus niet helemaal. Geld voor onderwijs komt grotendeels af van het rijk. De gemeente moet dat goed aan dat product besteden. “Product”, een maf woord maar het wordt nu eenmaal gebruikt in deze context.

Paul Freriks wil de tekorten dekken uit de algemene middelen, daar valt genoeg te halen meent hij. Daar sta ik wat ambivalent tegenover. Laat de raad maar eens keuzes maken i.p.v. een greep doen uit de algemene middelen. Ik begrijp van Paul Freriks dat hij € 800.000 tekort komt. Beste raadsleden. Kijk daar eens goed naar en besluit op basis van argumenten waar je het geld vandaan wilt halen om de school op het juist niveau te brengen.

Voor het amendement van de VVD en Lokaal Belang zie:

AANVAARD Amendement VVD en Lokaal Belang raad 050717 aanvullend krediet onderwijslocatie Platanenlaan

standard
juni 02, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Treurige motie van de VVD voor D66 wethouder

Beste lezers en lezeressen,

Het was voor mij weer een feest van herkenning om te kijken en te luisteren naar wethouder van der Werff. Nu ging het over de scholen Platanelaan. Het was wederom een hoog Ruiteriaans taalgebruik. Babbel babbel babbel, niets zeggend dus maar veel “mooie woorden”. Het lijkt of de wethouder denkt: “Wat praat ik toch beschaafd hé? ,daar moeten de raadsleden toch gevoelig voor zijn?” Mooi niet. Want de meerderheid zag dit anders. Dus weer de zoveelste blunder in Zevenaar

Zoals we gewend zijn was wethouder van der Werff, die het cijfer tien in haar voornaam heeft staan, nog niet eens toe aan een één (dat wordt het dus nu éénke van der Werff). Wat een arrogantie zeg.

Er werden 1.698 handtekeningen aangeboden aan het college van B&W om te proberen tot een oplossing te komen. Maar die kwam er niet. In de wens was o.a. opgenomen dat de scholen minimaal 5,7 miljoen euro nodig hebben.

Of ze dat krijgen?

Ik vrees met grote vreze met deze wethouder en dit college aan het roer. Feit blijft dat wethouder van der Werff de raad onvoldoende heeft voorgelicht. Het lijkt er zelfs op dat zij zaken achter heeft gehouden of op z’n minst niet volledig heeft gecommuniceerd of rooskleuriger voorgesteld. En zoals gewoonlijk. Ze leunt te veel op de ambtelijke adviezen.

Niet gek dat de VVD een motie van treurnis had opgesteld. Prima hoor, maar het had voor mij een motie van wantrouwen mogen zijn. Opstappen van wethouder van der Werff was dan nog de enige weg geweest. Daar denkt niet iedereen zo over blijkbaar. In ieder geval was de motie van treurnis tegen de wethouder en het voltallige college wel mager maar zeker dik verdiend. Ik denk dat de overige collegeleden dat ook wel zo ervaren toch?

Het was een behoorlijk hectische raadsvergadering. Kijkt u zelf nog via Zevenaar life naar dat agendapunt? Mag u het weer zeggen. Wat mij betreft zeker geen D66 meer in het nieuwe college. We tellen de dagen tot november af. Dan zijn er zoals de meesten van u weten verkiezingen in Zevenaar.

Over de motie zie:

AANVAARD MOTIE van treurnis VVD Platanenlaan raad 31 mei 2017 (1)

Voor de motie stemden 14 raadsleden (Lokaal Belang, VVD, SP en Sociaal Zevenaar) en tegen 8 (PvdA, CDA en D66). Die willen na november vast een nieuw college gaan vormen.

Een amendement van CDA, PvdA en SP om die bijdrage van de scholen op maximaal 250.000 euro vast te stellen, haalde het niet. Het was gelijk spel en werd daardoor uitgesteld tot 5 juli aanstaande.

Over het amendement zie:

STEMMEN GESTAAKT Amendement CDA, SP en PvdA inzake raadsvoorstel aanvullend krediet onderwijslocatie Platanenlaan raad 310517

voor: 11 (CDA, PvdA, SP, Sociaal Zevenaar en D66); tegen: 11 (Lokaal Belang en VVD). Misschien toch een leuk college maar dan wel met het CDA erbij. Dat wel vind ik.

