Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Landelijke politiek Archive

standard
september 09, 2016

WOB verzoeken deel 2

Beste lezers en lezeressen,

Op 28 augustus jl. heb ik u o.a. bericht over de uitspraak van de Raad van State m.b.t. WOB verzoek van Frank Jansen. Naar aanleiding daarvan is er door juristen gereageerd. Onderstaande links zeggen genoeg daarover. Wel even taai om te lezen maar toch de moeite waard. De term noot is in juridisch jargon “Jurisprudentie Gemeenten”:

noot-1

noot-2

Hoe Paul Kemperman daar en op andere blunders van de gemeente Zevenaar reageert kunt u lezen op https://wijdoendatzo.wordpress.com/

standard
juni 16, 2016

Hoog van de toren

Hoog van de toren beste lezers en lezeressen, daarover gaat het vandaag.

Gisterenavond was in de commissievergadering Ruimte o.a. aan de orde het bouwen van een woontoren in de Bommersheufsestraat waarover al veel is gezegd in eerdere vergaderingen door gemeenteraadsleden. Naar aanleiding van uitspraken van enkele raads/commissieleden had ik het idee dat het hele plan om z’n minst zou worden aangepast of misschien zelfs naar de prullenbak zou worden verwezen. In ieder geval heb ik vandaag vernomen dat de commissie in meerderheid neigt naar de vier bouwlagen al weten ze natuurlijk donders goed dat dit geld gaat kosten.
Met name door reacties van wethouder mevrouw van Norel, die als portefeuillehouder als eerste verantwoordelijk is voor dit project raakte ik er steeds meer van overtuigd dat zij zich al had geconformeerd aan de wensen van de ontwikkelaar van dit project. Die was trouwens ook de eerste die vol enthousiasme de pers wist te benaderen om te vertellen dat iedereen net zoals hijzelf dolenthousiast was. Sturen heet dat beste lezers en lezeressen. En daar doet mw. Van Norel lustig aan mee. Het gehele plan de prullenbak ingooien durft ze natuurlijk niet aan. Vooral niet wanneer ze zich al heeft verbonden aan de ontwikkelaar. Blijkt in ieder geval ook nog eens uit hun communicatie verbaal maar ook non-verbaal. Ze zongen bijna: “Wij zijn twee vriendjes, jij en ik…” Nou dat schiet lekker op hoor.

Nu even een stapje terug. Afgelopen week hebben de bewoners waar het om gaat onder grote belangstelling een demonstratie gehouden door een woontoren na te bootsen d.m.v. een groot zeil te plaatsen met de hoogte van het geplande appartement van 20 meter hoog.van karton te plaatsten aan de Bommersheufsestraat waar de woontoren zou moeten komen. De demonstratie was perfect georganiseerd, daarvoor alle lof. Toon Albers en Gerard Hendriksen van Lokaal belang en raads/commissie leden. Door afwezigheid schitterden de PvdA, de VVD en Sociaal Zevenaar. Jammer. Een gemiste kans. Of het met desinteresse te maken had zullen we natuurlijk nooit weten. Ze zullen ongetwijfeld zeggen dat niemand tijd had. Ik ben van mening dat er altijd wel iemand binnen jouw club te vinden is. Als ja maar wilt natuurlijk. Maar goed, het is niet anders.

Tijdens de demonstratie werd Jan de Nooij van het CDA in de bak naar boven gehesen. Als het nu voor hem maar geen kat in ’t bakkie is. Ik denk het niet.

Hieronder vindt u een foto impressie van die demonstratie:

Apartemensen bij theater  foto

Scan woontoren demonstratie gewenste situatie voorkeur 1

Scan woontoren demonstratie gewenste voorkeur 2

Scan woontoren demonstratie 6

Demonstratie woontoren 3

demonstratie woontoren 2

Demonstratie woontoren 4

demonstratie woontoren 1

Volgens eerdere berichten zou het schrappen van twee bouwlagen iets zijn waarover gedacht werd. Dat was in ieder geval de opmerking van mevrouw van Norel. Later was ze wat duidelijker door te stellen dat het allemaal nog niet vast staat. Het college heeft geen standpunt ingenomen zegt zij.
Uiteindelijk is het natuurlijk aan de raad die kan beslissen of er wel of geen twee bouwlagen worden geschrapt maar dat heeft natuurlijk weer financiële consequenties. Ergo. Mevrouw van Norel heeft zich zonder voorbehoud vastgelegd naar mijn bescheiden mening. Het was slimmer van haar geweest om eerst met de raad te gaan praten. Natuurlijk in vertrouwelijkheid. Dan had ze geweten wat de raad wil. Maar ne hoor. Lekker doordenderen met een prestigeobject. Want vergeet u niet dat daarvoor het bestemmingsplan gewijzigd c.q. aangepast moet worden. In 1997 was vier lagen toegestaan op die plek. Dat klopt. Dus geen zes lagen (20 meter hoog).
De raad had na zo’n vertrouwelijk sessie ook kunnen zeggen “we halen het helemaal van tafel want de situatie in 1997 was volledig anders”. Nu wordt dat moeilijker maar niets is onmogelijk natuurlijk. Helemaal niet als je weet dat de opbrengst van de verkoop van de grond aldaar lager was dan geraamd. Dat staat in de Grond Exploitatie rapportage (GREX) van 2015. Zie hieronder:

Z16241739 Uittreksel Uitvoeringsrappportage GREX 2015

Z16241739 Raadsbesluit Uitvoeringsrapportage GREX

Z16241739 Raadsvoorstel Uitvoeringsrapportage GREX

Het is niet ontoelaatbaar of zoiets van het college om deze weg te volgen, het mag zo wel. Maar ja, u heeft het goed. Het is wel de werkwijze van dit college. Zo arrogant als de pest en hebben maar één belang. En dat is hun eigen belang. Zij voelen zich de baas. Een woordvoerder van de actievoerders tegen het plan, Nico Klein Bleumink, ziet natuurlijk liever totaal geen woontoren op die plek. Ik vind die plek dan ook volledig ongeschikt. De commissievergadering daarover was gisterenavond naar heb ik vernomen ook vol lof over de gevoerde wijze van actie voeren. Ik heb dat helaas niet af kunnen luisteren omdat het geluid van het live meekijken pas weer na dat onderwerp rond 21.00 uur terug was. Ik heb wel gehoord van insiders dat wethouder van Norel deze avond weer hoog van de toren heeft geblazen.

Wie ook hoog van de toren blaast is het kamerlid van de PvdA de heer Çegerek. Die heeft namelijk aan minister Kamp vragen gesteld over het feit dat de gemeente Zevenaar in het gelijk is gesteld door de Raad van State over een Outlet in deze gemeente. Zelf had ik die vragen al min of meer als fit beschreven in een eerdere column.
De vragen (zie hieronder) van de heer Çegerek waren zo naïef of arrogant zou je ook kunnen zeggen, dat het betreffende kamerlid vroeg naar de bekende weg.
Waarom dat nu zult u misschien zeggen. Het kamerlid stelde vragen waarop iedereen het antwoord al wist maar deed of hij de wereld kon veranderen in Den Haag. Ik denk wel dat Zevenaar net op tijd is geweest want zo “gemakkelijk” als het nu is gegaan zal het niet meer kunnen denk ik. Maar het blijft wel zielig hoor, zo’n hogen toon aanslaan van het kamerlid de heer Çegerek van de PvdA, oftewel om zo hoog van de toren te blazen.

Ik zou zeggen, oordeelt u zelf en zie daarvoor hieronder de brief van minister Kamp (VVD):

beantwoording-van-schriftelijke-vragen-over-de-bouw-van-een-outletcentrum-in-zevenaar

Beste lezers en lezeressen. Tot de volgende keer

standard
juni 02, 2016

Heeft Zevenaar een kat in de zak gekocht? Dat wordt passen en meten.

Beste lezers en lezeressen

De bijeenkomsten m.b.t. het ontwerp inpassingsplan hadden een informatief karakter. Er bestaat nog geen mogelijkheid tot officiële inspraak. Later dit jaar worden de provinciale maatregelen uitgewerkt in een ontwerpinpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Na de zomer ligt het ontwerpinpassingsplan zes weken ter inzage en dan kan men officiële zienswijze indienen. U wordt hier dan tijdig over geïnformeerd.
Ik hou het in de gaten en kom daar zeker op terug.