Wordt natuurlijk vervolgd

standard
mei 31, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

uitspraak RVS m.b.t. bestemmigsplan Bommerheuf

Beste lezers en lezeressen,

De zoveelste blunder van de gemeente Zevenaar is wederom geschied. Of het bij de gemeente Zevenaar nu over personeelsaangelegenheden of bestemmingsplannen gaat. Hat maakt geen bal uit.

Waar ik tegen geageerd had in mijn columns wordt eigenlijk, maar dan natuurlijk uitvoeriger, door de RvS aan tegemoet gekomen. Tel daarbij op de argumenten van de bezwaarmakers verwoord door het trio Klein Bleumink, van de Wouw en Polman, of misschien beter gezegd: De drie musketiers en met Ed van der Schaft van de SP erbij worden het er vier zijn. Tel uit je winst. De RvS heeft hen op diverse punten in het gelijk gesteld. De consequenties daarvan? Jawel hoor. Zevenaar moet het besluit omtrent de woontoren herstellen en het nieuwe besluit moeten ze dan op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend maken. Zouden ze dat laatste wel kunnen? Ik weet het niet. Dat moeten we maar weer afwachten.
Helaas vond de rechter geen argumenten om de bouwhoogte tegen te gaan. Maar ja, het is nu eenmaal niet anders.

De heer Jan van de Wouw liet mij weten verheugd te zijn met deze uitspraak in het algemeen. In ieder geval mag de gemeente Zevenaar weer terug het hok in om haar huiswerk beter te doen. Dan moeten ze het weer voorleggen aan de commissie Ruimte, indien die commissie akkoord gaat, dan kan het weer naar de gemeenteraad. Ik denk dat dit over de verkiezingen van november wordt getild.

Feit blijft dat Zevenaar niets leert van de in het verleden gemaakte fouten. Lekker clubje hoor. Maar goed beste lezers en lezeressen, leest u de onderstaand uitspraak van de Raad van State maar eens goed door. Tenslotte “moet” u straks in november gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Het wordt u wel moeilijk gemaakt toch? Maar u gaat daarover en zoals u weet. Het volk krijgt de regering die het verdient. U mag het zeggen. Maar dat was u inmiddels van mij al gewend denk ik.

Uitspraak Raad van State:

https://t.co/oBR81uptSr

standard
april 24, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Babberichseweg de snel(ste)weg in Babberich

Beste lezers en lezeressen,

Babberichseweg de snel(ste)weg in Babberich is geen gerucht (zie mijn column hiervoor over dat fenomeen).

Het is wel erg stil rond wethouder Albers daar waar het gaat over ??? juist u weet het wel, de Babberichseweg.
Afgelopen februari – maart heeft er wel 2 weken een snelheidsmelder-matrixbord ter hoogte van het schuttersgebouw aan de weg gehangen. Dat bord, en niet iedereen weet dit denk ik, noteert ook de snelheden die gereden worden. Wat bleek. De hoogste snelheid in die periode die was geregistreerd was, en nu niet schrikken: 154 km per uur!!! Er waren meer snelheidsovertredingen maar deze snelheid spande de kroon. Wordt het nu echt niet eens tijd voor mijn wensenlijstje namelijk FLITSPALEN. Hoe simpel kan je het hebben. Dus gewoon een snelheidsbeperking instellen van 60 kilometer per uur.
Een paar verkeersremmende maatregelen en wat flitspalen op een paar strategisch punten en klaar is kees, eh klaar is Toontje dan. Ik vind dat Toontje een toontje te laag zingt. Toon. Stel nu eens een nieuwe snelheidsmeting voor. Mooi zou zijn met flitspalen. Haal je gelijk de idioten van de weg. Misschien dat je dan een toontje hoger gaat zingen. Een tandje hoger mag ook, als dat tenminste mag van Lokaal Belang? En LB’ers. Kom nou niet aan met het gezever dat de wethouders van jullie ontvlecht zijn van de raadsleden zo na de dualisering. Ik weet namelijk dat jullie veel overleg hebben met je wethouders. Al was het in het kader van de dualisering nu juist de bedoeling dat overleg met de wethouders zou verdwijnen zodat raads- en collegeleden gemakkelijker en vrijelijk kunnen beslissen. Ik weet ook dat er partijen zijn waar dat wel gebeurt maar die heten zeker niet Lokaal Belang, want die zouden zo hun eigen belang uit het oog verliezen, wat weleens zou kunnen betekenen dat de a.s. verkiezingen van november voor Zevenaar slecht uit kan pakken voor LB en de andere lokalo’s. We zullen het zien.
Maar verder met de Babberichseweg.

Het is namelijk inmiddels 15 (!!!) maanden geleden dat er een meeting geweest is over het Arcadis-onderzoek met betrokkenen. Toen is er gesproken over ‘snelle’ maatregelen, te weten aanleg oversteek en middengeleiders bij Bettestraatje en extra signaleringsverlichting bij Babborgaplein-oversteek. Niks snel gebeurd en het blijft nog stil ook. Dat laatste zouden de Babberichseweg bewoners toejuichen denk ik. Een beetje stilte dan.

Maar nee. Men zit bij de provincie zegt men in een zogenaamde “pre-verkenningsfase”. Hadden ze beter echte verkenners kunnen raadplegen. Die zijn veel sneller. Op 9 mei is er een informatieve-avond gepland in het gemeentehuis van Zevenaar, waarbij de provincie Gelderland betrokkenen gaat bijpraten. Dat wordt hoop ik niet de tweede pre-verkenningsfase. Mensen, wat duurt dat allemaal lang. Zou het met verkiezingen te maken hebben?

Onlangs heeft MKB Zevenaar een meeting gehad met vertegenwoordigers van provincie Gelderland waarbij men met een bus door Zevenaar gereden is om te spreken over de infrastructurele problemen. Toen kwam Witte Kruis natuurlijk ook ter sprake en vertelde een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland dat men nu ook weer de doortrekking van de weg vanaf Rijnwaarden voorbij aan de Zwanenwaay en dan aansluitend op de Beekseweg overweegt. Dat is toch heel opvallend nieuws zou je zeggen naast alle eerder voorgestelde alternatieven die toen van tafel werden geveegd als “niet realistisch”.
Beste lezers en lezeressen. Bovenstaandee eiten zijn geen geruchten hoor maar komen uit zeer betrouwbare bronnen. Nu maar weer 9 mei afwachten.

standard
april 22, 2017

Geruchten of gewoon een storm in een glas water?

Beste lezers en lezeressen,

De Gelderlander kopte afgelopen zaterdag het volgende artikel in: “Besloten vergadering raad Zevenaar door Rumours.”

Nu is mijn Engels niet slecht dus ik dacht al snel aan het Nederlandse woord “geruchten”. Jezusmina, mijn God om maar eens in CDA-jargon te blijven, want daar kwam het voorstel vandaan bij monde van Jan de Nooij van het CDA, om een gedeelte van de vergadering besloten te houden vanwege Rumours. Maar beste lezers en lezeressen, dat was echt een broodje aap.

Er zouden volgens Jan de Nooij Rumours zijn over het agendapunt bestuurscultuur. In het besloten deel zou dan duidelijk moeten worden dat er wederom in het gemeentehuis van Zevenaar een angst cultuur zou heersen? Mevrouw de wethouder Tienke van der Werff van D66 zou de boel echt niet goed leiden. Daarover had ik zelf al eerder mijn twijfels geuit. In ieder geval heb ik navraag gedaan. En wat blijkt? Het gerucht wil dat het hier een storm in een glas water betrof. Er werden alleen maar vragen gesteld over het vertrek van wethouder Anja van Norel waarover wethouder Hendriksen bijna geen woord repte maar waarover de heer Bulten zich geheel verloor over haar in lofzang. Maar goed. Er blijven dus nog vier wethouders over, dat is nog één te veel. Ook over het vertrek van de gemeentesecretaris Saskia Wiersma na het vertrek van Jan de Ruiter en Anja van Norel. Wel een beetje toevallig? Maar toevalligheden bestaan volgens mij niet.
Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar met Rijnwaarden, zeg maar zoals bij de samenvoeging van Angerlo en Zevenaar, zal Saskia Wiersma op 1 januari 2018 vertrekken. Waarom? God zal het weten zullen ze alweer bij het CDA denken. Wat ik denk? Het zijn maar geruchten natuurlijk, dat past mooi in dit verhaal. Ik denk dat er door deze herindeling weer personeelsmutaties plaats zullen vinden die natuurlijk weer nadelige gevolgen zullen hebben voor een aantal medewerkers. Voor een aantal anderen zal het vast goed uitpakken. Dat laat natuurlijk onverlet dat er wel degelijk iets aan de hand kan zijn binnen het gemeentehuis van Zevenaar en Rijnwaarden. De angstcultuur is nog lang niet verdwenen denk ik. En heeft mw. van der Werff dat onder controle? Echt niet. Ze laat het over aan anderen die daar niet voor opgeleid zijn. Daarover schreef ik al in mijn vorige column n.a.v. de enquête. Afwachten dus.