De gepresenteerde aanvullende maatregelen binnen het project ViA15 kent ook een bestuursovereenkomst. Daarin staan ook maatregelen die worden opgenomen in het project ViA15. Het Projectbureau ViA15 is bezig om deze uit te werken en zal daar op een later moment informatie over geven.
Ik ben daar niet echt gerust op. In mijn vorige column “De Raad verraden deel 2”, kunt u daarover meer lezen.

Nog even terugkomend op die bijeenkomst van 31 mei.

De informatieavond van 31 mei 2016 in de school “de Wissel”:

Zoals gewoonlijk stonden er veel publicatieborden met grote tekeningen van de situaties en natuurlijk met veel ambtenaren van de Provincie in de buurt die uitleg probeerde te geven aan bezorgde bewoners die langs deze infrastructurele objecten wonen. Dat woongenot wordt aardig aangetast. Veel angst over de leefbaarheid door extra uitlaatgassen en extra verkeersdruk en niet te vergeten de geluidsbelasting. Volgens de ambtenaar die aar voorlichting over gaf blijkt de geluidsbelasting nu al boven de norm te komen. Het mag volgens de betreffende ambtenaar naar 52 DBA. Lekker en klaar ben je daarmee. Nu la te hoog straks veel te hoog. Ik vind het niet kloppen en wacht met kloppend hart de commissievergadering van woensdag 15 juni waarin dit vast aan de orde komt. In ieder geval waren er echt mensen die het huilen nader stond dan het lachen. Ik denk dat de vrees voor extra overlast terecht is. Niet dat ik dat graag wil geloven. Echt niet. Ik zou willen dat het anders was. Maar eerder door de beantwoording van vragen kreeg ik mijn twijfels. Zelf had ik er ook een paar. Ik wilde graag weten waarom de randweg er niet bij stond. Zevenaar heeft namelijk 100.000 euro gereserveerd voor een onderzoek naar die randweg. Maar daarmee is die er nog niet natuurlijk. Ik kom daar zo op terug. Men wist het allemaal niet. Volgens mij is het onwil van zowel gemeente Zevenaar zijde als van de Provincie. Ik vind het in ieder geval heel vreemd allemaal. Ook wilde ik weten waarom de twee meter geluidswal vanaf de rotonde Ringbaan Oost-de Methen tot aan de zogenaamde begrenzing, zeg maar nadat je Roodwilligen richting Duiven bent gepasseerd, niet verder doorgetrokken wordt alsmede de rest van de weg. Het antwoord: “Zevenaar wil dat niet omdat mensen anders het gevoel zouden krijgen in een tunnel te rijden”. Nou ja. Ik geloof er niets van. Zeg dan dat er gewoon noch vanuit Den Haag , noch vanuit de Provincie geld voor is. Woensdag 15 juni a.s. is de commissie Ruimte. Daar verwacht ik veel vragen. Dat wordt nachtwerk denk ik.

3 miljoen Provinciegeld

Onlangs heeft de provincie toegezegd dat er naast de eerdere half miljoen ook 3 miljoen euro van de provincie beschikbaar komt i.v.m. de fusie Zevenaar Rijnwaarden. Dat geld zou ter beschikking komen per 1 januari 2018 als dan de Provinciale Staten met dit voorstel instemmen. Dus beste lezers en lezeressen. Het wordt weer lekker doorgeschoven over de PS-verkiezingen. Zo van, wie dan leeft die dan zorgt. Onlangs was er bij wethouder Albers een behoorlijke euforie over bereikte resultaten. Ik vind er niet veel van terug. De 3 miljoen zal namelijk besteed moeten worden omdat volgens de Provincie beide gemeenten (Zevenaar en Rijnwaarden) er niet financieel rooskleurig voorstaan. Zeg maar gerust dat twee bijna failliete gemeentes bij elkaar worden gevoegd. De Provincie geeft in een persbericht daarover toe dat met name Zevenaar staat voor complexe inhoudelijke opgaven wat betreft economie, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Nou lekker klaar zijn ze in Zevenaar. Zij hebben zich af laten kopen. Zeg maar gerust een kat in de zak gekocht. Drie miljoen euro is namelijk peanuts als je alleen al kijkt naar de doortrekking van Witte Kruis (circa 13 miljoen) of de omleiding via de Zwanenwaay Babberich (circa 7 miljoen tot nu toe volgens de schatting). En wethouders Albers is blij met het resultaat? Een schijntje als je het mij vraagt, tenminste als men wil waarmaken wat ze beloofd hebben. Nogmaals, de euforie van dit college is naar mijn idee niet terecht. Zeg maar kromme tenen werk
Bijgaand vindt u documenten die te maken hebben met de informatiebijeenkomst waarover ik net geschreven heb. Die documenten zijn gedownload van www.via15.nl . Kijkt u er maar eens goed naar. Niet schrikken hoor. Hieronder staan ze uitgelicht:

A15 Voorlopig ontwerp weg Hengelder Zevenaar

Voorlopig ontwerp Arnhemseweg N810Zevenaar

Wateroverlast.

Volgens de feelgood gemeentewoordvoerders las ik dat het allemaal nogal mee viel met de afgelopen wateroverlast. Ik kan u verzekeren dat mensen uit de Brahmsstraat en andere straten aan die kant van Zevenaar daar anders over denken. Ondergelopen woonkamers en kelders waren behoorlijk ingrijpend voor veel mensen. Zevenaar heeft vlak bij het Rosorum bergbezinking leidingen aan laten leggen voor miljoenen. Was nog onder CDA-wethouder Nijland, Die bbl hebben weinig geholpen terwijl die waren berekend op extreem wateroverlast. Lijkt wel water naar de zee dragen. Maar ja. Je hebt nu eenmaal bestuurders die houden zich daar niet mee bezig. Wel met prestigeobjecten die ik nu niet allemaal ga noemen. Is niet hun geld denken ze. Voor een klein deel maken ze wel een denkfout. Zij betalen ook belasting maar voelen dat alleen niet zo hard in hun portemonnees als de gemiddelde belastingbetaler.

Valt dit nu ook onder het fenomeen “Een kat in de zak gekocht”?

Plan van aanpak Raadsenquete P&O beleid vanaf 2002

Over de ophanden zijnde raadsenquete is al heel veel geschreven. Donderdag 16 juni komt dat onderwerp in de commissievergadering Middelen ter bespreking. Ik ben benieuwd.

Waar ik blij mee ben is dat ze teruggaan naar 2002. Vanaf dat moment was er een nieuwe gemeentesecretaris de heer A. van Kessel. Die zou de reorganisatie binnen de gemeente wel oplossen. Nou, een puinhoop hebben zij (de Ruiter en Kessels) er achteraf bezien van gemaakt als ik de beschadigde ambtenaren moet geloven. En eerlijk gezegd doe ik dat nu alles naar buiten is gekomen ook. Waarom ik hier blij mee ben? Je hebt dan als geïnterviewde bij die commissie de plicht te verschijnen. Van eventuele vertrouwelijkheden en zwijgplicht wordt je ontheven. Dus men kan de volledige waarheid vertellen. Ik verheug mij in ieder geval daarop. Als ik tenminste word uitgenodigd dan. Nu is het nog niet zo ver en kan ik er nog niet inhoudelijk in het openbaar op in gaan.

Waar ik niet blij mee ben is o.a. een passage uit het plan van aanpak namelijk de volgende:

“Het is niet gelukt met het college tot schriftelijke vastlegging van de door de commissie wenselijk geachte werkafspraken te komen. Na overleg met de door het college daartoe ingeschakelde adviseur is een in de praktijk werkbare wijze van informatie-uitwisseling afgesproken”.

Waarom ik hier niet blij mee ben? Mij bekruipt het gevoel dat deze hele kwestie een doofpotaffaire dreigt te worden. Vooral om dat het sommigen heel slecht uit komt zo relatief kort voor de verkiezingen met de nieuwe fusiegemeente Rijnwaarden om open kaart te spelen. Niet dat ik de leden van die commissie niet vertrouw. Ik vrees alleen dat zij niet opgewassen zijn tegen het gedraai van personen die dat al jaren doen en daar iedere keer mee wegkomen. Dat baart mij zorgen. Dus ik hoop dat ze doortastend te werk gaan. In onderstaande Plan van aanpak ziet u wie dat allemaal moeten gaan sturen. Wordt een hele kluif voor ze. Ik wens ze in ieder geval veel succes.

Zie voor het voorstel “Plan van aanpak raadsenquête” hieronder:

Plan van aanpak raadsenquête Zevenaar

Beste lezeres en lezeressen. U raad het al. Dit wordt natuurlijk vervolgd.

standard
mei 16, 2016

Boze burgers

Tijdens de commissievergadering Ruimte van afgelopen woensdag waren er twee onderwerpen die ik eruit wil lichten.
Als eerste was er het agendapunt inspraak. Een van de insprekers liet duidelijk zijn ergernis blijken over het uitblijven van beslissingen rondom Witte Kruis Babberich. Volgens mij was het geduld van de inspreker dhr. R. Kleinpenning van de Actiegroep Babberichseweg gewoon op. Het ging hem natuurlijk over de doortrekking van het Witte Kruis. Dat plan is nu samengevoegd met de projecten A15/ A12 alsmede de op-en afrit Zevenaar-Oost. De verkeersoverlast Babberichseweg en Babberich wordt alleen maar erger. En het college maar ook de raad zijn stil. De actiegroep had al heel wat correspondentie die zij vanuit de Provincie Gelderland hadden ontvangen waaruit blijkt dat er totaal niet meer gesproken wordt over deze doortrekking. Iets wat de actiegroep wel verwacht had. Maar goed. Leest u zelf door deze link aan te klikken.
Zie: Inspraak 11-5-2016

Wanneer je dan ook nog weet dat er partijen zijn die al deze infrastructurele werken willen verbinden aan het wel of niet herindelen dan kan het toch nog spannend worden. Lokaal Belang heeft dat in ieder geval in de wandelgangen maar ook wat voorzichtiger in het openbaar laten weten dat zij geen medewerking aan de fusie tussen Zevenaar en Rijnwaarden zullen verlenen. Ben benieuwd of deze gespierde taal wordt overgenomen door andere partijen en dat daar aan vast gehouden wordt. Ook de VVD-fractie heeft zich daar al eerder over uitgesproken. Afwachten maar weer.
Toch wel een paar brekebeentjes zitten er in het college van Zevenaar hoor. Alleen had ik dat niet verwacht van Anja van Norel want dat was echt zoals je de volgende inspreker in acht neemt.

Dat was dus bij het tweede inspraakpunt. Dat waren boze burgers van Zevenaar van Bergvrede en Bastion en aan de Bommersheufsestraat, naast Het Musiater. Zij vragen de gemeenteraad het collegebesluit niet goed te keuren over het bouwen van een woontoren van 6 hoog (20 meter). Ze hadden 18 bezwaarmakers die nog eens werd ondersteund door iets minder dan honderd handtekeningen. Het is echt van de gekke dat wethouder van Norel zich voor een karretje laat spannen van een bouwer die daar natuurlijk dik geld aan kan verdienen. Wethouder van Norel baseert zich op een bestemmingsplan van 1997 waarin dat wel toegestaan zou zijn. Nou ja. Dat is echt van de gekke vind ik. Zelf wist Anja van Norel geen antwoorden te geven op vragen vanuit de commissie en moest ze zich laten souffleren door de woordvoerder van de bouwer en een gemeenteambtenaar. Een brevet van onvermogen is hier op z’n plaats. Vind ik. Sterker nog Een motie van wantrouwen of treurnis dan. Laten we het netjes houden. Feit blijft dat dit niet kan. Nu maar hopen dat de meerderheid van de raad dit straks ook vindt. Nog een detail. Afgelopen week hebben bewoners uit de wijk laten zien dat het slecht gesteld is met parkeerplaatsen in die wijk door een vuilniswagen niet te laten passeren. Hoe vraagt u zich af? Gewoon door twee auto’s te parkeren aan de Bastion waar dat is toegestaan alleen hebben die bewoners zoveel zelfdiscipline om dat niet te doen. De mensen van de vuilniswagen hadden begrip voor de actie. Had ik ook niet anders van hen verwacht. Zo zitten ze op de werf gelukkig in elkaar. College en raad van Zevenaar. Zetten jullie je nu eens eindelijk in voor betaalbare / sociale woningbouw i.p.v.. dure appartementen te bouwen.

Via de media vernam ik dat een ander brekebeentje uit het college, de heer Stef Bijl wethouder van de PvdA, nu eindelijk toegaf dat het m.b.t. de financiering van bijeenkomsten over de GVL niet goed was verlopen. Hij zegt het niet maar bedoelde eigenlijk dat het een puinhoop was. Raadsleden werden voor een voldongen feit gesteld. In ieder geval hebben de partijen in de commissie Middelen gevraagd om weer uitstel te geven aan het toestaan van een GVL. Raadsleden vertrouwen het college volgens mij voor geen meter omdat ze niet weten wat hen exact te wachten staat. Nu dus ook op het financiële vlak. En dat is niet gek als je beseft dat Zevenaar bijna twee ton zelf moet betalen aan de bijeenkomsten die er zijn geweest. “Wat volgt er nog meer?” vragen raadsleden zich vast af. Zevenaar is al zo rijk, maar niet heus.
Donderdag 19 mei is het definitieve voorstel aan de orde (Herindelingsadvies Rijnwaarden-Zevenaar) U hoort nog van mij.

standard
april 23, 2016

Wat vindt U?

Beste lezers en lezeressen,

De peiling op de Gelderlandersite editie de Liemers (Wat vindt u?) met de stelling: “Bent u voor of tegen de opvang van 750 vluchtelingen op het BAT-terrein?” stond al op 21 februari jl. op 28 % voorstemmers en 72 % tegenstemmers.
Het totaalaantal dat gestemd had was toen 1904 stemmen
Derhalve was het simpel te concluderen dat een grote meerderheid direct al niets wilde weten van een grootschalige opvang zoals gepland op het BAT terrein.
Maar de redactie van de Gelderlander wilde dat blijkbaar niet geloven. Maar nu zal men er toch onderhand eens een punt achter moeten zetten. Want wat blijkt?
Op 22 april 2016 is er nog weinig verandering in gekomen. Want voor de stelling was 30% en tegen de stelling was 70%. Nu was het totaalaantal stemmen 4790. Dus de stemverhoudingen blijft nagenoeg gelijk.

Ik heb inmiddels wel begrepen van de Gelderlander redactie dat men daar binnenkort moment een reactie op gaat geven. Afwachten maar weer wanneer dat moment daar is. Maar of het verandering brengt in de totaal score verwacht ik niet.

Ik heb al eerder geschreven dat de bedoelde vluchtelingen opvang in Zevenaar te langdurig en te grootschalig is voor Zevenaar. Ook gezien de financiële rek van Zevenaar en de bestuurskracht van Zevenaar is het totaal onverantwoord. Te veel onduidelijkheid over welk collegelid zich er mee moet bemoeien terwijl het toch eigenlijk thuis hoort bij de burgemeester. Maar dat gaat het niet worden. Die heeft het weer van zich afgeschoven en dus mag de wethouder Sociale Zaken het opknappen. Of hij dat aankan betwijfel ik. Burgemeester de Ruiter laat de problemen dus aan Stef Bijl, over al zal de Ruiter daar weer een punt aan weten te praten door te zeggen dat hij alleen voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijk is in dit dossier. Dat soort escapes zijn we wel gewend in Zevenaar. De reacties van het CDA, d VVD en Lokaal belang laten overduidelijke zien dat er weinig vertrouwen bestaat is de handelswijze van wethouder Bijl. Het totale bedrag waarover ik in de vorige column schreef, wat hij namens Zevenaar aan het COA wil betalen zet kwaad bloed. Gewoon doorstomen. Het lijken weer Ruiteriaanse toestanden. In ieder geval vind ik een Gezamenlijke Vluchtelinge Locatie (GVL) van die orde gewoon niet haalbaar voor Zevenaar.