Nog meer Rumours, eh geruchten? Jawel.

Het gerucht gaat dat Lokaal Belang de voormalige burgemeester van Zevenaar Jan de Ruiter zodanig onder druk had gezet via een gepeperde brief waarvan de rest van de raad de inhoud niet kent. Kortom. Volgens die brief moest Jan de Ruiter wel het veld ruimen. Of dat terecht is of niet doet hier niet ter zake, maar hoe arrogant kan je zijn als Lokaal Belang door te stellen dat de inhoud van die brief alleen voor Lokaal Belang en Jan de Ruiter was bestemd. De rest van de raad kent de inhoud namelijk niet. Lekker hoor zo’n politieke partij. Daar zal je mee in een college zitten. Arme PvdA en D66. Al wilde die dat zelf maar al te graag. Dus geen medelijden. Ik hoop wel dat raadsleden van Lokaal belang mij bellen of schrijven en de inhoud van die brief bekend maken. Heb ik nog wat extra nieuws te vertellen.

Nog een gerucht?
Dat gaat over het feit (ja, ja, lezers en lezeressen, u leest het goed, een gerucht wordt een feit) dat een raadslid van een lokale partij in Rijnwaarden is overgestapt naar de VVD in Zevenaar. Of die persoon daar verstandig aan doet laat ik in het midden maar het rommelt echt als een bezetene bij zowel Lokaal Belang in Zevenaar als bij de lokalo’s van Rijnwaarden. Die zullen het vast allemaal ten stelligste ontkennen. Lijkt mij amusant. Kan ik tenminste verder graven en op zoek gaan naar de waarheid al zal dat niet gemakkelijk zijn. Maar dat geeft niet. Had ik maar een vak moeten leren toch?

Maar nu stop ik met geruchten en ga ik over tot voor zover ik weet, feitelijkheden en ditmaal over de enquêtecommissie die gaat over de bestuurscultuur in Zevenaar. De openbare verhoren daarvan heeft u kunnen volgen op de site van de gemeente Zevenaar. Op 14 juni a.s. wordt het rapport van die enquêtecommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Op 22 juni wordt n.a.v. deze rapportage een persconferentie gegeven en op 5 juli volgt daar dan de openbare raadsvergadering. Met de nadruk op openbaar natuurlijk. Daarna kunnen de raadsleden en collegeleden vakantie vieren. Heel lang, veel te lang.

Een ongevraagd advies van mij? Stem vooral straks niet op lokalo’s. Die maken er echt een potje van vind ik. Ze gaan meer voor eigen, dan voor Lokaal Belang als ik het objectief bekijk. Hebben ze echt bewezen. Moet ik het allemaal opnoemen? Nee, doe mij dat niet aan want dat vereist geen aantal columns maar een dik boekwerk. U mag er natuurlijk altijd anders over denken. Op 22 november dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar. We zullen het beleven.

standard
maart 25, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Enquêtecommissie van 9, 15 en 23 maart 2017. Is deze soap nu ten einde?

Beste lezers en lezeressen,

Op 9 maart was mevrouw In ’t Hout (oud hoofd P&O) aan de beurt. Het enige wat ik daarvan wil zeggen is dat zij een koekje van eigen deeg kreeg. Ze probeerde op twee paarden te wedden maar werd zelf buiten spel gezet. Slechte inschatting van haar dus.