Paul Freriks van Sociaal Zevenaar heeft als eerste duidelijk laten weten hoe hij erover denkt. Ook Harry Staring van Lokaal Belang is not amused als je de reacties om je heen hoort en daar heb ik geen Gelderlander voor nodig. Paul Freriks heeft in ieder geval laten weten geen GVL, maar een asielzoekerscentrum (azc) voor driehonderd personen op het BAT-terrein te willen. Hij onderbouwt dit door te stellen dat gebleken is dat er veel onzekerheid bestaat over de vraag of een GVL voor 750 vluchtelingen wel beheersbaar is. De asielzoekers aldaar blijven enkele jaren en kunnen dan eventueel integreren. Of dat laatste de juiste benadering is betwijfel ik. Beter is het ze voor te bereiden op terugkeer naar hun eigen land zodat ze daar de boel weer kunnen op bouwen. Nu verdwijnt er teveel know how uit die landen. Natuurlijk moeten asielzoekers die op legitieme en terechte wijze hier komen goed worden opgevangen en is integreren een manier om zich te handhaven.

Daarbij komt er nog een fors probleem om de hoek zetten. De hoeveelheid betaalbare huurhuizen (zeg maar een huur tot de zgn. aftoppingsgrens tot ongeveer 600 euro), slinkt de aankomende jaren. Zoeken op internet levert o.a. op dat men schat dat erover circa vijf jaar ongeveer 280.000 woningen in die groep minder zijn dan nu. Mag Freriks mij vertellen waar hij al die huizen vandaan wil halen als er nu al een nijpend tekort is. De huurwoningen in de sociale sector worden verkocht door woningcorporaties en die trend zie ik voorlopig niet stoppen. Den Haag beweegt ook niet echt en is bepaald niet gul met geld om gemeenten tegemoet te komen bij opvang van vluchtelingen en alles wat daar mee samen hangt. Dit alles wordt koren op de molen van tegenstanders van vluchtelingenopvang en dat kan weleens heel slecht uitpakken. Burgers krijgen al steeds meer het gevoel niet serieus genomen te worden door de politiek Of het nu gaat om een referendum of de opvang van vluchtelingen of een informatieavond van de provincie over het stukje extra spoor bij de Babberichseweg waar de doorgaande weg vanaf de rotonde Babberichseweg naar het centrum wordt afgesloten. Ik kom daar na morgen nog op terug anders wordt het allemaal te verwarrend.

In ieder geval straalt de overheid nu niet bepaald vertrouwen uit. Ook dat kan alles op een negatieve manier beïnvloeden.

Weer terug naar de raadsvergadering van woensdag 20 april jl. die werd voorgezeten door Paul Freriks want ja hoor, hij (JdR) die eigenlijk niet genoemd mag worden liet weer verstek gaan. Blijkbaar had hij belangrijkere zaken te doen. In ieder geval. Tijdens deze raadsvergadering werd door de gehele oppositie en ook LB werd aangegeven dat ze niet blij waren met de handelswijze van Stef Bijl. Mede daarom ontstond er forse kritiek op functioneren van wethouder Bijl, die wel aangaf nog met het COA in onderhandeling te zijn over de declaratie van de 265.000 euro.
En wat deden toen de “regeringsfracties” onder leiding van Lokaal belang in Zevenaar? Natuurlijk. Samen met de PvdA en D66 gewoon het gehele punt van de agenda halen. Zijn we er mooi vanaf zullen ze wel gedacht hebben. De oppositie stelde in mijn ogen terecht dat wethouder Bijl te veel steken heeft laten vallen, Wethouder Stef Bijl (PvdA) kreeg daarom woensdagavond een motie van treurnis te incasseren. De VVD fractie noemden het een gele kaart. Ook de overige oppositiepartijen, het CDA, SP en Sociaal Zevenaar vonden dat Bijl teveel de plank mis slaat als het gaat over het dossier Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie (GVL). Wel apart trouwens dat de COA diezelfde woensdag liet weten dat dat zij van de 265.000 euro die de gemeente had gedeclareerd, alleen de 69.800 euro vergoeden die te maken zou hebben met aantoonbare meerkosten van de twee inloopbijeenkomsten over GVL. ‘Het vergoeden van de overige kosten die Zevenaar op had gegeven worden gerekend tot overige ambtelijke kosten die het COA niet vergoed. Wat ik vernomen heb zegt het COA dat ze “vooralsnog” niet bereid is die te betalen. Dus blijft zoals het zich laat aanzien, wethouder Bijl zitten met een rekening van 195.200 euro. Zeg maar bijna twee ton. Had hij goede dingen van kunnen doen.
Nog even ter herinnering.

Burgemeester en wethouders hadden de gemeenteraad achteraf gevraagd om een voorbereidingskrediet van 265.000 euro op te hoesten voor de inloopavonden etc. m.b.t. de GVL in Zevenaar, terwijl de gemeenteraad verwachtte dat dit Zevenaar geen cent zou kosten. Dat gegeven hebben raadsleden ook later bij de inloopbijeenkomsten over de GVL meegedeeld aan de bezoekers van deze bijeenkomsten. Gedurende die bijeenkomsten werd volgens de fracties veelvuldig de vraag gesteld wat de vluchtelingenopvang de gemeente Zevenaar gaat kosten. De fracties vertelden toen dat hun was verzekerd dat de GVL Zevenaar niets gaat kosten”. De fracties vonden het te triest voor woorden dat blijkbaar nu pas een berekening van de voorbereidingskosten gemaakt kon worden.

Wethouder van Norel nam het op voor wethouder Bijl door te stellen dat ze allemaal als college zich collegiaal verantwoordelijk voelden. Zo moet het wel zijn natuurlijk. Een betere open deur kon ze de oppositie niet geven. Ik had een schorsing aangevraagd en dat het gehele college een motie van treurnis had moeten krijgen. Kwestie om even de tekst aan te passen tijdens de schorsing. Maar helaas werd van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Van Lokaal Belang had ik trouwens meer echte actie richting het college verwacht en dat zij mee zouden gaan met de motie van de oppositie.

Jammer hoor. Maar wat vindt u?

standard
april 15, 2016

Zoek je weg in Zevenaar

Beste lezers en lezeressen,

De organisatie van Politiek Café Zevenaar bestaande uit Ingrid Koedijk, René de Wit, Henk Visser, Richard Kemperman en Ralph Kleinpenning verdient wederom lof.

Gisterenavond had men een Politiek Café georganiseerd in de Pelgromhof over de gevolgen in en om Zevenaar van de doortrekking van de A-15 naar de A-12. Er was veel belangstelling voor deze avond.

Het spits werd afgebeten door dhr. P. van ‘t Hoog van de Rijks waterstaat. Zoals velen van u weten heeft men bij de RWS altijd mooie verhalen alleen blijkt vak later dat de realiteit anders is. Volgens de RWS en de later aan het woord komende wethouder Albers is er begin december vorig jaar een overeenkomst was gesloten tussen het rijk en de provincie dat ruim 35 miljoen euro heeft opgeleverd. Toon vond dat een mooi resultaat, begrijpelijk vanuit zijn positie, maar ik heb daar niet zo’n hoge pet van op Want was is 35 miljoen op een miljardenproject? Peanuts. En wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren? Echt niet veel voor Zevenaar verwacht ik. Ik hoop dat ik het mis heb. Verder werden er veel abstracte voorstellen en suggesties gepresenteerd. Natuurlijk kan Toon Albers niet goed maken van wat er in het begin door vorige colleges is weggegeven onder leiding van burgemeester de Ruiter. Ik kom daar zo nog op terug. In ieder geval ben ik wel benieuwd of het straks allemaal gaat zoals wethouder graag gelooft. Toon Albers zou dit echt aan moeten pakken. Daar heeft hij dan wel de volledige medewerking van de collegeleden voor nodig. Alleen kan hij dat niet. Ik heb zo mijn twijfels of hij wel de volledige steun heeft binnen het college. Wordt hij niet gedwarsboomd? Ik denk van wel. In ieder geval bestond de angst bij de meeste aanwezigen die avond dat Zevenaar een knooppunt op zich wordt. Volgens de woordvoerder van ArgusA15 de heer Arjen Winterse die ook aanwezig was is de 35 miljoen die door Zevenaar binnen gehaald zeker geen garantie dat het in Zevenaar allemaal goed gaat komen. Er zullen in Zevenaar meer knelpunten komen dan nu al het geval is. Nu had ArgusA15 liever gezien dat de doortrekking helemaal niet door zou gaan. Maar het is niet anders. Desondanks werken ze diverse serieuze alternatieven uit.
Helaas heeft men besloten geen gewenste rondweg gereserveerd. Dat die rondweg om de Arnhemse weg niet in het zgn. ruimtelijk kwaliteitsmerk is opgenomen noemt Arjen Winterse een gemiste. En gelijk heeft hij. De woordvoerder van de RWS zei dingen die te mooi waren om waar te zijn. Wat dacht u ervan dat hij met droge ogen beweerde dat Zevenaar er een extra aansluiting bij krijgt. Ik vond dat echt een onzinnige opmerking. Er waren meer van dat soort vreemde conclusies maar daarvoor moet je blijkbaar bij de RWS werken. Ook de woordvoerder van ArgusA15 verbaasde zich daarover en hij constateerde terecht dat er geen extra aansluiting komt. Er gaat er een weg en dat is de Griethse Poort. Daarvoor krijgt Zevenaar dan wel de afrit oost voor terug maar ook dat moet allemaal nog blijken. De heer Winterse weet in ieder geval wel waar hij het over heeft bleek deze avond. Hij is werkzaam bij de RIVM. Toch ook niet de minste zou ik zeggen.
Wie ook een mooie duit in het zakje deed was Pieter de Groen, ondernemer uit Zevenaar die contacten heeft met de gemeente Zevenaar om te voorkomen dat de bereikbaarheid van het centrum in het geding komt. Want stelt de Groen, een slechte bereikbaarheid is minder klanten. Zo is het toevallig ook nog eens een keer.
Het afsluiten van de Babberichseweg na het opheffen van de Spoorwegovergang ter hoogte van Poelwijk werd door de Groen ook nog even terecht aangestipt. Hoe moet dat allemaal aflopen?