Op 15 maart kwamen de heren Van Kessel (oud gemeente secretaris) Jan de Ruiter (oud burgemeester) en mw. Wiersma (huidige gemeentesecretaris) aan bod.

Zoals te verwachten, gaven die elkaar de schuld. Allemaal naar elkaar wijzen lost niet veel op, dus ook hier niet. Jan de Ruiter liet zich natuurlijk weer van zijn Ruiteriaanse kant zien. Maar daar trapte de enquêtecommissie gelukkig niet in.

Op 23 maart vonden (voorlopig?) de laatste verhoren plaats.
Daar werden achtereenvolgens gehoord mevrouw Spruijt, oud leidinggevende gemeente Zevenaar, mw. Van Norel, wethouder gemeente Zevenaar en dhr. Nijland oud-wethouder gemeente Zevenaar en nu wethouder in de gemeente Aalten.
Om bij de eerste te beginnen. Mw. Spruijt. Daar kon je niet veel mee vond ik. Ze gaf plichtsgetrouw antwoord, naar mijn gevoel eerlijke antwoorden, maar wist niet veel meer te vertellen, wilde dat niet. Zij bracht wel naar voren dat zij het rapport Bunt schandalig vond, dat zij daar zelfs als leidinggevende niet op mocht reageren (geen hoor en wederhoor) en dat het rapport veel kapot had gemaakt, niet alleen bij haar juristen maar ook bij haarzelf. Zij voelde zich door Bunt gekwetst. Dat was duidelijk te merken ook, want na afloop stond ze met tranen in de ogen in de gang te huilen.
Daarna kwam mw. Van Norel. Eigenlijk de enige die hardop zei wat iedereen wist maar niet durfde te zeggen.
Eén citaat van haar spreekt boekdelen en bevestigt eigenlijk datgene waarover ik al heel lang heb geschreven, Citaat van haar: “Als je niet aan de goede kant van het boekje stond bij de directeur (gemeentesecretaris Adri van Kessel) of de portefeuillehouder (burgemeester Jan de Ruiter), dan had je het zwaar”. Je moest vooral niet de voet iets scheef zetten. Als je open en eerlijk aangaf wat je ervan vond, werd dat niet gewaardeerd.”
Men moest de dingen doen die van je werden geëist en mocht daar niet tegenin gaan. Het was óf alles doen wat van je geëist wordt of weggaan. Over Jan de Ruiter was Van Norel ook niet te spreken.

In de Gelderlander van afgelopen week stond dat wethouder Van Norel fel van leer trok. Ik noem dat niet fel van leer trekken. Het was beter en eerlijker geweest als de Gelderlander geschreven had dat wethouder Van Norel duidelijk was. Naar mijn mening de duidelijkste van alle gehoorde getuigen trouwens. Lijkt mij voor Van Norel een hele opgaaf om te werken met een college dat overal omheen kletst, met de burgemeester voorop. Dat bleek wel uit de vorige verhoren.
Ja en dan ene mijnheer Nijland. Net zoals mijnheer Wiendels van het CDA. U weet wel, die mijnheer die zo respectloos optrad richting de enquêtecommissie. Zie mijn vorige column. Beste mensen. Die CDA’ers zaten notabene vooraan in de klas want hun eigen toenmalige fractievoorzitter had het voortouw genomen om er een speciaal overleg voor te organiseren (het zgn. Poelwijkoverleg) met de fractievoorzitters van alle partijen uit de gemeenteraad omdat zij, net zoals anderen, het zat was dat Zevenaar alleen maar negatief in beeld kwam over het personeelsbeleid dat werd aangevoerd door Jan de Ruiter. Dus deze CDA bestuurders werden continue op de hoogte gebracht en vegen nu hun straatje schoon. Opvallend he?

Nijland ging zelfs zo ver door te stellen dat hij en zijn collega’s er niets aan konden doen, omdat vorige college alles al in gang had gezet. Wat een gezwets zeg van Nijland. De puinhoop ontstond pas na 2005. Maar hij legt de schuld liever bij een ander neer om zijn eigen straatje schoon te houden. En hij was vast bang draagvlak te verliezen bij de gemeente Aalten waar hij nu met Ted Kok, ook van het CDA (Didam) als wethouder werkzaam is.
Beste lezers en lezeressen. Ik ben benieuwd wat hieruit komt. Ik verwacht helaas niet al te veel. Want maar een paar mensen die zijn gehoord, vertelden wat er werkelijk was gebeurd. De rest had last van zoals ik al eerder stelde, alzheimer light oftewel lichte dementie.

We zullen de einduitslag van de enquêtecommissie maar afwachten en de reacties van de gemeenteraad. Mijn reactie wil ik u wel geven. Zoals gezegd met uitzondering van die paar die ik heb genoemd, was het een grote soap. Heel jammer. En of zo recht zal geschieden aan al die medewerkers die kapot gemaakt zijn of dat misschien nog staat te wachten, betwijfel ik ook. Is de soap nu ten einde of heeft de enquêtecommissie nieuwe informatie die een vervolgonderzoek rechtvaardigt? Helemaal gezien de komende herindeling met Rijnwaarden. We zullen het beleven….helaas zou ik bijna zeggen.

Maar zoals u van mij gewend bent, kijk zelf eens terug als u daar het geduld voor kunt op brengen. Klik daarvoor op:

https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20170323_1

Voor de blog van Paul Kemperman zie:

https://wijdoendatzo.wordpress.com/2017/03/23/wie-zaten-er-nog-meer-in-het-complot/

standard
maart 04, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

P&O enquête gemeente Zevenaar met een dosis Alzheimer Light.

Beste lezers en lezeressen,

Zoals de meesten van u wel weten vinden er openbare verhoren van de raadsenquête P&O in de gemeente Zevenaar plaats i.v.m. het desastreuze personeelsbeleid van de afgelopen 10 jaar in Zevenaar. Voor een totaal overzicht daarvan zie mijn eerdere columns hiervoor.

Graag wil ik u deelgenoot maken van mijn eerste reacties over die openbare verhoren die ik vanzelfsprekend geheel heb terug gehoord. Was wel vermoeiend hoor. Maar dat moet je er voor over hebben.

Het eerste openbare verhoor was 21 februari 2017:

Als eerste werd die dag de heer Bak gehoord.

Hij is een huidig medewerker van de gemeente Zevenaar die o.a. ook het personeelsbeleid vorm geeft. Zijn woorden stelde mij niet geheel gerust. De antwoorden die hij gaf kwamen in ieder geval wel eerlijk over (is altijd moeilijk te bepalen natuurlijk). Wat wil het geval.

Ten eerste is het ziekteverzuim in Zevenaar hoger dan in andere gemeenten. Ook verwacht Bak een herhaling van het verleden. Niet uit te sluiten natuurlijk. Vooral niet als je hem verder hoort.

Ten tweede gaf hij uitleg over de nieuwe werkwijze in Zevenaar m.b.t. het personeelsbeleid. Alles wordt op papier vastgelegd en overgelaten aan mensen lager in de organisatie. Niets mis met die mensen alleen leg je daar wel veel te veel verantwoordelijkheid neer die ze misschien niet kunnen overzien. Daar zijn echt speciale opleidingen voor. Uitzonderingen daargelaten maar grossomodo vereist dat veel specifieke kennis. In deze nieuwe aanpak controleren leidinggevenden weinig of niets maar gaan er van uit dat het allemaal geregeld wordt zoals op papier is vastgelegd.
De huidig verantwoordelijk wethouder voor P&O mw. van der Werf hanteert hiermee een systematiek die in mijn ogen funest is voor het leiden van een afdeling. Ook zij controleert niet, maar gaat er ook vanuit dat men op de afdeling doet wat is afgesproken. Vertrouwen heet dat. Mensen toch, hoe naïef kan je zijn. Ik denk dat daarmee de echte problemen pas aan het licht komen als het te laat is. Maar dan kunnen zowel de leidinggevende (dhr. Bak in dit geval) en de politiek verantwoordelijke wethouder (mw. Van der Werf) zich lekker verschuilen achter de woorden dat de processen laag in de organisatie zijn gedaan en niet door henzelf. Op de rol van wethouder Van der Werf kom ik straks nog terug.
Kortom. Ik voorzie weer veel problemen bij de gemeente Zevenaar, in ieder geval op personeel- en organisatie gebied. Vooral gezien de op handen zijnde herindeling met Rijnwaarden. Herindelingen brengen nu eenmaal vaak veel onrust onder personeel (verandering van taken of overbodige functies) met zich mee.