Toon Albers denkt dat op te lossen met een tunneltje voor fietsers. Dat tunneltje gaat bijna een miljoen kosten Je kunt je afvragen of zo’n tunnel wel verstandig is. Het beste is wat land opkopen want een tunnel blijft een eng iets voor fietsers. Veel mensen durven niet eens een afgelegen tunnel onder. Snap ik. In tegenstelling tot dat wat Albers zei bleek er dus toch wel geld te zijn. Alleen is het verkrijgen van noodzakelijk geld voor noodzakelijke keuzes van belang. Dan moet je prioriteiten stellen. Gemeente Zevenaar moet het ambitieniveau waarop JdR zo prat op gaat maar eens verminderen en niet net doen of er geld zat is en vervolgens wethouders laat opdraaien voor zijn en dat door de gemeenteraad geroemde ambitieniveau. Dat ambitieniveau lijkt mooi maar kost in Zevenaar klauwen met geld. Dus stoppen met die onzin. Te beginnen met kapitalen uitgeven voor promotie van de gemeente Zevenaar. Dat is ook echt overbodig. Toeristen vinden de weg zo ook wel naar Zevenaar en daar heb je geen geldverslindende ambities voor nodig.

Tonnie Burgers sprak namens de Actiegroep Babberichseweg. Dus steun alom over deze materie. Hij sprak over de noodzaak va de doortrekking Witte Kruis. Deze oproep werd gedeeld door de andere sprekers. De RWS onthield zich van commentaar.

Dat Zevenaar in het kader van infrastructurele werken veel te maken heeft met wat er aan de andere kant van de grens gebeurt, bleek wel uit de woorden van de Burgemeester van de Stadt Emmerich Am Rhijn, de heer Peter Hinze die ook aanwezig was deze avond. Dat is nu eens een echte burgemeester met een hoofdletter B.
Hij spreekt duidelijke taal, is concreet en gebruikt geen onnodig “mooie” woorden. Dus zeker niet zo’n burgemeester die alleen maar mooie worden gebruikt maar verder niets zegt. Deze man had echt wat te vertellen. Hij sprak over grensoverschrijdende samenwerking met diverse partners. Daar zal Toon Albers toch meer tijd en energie in moeten steken. Wie weet waar men elkaar kan vinden en daarbij, niet geschoten is altijd mis. In ieder geval was deze Burgemeester een aanwinst voor de avond. Je zou bijna hopen dat er een nieuwe herindelingsprocedure komt maar dan met Emmerich erbij. Hebben we gelijk een echte Burgemeester. Maakt toch niet zo veel uit. Want velen aan deze kant van de grens komen sowieso vaak aan de andere kant. Hoeven we straks ook geen tol te betalen door Duitsland als dat allemaal door gaat. Burgemeester Hinze gaf in ieder geval aan graag te willen praten over dit soort zaken. Tot nu toe heeft hij daarover concreet alleen mat de Ralph Kleinpenning over gesproken. Zou die een goede burgemeester voor Zevenaar kunnen zijn? In ieder geval had Burgemeester Hinze met officiële gemeentevertegenwoordigers nog geen echt contact gehad. Blijkbaar ook niet met JdR. Want die noemde hij niet. Is da hij die niet genoemd mag worden?

Oh ja. Ik zou het bijna vergeten. Want waar was de burgemeester van Zevenaar JdR? Hij was wederom niet aanwezig. Ingewijden vertelden dat donderdagavond zijn tennisavond was. Ja, dat is natuurlijk belangrijker dan je te presenteren aan de Zevenaarse inwoners en je collega uit Emmerich op z’n minst welkom te heten in Zevenaar. Volgens JdR blijkbaar dan. Kan niet hoor vind ik.
Nog even een laatste nieuwtje.

Uit een mail van gedeputeerde Jan Markink, (gedeputeerde van de Provincie) die ik in mijn bezit heb en is gericht aan JdR blijkt dat er helemaal geen haast wordt gemaakt met de door de Provincie toegezegde hulp om een robuuste gemeente te maken van Rijnwaarden en Zevenaar. Jan Markink stelt richting JdR dat hij een “haakje” ziet om in controle te blijven. Daar heb ik weinig vertrouwen in. De zogenaamde klantwens, ja ja, hoe bedenken ze het, van Zevenaar om de bereikbaarheid van Zevenaar Oost te garanderen lijkt mij nu al kansloos. Blijkbaar moet het ook nog worden afgestemd met andere gemeenten. Dan komt er volgens mij niet veel terecht van de wens van de gemeenteraad richting de Provincie. In feite zegt de gedeputeerde tegen JdR dat als hij haast wil maken hij zelf maar aan de bel moet trekken

standard
april 06, 2016

Werven voor van der Werf en/of bijltjesdag voor Stef Bijl?

Beste lezers en lezeressen,

Wordt het niet eens tijd te werven na van der Werf of bijltjesdag voor wethouder Bijl?

Want gisterenavond was het weer zover. Het Zevenaarse college op z’n smalst. De commissie Samenleving werd gevraagd in te stemmen met een krediet van 265.000 euro, zeg maar een kwart miljoen. Dit geld heeft het college uitgegeven aan voorbereidingskosten voor het besluit over de beoogde gezamenlijke vreemdelingenlocatie (GVL) maar daar voelen zoals het lijkt een meerderheid van de fracties niets voor. En terecht vind ik. Het CDA, Lokaal Belang, Sociaal Zevenaar en SP namen het dit college vooral kwalijk dat er geen definitieve afspraken over de kosten waren gemaakt met COA.

De fractie van de VVD deed een flinke duit in het zakje door te stellen dat de raad telkens door het college werd voorgehouden dat het COA had toegezegd alle kosten die te maken hebben met de eventuele komst van de GVL, door het COA vergoed zouden worden. De VVD wil harde garanties dat het COA de rekening betaalt. En gelijk hebben ze. Laat het college met een oplossing komen. Iets anders dan plunderen uit de karige Algemene Reserve.

Wethouder Bijl draaide en keerde om maar niet toe te hoeven geven aan deze wens van de meerderheid en maakte het alleen maar nog erger. Diffuus noemen ze dat ook wel. Hij riep van alles en nog wat, maar al dat gedraai en gebruik van veel woorden en weinig zeggen mocht niet baten. Het college wilde het geld uit de Algemene Reserve halen en voelt er niets voor om te bezuinigen op een andere manier. Het meest wordt het college nog kwalijk genomen dat zij eerst duidelijk stelden dat het allemaal niets ging kosten en dat de COA het voor haar rekening nam. Hoe vaak moet het nu nog gezegd worden. Mensen, wees niet zo licht gelovig. Toen burgemeester een tijd geleden zijn interviews gaf over angst voor bedreigingen had hij al mooi een pad geëffend om dit allemaal door te drukken. Vreselijk overdreven allemaal maar hij had er toch voor gewaarschuwd dus de raad kon dan toch verwachten dat het wat mocht kosten? Daar trappen wij niet in zullen de fractieleden gedacht hebben. Daarbij komt ook nog. Stel dat de GVLL niet door gaat. Dan kun je sowieso fluiten naar je centen. Weer een extra gat van een kwart miljoen euro. Vorige week stelde ik al voor door een wethouder in te leveren. Als het aan Ronald Stougie van de PvdA ligt wordt dat in ieder geval niet “zijn ”wethouder Stef Bijl. Dat liet hij gisterenavond heel duidelijk blijken. Het protectionisme van Stougie (PvdA) vierde weer hoogtij. Hij begreep het allemaal. Ja wat moet hij anders zeggen? “Ik snap niets van deze move van wethouder Bijl” Natuurlijk durft hij zijn wethoudertje niet af te vallen. Het dualisme moest dit protectionisme juist voor komen. De wethouders ontvlechten van de raad. Dat is alleen maar minder geworden in Zevenaar. Dus wie wordt het? Bijl of van der Werf. Ze zullen wel weer gewoon blijven zitten. Deze raad krijg je daarvoor (nog) niet op één lijn verwacht ik. Klik hierna op de link voor het totale overzicht van de rekening:

RVS voorbereidingskosten GVL

Werven nieuwe wethouder als van der Werf is opgestapt.

Wordt het werven nadat van der Werf weg gaat of blijft ook zij gewoon zitten. Hoewel. Die vraag moet ook maar eens worden beantwoord ……. vind ik dan.

De kinderboerderij ROSORUM

Zo ook gisteren. Ze gebruikte weer veel mooie woorden over hoe belangrijk de kinderboerderij is maar zei verder niets zinnigs. Veel Ruiteriaans taalgebruik. Veel praten en niets zeggen. Ik hoop dat de raad tijdens de begrotingsbehandeling van november aanstaande de kinderboerderij blijft subsidiëren. Ja, en dan maar met structureel 6000 euro per jaar meer. Natuurlijk zullen er dan goede afspraken moeten worden gemaakt om verdere tekorten te voorkomen. Een penningmeester met gedegen financiële kennis zal daar voor nodig zijn. Je kunt je natuurlijk afvragen of het rechtvaardig is te stellen dat de kinderboerderij een algemeen maatschappelijk belang dient. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Nu subsidieert Zevenaar het ook. Waarom dan niet met meer geld. Zoveel is dat niet. Eigenlijk peanuts. Wil je dat niet dan moet je het gewoon zeggen en niet zoals de VVD probeert om het meer richting de particuliere sector te drukken. Dat is lekker makkelijk. Je wilt het behouden of niet. Zeg dat dan duidelijk en probeer niet allerlei uitvluchten te bedenken. Maar misschien laat de VVD fractie nog een sociaal liberaal hart zien. Kijk wel eerst goed of het niet opgelost kan worden met bijvoorbeeld het als gemeente het voor je rekening nemen om de personeelskosten te betalen. Nu werkt men met veel vrijwilligers en dat is prima. Maar zoals Ronald Stougie van de PvdA stelde in de commissievergadering van gisterenavond maak gebruik van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Nu zitten daar veel mensen van in een uitkeringssituatie. Dat kost de gemeente ook veel geld. Die discussie is al vaker gevoerd en moet maar weer eens volledig worden besproken vind ik. Want wat menskrachten extra zou de kinderboerderij een end op streek helpen. Maar misschien heb ik het mis. De toekomst zal het leren.

Alleen baart het mij wel zorgen dat een voorzitter van in dit geval de commissie Samenleving dierenwede Rosarum zegt i.p.v. Rosorum. Gelukkig corrigeerde Björn Zock van de SP deze vergissing. Blijkbaar is die voorzitter (de heer Engels van Lokaal Belang) niet op de hoogte van instellingen in Zevenaar. Moet hij zich maar eens in verdiepen vind ik.

Voor de motie klik onderstaande link:

Motie SP kinderboerderij Kinderboerderij Rosorum

Memo van der Werf ivm motie

standard

Veel vragen die niet allemaal echt werden beantwoord

Beste lezers en lezeressen,

Raadsvergadering door mij bijgewoond:

De raadsvergadering van woensdag 2 maart jl. was mijn eerste vergadering die ik bezocht heb in het nieuwe gemeentehuis. Het doet koud aan. De hoge plafonds met buizen zijn ongezellig. Het gebouw heeft geen ziel en is zeker geen gemeentehuis. Weinig huis, veel koud kantoor. Het lijkt of bouwvakkers het werk nog af moet maken. Maar daar zal beslist niet iedereen hetzelfde over denken.
De stoelen van de publieke tribune en de perstafels waren hard. De perstafels te klein (weren van de pers?), maar dat is voor mij geen ramp. Ik schrijf niet meer voor een krant zoals de meeste van u inmiddels wel weten. Was er dan niets goed? Jawel. De ringleiding was zeer goed en dat is voor mensen met een gehoorprobleem extra belangrijk. Ook zij moeten het politieke proces goed kunnen volgen. Of er nog een open dag komt? Geen idee, niemand kan of wil het mij vertellen.

Schriftelijke vragen en moties over de GVL

Aan de orde waren o.a. vele schriftelijke vragen en een paar moties. Het CDA had vragen over het besluitvormingsproces bij de GVL (oké, nog 1 keer dan, maar nu echt voor de laatste keer: GVL staat voor Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie, i.p.v. Gemeenschappelijke). In ieder geval had het CDA twijfels over de transparant/openheid vanwege achterblijven van informatie. Kan k mij heel goed voorstellen. Ik heb al een paar maal gerefereerd aan dit soort zaken. Het was een beetje een losgeslagen zooitje bij bestuurlijk Zevenaar. Eerst Stef Bijl met allerlei mooie woorden die niet zo veel inhielden. Dan de burgemeester dir weer van alles riep en ga zo maar door.
Paul Freriks van Sociaal Zevenaar had ook vragen over dat onderwerp en miste zelfs een risicoanalyse. Ook sprak hij van Korea en China achtige taferelen tijdens de infobijeenkomsten waar ambtenaren in het kielzog van journalisten moesten lopen. Leuk gevonden Paul. Maar daar kom ik zo nog op terug.

De VVD had een motie opgesteld over de GVL met een aantal opdrachten voor het college. Die hielden ze nog even achter de hand voor een volgende keer verwacht ik, want veel in die motie zou volgens het college al gebeuren. Dan was er nog een CDA-motie over de GVL die weer opriep tot het sturen van een brief aan het kabinet om te komen tot betere regelingen voor sociale woningbouw. Ook noemden zij de te verwachten extra statushouders. De motie haalde het (gelukkig) niet. Pollmann van D66 zorgde tijdens de discussie direct voor het enig goed antwoord namelijk dat Zevenaar in feite geen extra opdracht heeft/krijgt statushouders te huisvesten. Ook al gaat de GVL door, ik vind dat je zeker niet nu al het hoofd in de schoot moet leggen, dan weet je zeker dat je van de COA meer statushouders in woningen moet huisvesten dan nu het geval is en wat wellicht weer ten koste gaat van huidige inwoners van Zevenaar die op zoek zijn naar een woning in de sociale sector. Als ik het verweer van wethouder Bijl en de Ruiter hoorde over de GVL kan ik nogmaals niet anders concluderen dat er veel mooie woorden werden gebruikt, maar wederom weinig werd gezegd. Ik was niet de enige die dat vond bleek wel tijdens de raadsvergadering.

Verantwoordelijk voor GVL in het college. Gezellig, allemaal. nu wel.

De burgemeester is niet de eerstverantwoordelijke voor de GVL. Praktisch alle collegeleden bemoeien zich er mee, waardoor er naar mijn mening minder daadkracht ontstaat. Van die versnippering kunnen je “tegenstanders” mooi gebruik maken. De Ruiter krijgt vast niet wat burgemeester Oudenhoven wel lukte voordat het aanmeldcentrum in Zevenaar kwam. Die sleepte, zoals ik in de vorige column schreef, er een vergoeding voor het aanmeldcentrum in Zevenaar uit die was in 1994 1.071400,00 GULDEN (487.000,00 euro) per jaar. Tot 01-01-2014 heeft Zevenaar dit bedrag ontvangen, nadat het aanmeldcentrum behandelkantoor werd is de vergoeding aangepast en later geheel beëindigd. Ik denk dat het een kwestie wordt van totale sluiting van het aanmeldcentrum in Zevenaar. Dus niet de vraag of het wordt gesloten, maar wanneer. Over een paar jaar? We zullen het zien.