Tot slot gaf de heer Bak aan dat hij bijzonder veel respect had voor de enquêtecommissie. Dat sierde hem echt vond ik. Zo behoor je met een enquêtecommissie om te gaan of met wie dan ook. Of je zo’n verhoor nu wel of niet prettig vindt. Diezelfde houding had ook de heer Van Hezewijk. Daarover straks meer.

De tweede die op de 21e februari jl. werd gehoord was dhr. Wicherson, ex-directeur Ruimte.

Daar had je niet veel aan. Zijn geheugen liet hem in de steek en hij klonk zeer onzeker en geïrriteerd, warrig zelfs. Of dat bewust was weet ik niet. Maar op het moment dat in het verhoor de toenmalige gemeente secretaris de heer Van Kessel ter sprake kwam wist hij in één keer wel wat meer. Dhr. Wicherson is indertijd ontslagen als sectordirecteur.

Als derde werd die dag oud medewerker dhr. S. van Hezewijk gehoord.

Die had een goed geheugen en deed zijn relaas over de onbeschofte behandeling die hem indertijd ten deel viel. Echt allemaal te triest voor woorden. S. van Hezewijk had o.a. zijn beklag gedaan over de handelswijze van een zekere HvdW die voor en na zijn Zevenaarse periode bij verschillende gemeentes is ontslagen vanwege (seksuele) intimidatie. Het Dagblad van het Noorden heeft hier destijds veel aandacht aan besteed omdat hij na zijn vertrek in Zevenaar gemeentesecretaris werd in Menterwolde en daar ook werd ontslagen na een rapport over zijn intimidatiepraktijken bij die gemeente. De heer Van Hezewijk had de handelwijze van deze HvdW op papier gezet en als noodkreet verzonden naar de burgemeester (toen nog J. de Ruiter, verder JdR genoemd) . Toen Van Hezewijk jaren later tijdens een tennistoernooi aan JdR vroeg waarom hij zijn noodkreet nooit had beantwoord zei JdR alleen maar “nooit ontvangen ”. Goh, wat klonk mij dat toch bekend in de oren van JdR. Maar daar kom ik vast nog wel op terug als hij op 15 maart a.s. wordt gehoord door deze enquêtecommissie.

Dat dhr. Van Hezewijk een goed geheugen had en heeft, wist ik al langer, maar dat terzijde.

1 maart 2017:

Op die dag was oud wethouder Wim Bless (PvdA) als eerste aan de beurt.

Ook hij wist niet veel meer te vertellen dan dat hij de bemoeienis van de pers toentertijd als storend had ervaren. Dat wist hij nog perfect te vertellen. Nooit van persvrijheid en vrije nieuwsgaring gehoord blijkbaar. Zou daar de PvdA aan te gronde gaan? Maar that is an other story.

Indertijd waren er diverse overleggen tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad onderling geweest. De fractievoorzitters van die raad hadden namelijk gewoonweg behoefte aan een eigen overleg omdat ze zich onvoldoende geïnformeerd voelden door de burgemeester (JdR). Er waren toen veel publicaties in de pers over de slechte verhoudingen op de werkvloer in het gemeentehuis maar JdR wist er altijd weer een punt aan praten zodat het net leek of het allemaal was overdreven wat de pers schreef of wat raadsleden vonden. Raadsleden moesten echte feitelijkheden hoofdzakelijk uit de pers vernemen. Slechte zaak natuurlijk maar wel normaal in die tijd voor het toen zittende college. In ieder geval kwamen de fractievoorzitters bij elkaar in het zogenaamde Poelwijkoverleg (dit was thuis bij Ria Bloemberg van het CDA in Poelwijk).