Motie dierenweide van de SP:

Gelukkig leverde de motie van de SP in de afgelopen raadsvergadering over de dierenweide een goede discussie op. Na de schorsing gaf wethouder van der Werf onder druk van de raad alvast 3000 euro aan de dierenweide om zeg maar de nood te ledigen. Het voorstel komt in ieder geval weer terug in de commissievergadering van april.
De verkeerssituatie Babberich/Oud Zevenaar, gevraagd door de SP, lijkt serieuzer te worden aangepakt.
De situatie bij Presikhaaf bedrijven leverde veel kritisch vragen op van het CDA en de VVD.

Pers:

Vorige week schreef ik over het akkefietje dat de pers mee moest maken bij de infodagen in het gemeentehuis over de eventuele komst van een GVL. Een journalist van de Gelderlander liet toen weten dat hen te verstaan was gegeven door de gemeente dat zij niet mochten inbreken in gesprekken tussen raadsleden en bezoekers en vragen naar namen van burgers was vanwege de gemeentelijke spelregels voor deze inloopbijeenkomsten niet toegestaan. Een collega van de journalist die dit schreef kreeg ook nog te horen van een commissielid dat hij niet met de pers mocht spreken. Wat schetst mijn verbazing. Woensdag 2 maart, de week na de bijeenkomsten stond er een paginagroot artikel in de Zevenaar Post waarin al deze bovengenoemde restricties blijkbaar niet meer van toepassing waren. De schrijver van dit vol met informatie staand artikel repte daar niet over en kon blijkbaar namen noemen en spreken met wie hij maar wilde. Het artikel was een politiek correcte weergave. Maar meer dan dat ook niet. Dat moet toch zeer doen bij de Gelderlander journalist. Want de hoofdredactie van de Persgroep was not amused over het aanlijnen van hun journalist en hebben dat ook duidelijk laten blijken in een brief aan het college. Maar zoals gewoonlijk wist de burgemeester met zalvende woorden zich er wee onderuit te draaien. Was allemaal niet waar en had niets met beknotten van persvrijheid te maken aldus de burgemeester van Zevenaar.
Begrijpelijk dat de schrijver van de Zevenaar Post zijn paginagrote artikel met foto’s publiceerde, het is hem gegund. Maar riekt het toch niet naar…. Vult u zelf maar in.

Onderaan deze pagina kunt u de moties , vragen aanklikken om te downloaden. Ik weet, het zijn er heel wat maar dan heb je ook wat:

Schriftelijke vragen VVD Presikhaaf bedrijvenSchriftelijk vragen CDA Presikhaaf bedrijvenSchriftelijkevragen CDA procesbesluitvorming GVLSchriftelijke vragen SociaalZevenaar risicoanalyse GVLSchriftelijke vragen CDA persvrijheid (1)Schriftelijke vragen SP verkeerssituatie BabberichenOud-ZevenaarSchriftelijke vragen SociaalZevenaar herinrichtingskostenRSDMotieSP (m.o.CDAenSZ) kinderboerderij RosorumMotie VVD(m.o.SZenSP)GVLMotie CDA raad 2maart 2016 GVL-briefaanKabinetMotie SP kinderboerderij Rosorum raad 020315

standard
maart 01, 2016

Met je rug tegen de muur

Beste lezers en lezeressen,

GVL i.p.v. AZC:

Ik maakte net zoals de kranten steeds weer dezelfde fout om te spreken over een AZC in Zevenaar maar dat moet natuurlijk een gezamenlijke vreemdelingenlocatie zijn (GVL). Meer informatie over de GVL kunt u lezen via internetsite http://gvlzevenaar.nl
De bijeenkomsten werden niet drukbezocht. Ik was er vorige week. Hebben inwoners zoveel vertrouwen in de gemeente of waren er andere redenen voor de lage opkomst? De in meerderheid negatieve reacties in de peilingen van de Gelderlander en eerdere reacties op de infosite van Zevenaar en interviews van burgemeester de Ruiter doen het laatste vermoeden. Uit de bijeenkomsten kwam wel dat veel bewoners ongerust/bang zijn en zeggen dat alles toch al is besloten. En dat klopt aardig. Als je officiële gemeentelijke reacties leest lijkt het een hosanna verhaal (goeie dialoog, ja, ja). Raadsleden horen het aan. Wat moeten ze anders.

De pers:

En de PERS? Die mocht vooral niet praten met bewoners tijdens de informatiebijeenkomsten en kregen een ambtenaar toegewezen ter begeleiding. Karin Mulder, journalist van de Gelderlander omschreef het in de Zaterdag editie van de Gelderlnder perfect. Journalisten kregen een ambtenaar toegewezen. De aankleding van de ruimte had iets van een staande receptie vond zij. Er stonden hangtafels en kraampjes met informatiemateriaal dat je ook van internet kan halen. Maar goed. Niet iedereen heeft internet. In ieder geval mochten journalisten met een ambtenaar in hun kielzog niet inbreken in gesprekken tussen raadsleden en bezoekers. Ook mocht men niet vragen naar namen van burgers. Dat vind ik een overbodige mededing van de gemeente. Wanneer jij je naam niet wilt noemen kunnen de journalisten die ook niet gebruiken. En ben je toevallig een bekende van de pers dan hoef je alleen maar te zeggen dat je jouw naam niet in de krant wil. Dat gebeurt zo vaak. En dan komt de naam ook niet in de krant. Simpel hoor. Broninformatie geven ze ook de naam niet prijs. Moet ook niet anders kunnen ze informatie vergaren wel vergeten. Ik vind het wel iets anders wanneer het misdrijven betreft. Maar dat is een ander hoofdstuk waarover de meningen uiteen lopen. Daar gaan we het nu maar niet over hebben.

Zelf had ik donderdagavond ook even het gevoel dat ik bij een feest was van een carnavalsvereniging. De informatiestands leken wel wat op een braderie setting vond ik. Maar goed. Daar kunnen de ambtenaren en informatieverstrekkers zoals vrijwilligers van Vluchtelingenwerk weinig aan doen. Die hebben hun best gedaan.

Commentaar op de GVL site Zevenaar:

Het commentaar op zie: http://gvlzevenaar.nl om vragen te stellen was ook snel afgelopen. “Comments are closed” stond er op 11 februari. Ik ben met Ed van der Schaft (SP) van mening dat dit proces de omgekeerde wereld is. Bewoners raadplegen voordat er een concreet plan ligt? Lijkt wel wat op het organiseren van gespreksavonden met inwoners over de herindeling. Democratisch, ja ja, terwijl alles is besloten. Schijndemocratie!

Met je rug tegen de muur:

Harry Jekkers, schreef het al (uitgevoerd door Klein Orkest): “Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.” Kijkt de Ruiter te veel naar geldwinst van een GVL om hun lege gemeentekas weer te vullen? Hij zal vast niet krijgen wat burgemeester Oudenhoven wel lukte voordat het aanmeldcentrum in Zevenaar kwam. De vergoeding voor het aanmeldcentrum aan de Heilige Huisjes bedroeg in 1994 in 1.071400,00 GULDEN, omgerekend naar euro’s € 487.000,00 per jaar.
Gedurende de periode 1994 tot 1-1-2004 heeft de gemeente Zevenaar dit bedrag ontvangen. Per 1-11-2003 is het aanmeldcentrum gaan functioneren als behandelkantoor en is de vergoeding aangepast en later beëindigd. Zo ziet u maar waar een archief niet goed voor is.