Over dat overleg had Bless nog nooit iets inhoudelijks gehoord of gelezen.
Dat gold overigens niet voor oud wethouder Niko Wiendels (CDA) die nu het pluche aanbidt als wethouder in Geldermalsen. Ook daar is het al vaker misgegaan. Of dat te maken heeft met Wiendels heb ik nooit kunnen achterhalen. Zijn ze zeer zwijgzaam over in Geldermalsen. Maar goed. Niko Wiendels was wel degelijk op de hoogte van de inhoud van het Poelwijkberaad verklaarde hij in zijn verhoor. Hij werd regelmatig door fractievoorzitter Ria Bloemberg van het CDA op de hoogte gebracht. Lekker sfeertje was het dus in dat toenmalige Zevenaarse college van B&W.

De tweede die op deze dag werd gehoord, was voormalig wethouder in Zevenaar Niko Wiendels (CDA):

Beste lezers en lezeressen.

Echt tenenkrommend was zijn houding en manier van praten tijdens het verhoor. Afgebeten, onbehoorlijk ook een slecht geheugen en weinig respectvolle houding naar de enquêtecommissie toe. Ik heb aardig wat openbare verhoren gezien maar nog nooit met iemand die zich zo gedroeg als Niko Wiendels. Hij vergeet blijkbaar dat dit proces m.b.t. van het ontstaan van deze enquêtecommissie democratisch tot stand is gekomen. Maar ik vraag mij af of Wiendels democratische processen wel ambieert. Hij kon zich gewoon heel slecht beheersen. Een vergelijking maken met het personeelsbeleid in Zevenaar en het personeelsbeleid in Geldermalsen leek wel vloeken in de kerk. Maar ja, dat kan natuurlijk bij het CDA. De heer Wiendels toonde in ieder geval weinig collegialiteit met zijn toenmalige collega’s en begreep maar niet dat je een gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt in een college van B&W. Nee hoor. Hij liet in afgebeten zinnen blijken dat personeelsbeleid hem totaal niet interesseerde. Nou lekker om met zo iemand in het college te zitten. Vroeger heb ik hem dan nooit horen zeggen maar ik denk dat hij zo probeert de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Daar zijn die bestuurders/bestuursters tegenwoordig wel keien in hoor.

De derde die dag voor verhoor was wethouder mevrouw van der Werf (D66)

Dat D66 geldt als partij voor de democratische besluitvorming was niet te merken bij mw. Van der Werf. Veel woorden dus en weinig inhoud. Ook zij wist verrekte weinig. Wat ze wel kon was heel veel praten en voorlezen uit de papieren die ze voor zich had liggen en dan helemaal of nagenoeg niets zeggen. Zeg maar gerust Ruiteriaans taalgebruik was haar eigen geworden. Nog meer als dat ik mij kan herinneren van een aantal jaren voor 2014.

U als trouwe lezers en lezeressen weet vast nog wel wat ik met Ruiteriaans wil zeggen.

Zoals ook al bleek uit het verhoor van de heer Bak is mw. Van der Werf de grootste afschuiver in dit college. Afschuiven doe je door de verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen. In dit geval dus lager in de organisatie m.b.t. de processen bij P&O waaraan ik bij bovenstaand verhoor met de heer Bak al aan refereerde. Zo hou je natuurlijk wel jouw straatje schoon en kan je lekker blijven zitten op het pluche want daar lijkt het tegenwoordig alleen maar om te gaan. De laatste woorden van mw. Van der Werf tijdens het verhoor waren duidelijk gefrustreerde woorden. Dom. Moet je nooit doen. Tijdens een verhoor blijk geven van onwetendheid en naïviteit en vervolgens deze procedure afkraken over het ontstaan van de enquêtecommissie. Echt zielig hoor.

Conclusie van mijzelf? M.u.v. dhr. Bak (nou ja, een beetje dan) en de heer Van Hezewijk leiden ze allemaal aan Alzheimer light??????

Op 9 maart aanstaande gaat de enquêtecommissie weer verder en kom ik bij u terug. Ik wens de heren van de enquêtecommissie alvast veel sterkte en wijsheid toe.

Zelf kunt u dit alles terugkijken op: https://www.zevenaar.nl/openbare-verhoren-raadsenquete-po-gemeente-zevenaar

Beste lezers en lezeressen, tot de volgende keer en veel lees “plezier”

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?