Bezwaar maken hoeft niet maar kan/mag wel:

Nu weer terug naar het heden. Burgemeester de Ruiter riep eerder al over angst voor bedreigingen en tijdens de informatiebijeenkomsten gaat hij ook nog zeggen dat, mocht de beoogde GVL in Zevenaar niet doorgaan, dan moet de gemeente op zoek naar een andere manier om vluchtelingen op te vangen. Dit had hij eerder kunnen zeggen, want het Rijk kan altijd een aanwijzingsbesluit uitvaardigen (NIMBY wet = Rijksmaatregelen in het algemeen belang). Daar kan je indien er een bestemmingsplan wijziging voor nodig is wel bezwaar tegen maken. Een AZC of GVL op het BAT-terrein is nu eenmaal in strijd met het bestemmingsplan. Daarom moet er altijd een juridische procedure worden gevolgd en is er ook een bezwaarmogelijkheid. Zie het rapport over een AZC in Balk (Friesland) Zie: Ruimtelijke onderbouwing azc Balk . Het is een lijvig rapport. Maar natuurlijk moet je voor officieel bezwaar maken (termijn is 6 weken na de officiële bekendmaking van bestemmingsplanwijziging door de gemeente) wel voldoende en sterke argumenten aanvoeren. Simpel zeggen “we willen het niet” haalt natuurlijk niets uit. In Balk had men een sterke zaak. Ook de gemeenteraad is nodig voor een bestemmingsplanwijziging en die lijken al akkoord te gaan.

Kortom. Burgemeester de Ruiter zorgt voor behoorlijk wat onrust onder de bevolking met zijn uitspraken vind ik. De burgemeester van Westervoort kreeg als het ware hetzelfde te horen i.v.m. het onderbrengen van (250) vluchtelingen in Westervoort. De IND gaf volgens een interview met de burgemeester van Westervoort te verstaan dat als Westervoort het niet doet dan doet de IND het wel voor Westervoort. Want daar is namelijk geen bestemmingsplan wijziging voor nodig en daarmee voor het Rijk een gemakkelijke beslissing. Rare jongens die Romeinse Rijk ambtenaren hoor.

Dierenweide:

Iets anders.

De commissievergadering waarover ik vorige week rapporteerde leverde een motie van de SP op. Die wordt 2 maart in de raad behandeld. Daarin vraagt de SP eenmalig 6.000 euro voor dierenvoer om het dan in de begroting van 2017-2020 structureel te maken. Een goede/slimme motie. Niet direct alles uit de Algemene reserve halen. Met deze motie hanteert de SP de juiste boekhoudregels, zie: Motie SP kinderboerderij Rosorum raad 020315

Privacy:

Nu een heel andere partij, de VVD.

Zij hadden voor de raadsvergadering van woensdag 27 januari jl. een motie ingediend, zie: Motie VVD raad 27 jan. 2016 privacy

Alleen werd die niet direct uitgevoerd. Want wethouder Tienke van der Werf stond niet te springen van blijheid en dat voor een D66 wethouder die bescherming van privacy zo hoog in het vaandel hebben staan eh, zeggen ze. De motie ging over de (helder)glazen ruiten tussen de balies burgerzaken en tussen werkplekken en openbare ruimte(n) in het gemeentehuis. De privacy van burgers alsmede het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens van burgers werd daardoor niet gerespecteerd vond de VVD. Vorige week werd eindelijk een begin gemaakt door folie op de ramen te plakken. Zo kan het dus ook. Zou het dan toch door Toontje Pak Aan zijn aan aangepakt?

standard
februari 23, 2016

Zevenaar transparant en communicatief over GVL?

Beste lezers en lezeressen,

Zevenaar wil transparant en communicatief zijn. Nou dat is dan behoorlijk beperkt gebleven in het geval bij de uitnodiging aan centrumbewoners voor de informatievond over het plan voor een AZC , eh sorry een Gezamenlijke vreemdelingenlocatie (GVL) op het BAT terrein moet komen. Een GVL is een plek waar de IND, het COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek samenwerken. Vluchtelingen wonen er totdat hun asielprocedure is afgerond, daarna gaan ze naar een azc.

Zelf gebruikte ik de afkorting AZC net zoals de dagbladen het doen omdat veel mensen niet weten wat een GVL is. Dat heb ik al wel eerder toegelicht, maar goed. Ik heb het toch maar weer een keer uitgelegd. Zelf kunt u het uitgebreid nazien op www.gvlzevenaar.nl. Nu maar hopen dat de Gelderlander het ook niet meer AZC noemt i.p.v. GVL. Hierna laat ik u wat kopteksten zien uit de Gelderlander van de afgelopen periode:

Gemeentehuis Zevenaar uit voorzorg vlak voor azc-bijeenkomsten dicht

Zevenaar is niet bang voor acties tijdens azc-bijeenkomst

Irritatie over standaardantwoord op site over azc Zevenaar

Natuurlijk weet ik ook wel dat je als gemeente altijd ergens een grens moet trekken bij wie je uitnodigt voor een bijeenkomst over een bepaald onderwerp in of om dat gebied. Maar wat doet Zevenaar. Ze gaan in hun uitnodigingen voor de bijeenkomst/inloop dag over een GVL op het BAT terrein niet verder dan tot ongeveer een cirkel tot het gemeentehuis. Die bewoners worden dan uitgenodigd voor een inloopavond maandag 22 februari. Die is inmiddels geweest en heeft gelukkig geen problemen opgeleverd van welke aard dan ook. Donderdag 25 februari mogen overige belangstellenden komen kijken/luisteren. Iedereen (terecht) met een geldig legitimatiebewijs. De gemeente sluit die middagen het gemeentehuis hiervoor af. Zelf ga ik donderdag naar de informatieavond en zal daar dus op terug komen in de column/blog van volgende week.

Het centrum loopt in mijn beleving tot eind Kerkstraat/spoor, eind Arnhemseweg/Julianalaan, de Griethsestraat en de laatste panden van de Didamseweg aan het plein STMG, de vroegere Madi. Voor het benaderen van die centrumbewoners voor parkeervergunningen wist de gemeente Zevenaar wel de centrumbewoners te bereiken. Zo’n belangrijk besluit als het GVL en dan bang zijn voor grote aantallen? Doe het in meerdere keren, of is men bang voor te veel reacties? Wil je dat allemaal niet, begin er dan niet aan. Zelf zal ik a.s. donderdag wel gaan kijken op het gemeentehuis.
Wanneer ik burgemeester de Ruiter hoor denk ik dat de angst in het gemeentehuis regeert. Dat bleek uit zijn laatstgehouden interview in de Gelderlander. De peilingen in de Gelderlander daarna liegen er niet om.

De uitslag van de stelling of de lezers het verstandig van burgemeester De Ruiter vinden om nu al te beginnen over angst voor bedreigingen zijn duidelijk, want 73% van de 2280 stemmen (21/02/2016) vinden dat ook onverstandig van de burgemeester. Oneens met die stelling is derhalve 27%.
Met de stelling of men voor of tegen de opvang van 750 vluchtelingen in Zevenaar op het BAT-terrein is blijkt dat van 1904 stemmen (21/02/2016) 72% tegen opvang zijn en 28 % voor die opvang.

Natuurlijk ligt het er maar net aan hoe je het leest/interpreteert, maar feit is dat je onbedoeld alleen maar de verkeerde mensen in de kaart speelt door angstberichten de pers in te sturen. Zelf denk ik dat het zo’n vaart niet zal lopen in Zevenaar. Ik ben benieuwd wat de Zevenaar site GVLZevenaar.nl straks oplevert.

Ik ben zeker niet tegen opvang van vluchtelingen, integendeel zelfs. Mensen die hun land moeten verlaten vanwege godsdienstige overtuigingen/oorlogen mag je nooit in de kou laten staan.

Ik ben wel tegen de grootschaligheid die nu plaats vindt. Laten alle bestuurders er krachtiger op aandringen dat er maar één manier is om met deze materie om te gaan en wel door het verstrekken van geld aan de buurlanden van die vluchtelingen. Ook lastig. Dat weet ik. Maar zorg dat er permanente controle op de besteding van die gelden is. Vluchtelingen in die buurlanden gaan gemakkelijker terug naar hun land van herkomst wanneer het weer rustig wordt. Gelukzoekers en mensen met verkeerde bedoelingen zal je daardoor voor een groot deel ondervangen.

Iets geheel anders is de kinderboerderij. Daar wil ik graag iets over zeggen.
Met een bezoekersaantal van 5000/6000 per jaar mag dit tot een succes worden gerekend. Helaas ondanks alle pogingen (bezuinigingen, sponsoring, zonnepaneel energie) komen ze structureel zo’n 6000 euro te kort. Ik hoop dat de politiek de dieren aan het eten kunnen houden. Want daar is extra geld naast de huidige subsidie van 10.000 euro per jaar voor nodig. Op al die bedragen die Zevenaar aan van alles besteed zou dit peanuts moeten zijn toch?

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?