Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
maart 08, 2016

Veel vragen die niet allemaal echt werden beantwoord

Beste lezers en lezeressen,

Raadsvergadering door mij bijgewoond:

De raadsvergadering van woensdag 2 maart jl. was mijn eerste vergadering die ik bezocht heb in het nieuwe gemeentehuis. Het doet koud aan. De hoge plafonds met buizen zijn ongezellig. Het gebouw heeft geen ziel en is zeker geen gemeentehuis. Weinig huis, veel koud kantoor. Het lijkt of bouwvakkers het werk nog af moet maken. Maar daar zal beslist niet iedereen hetzelfde over denken.
De stoelen van de publieke tribune en de perstafels waren hard. De perstafels te klein (weren van de pers?), maar dat is voor mij geen ramp. Ik schrijf niet meer voor een krant zoals de meeste van u inmiddels wel weten. Was er dan niets goed? Jawel. De ringleiding was zeer goed en dat is voor mensen met een gehoorprobleem extra belangrijk. Ook zij moeten het politieke proces goed kunnen volgen. Of er nog een open dag komt? Geen idee, niemand kan of wil het mij vertellen.

Schriftelijke vragen en moties over de GVL

Aan de orde waren o.a. vele schriftelijke vragen en een paar moties. Het CDA had vragen over het besluitvormingsproces bij de GVL (oké, nog 1 keer dan, maar nu echt voor de laatste keer: GVL staat voor Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie, i.p.v. Gemeenschappelijke). In ieder geval had het CDA twijfels over de transparant/openheid vanwege achterblijven van informatie. Kan k mij heel goed voorstellen. Ik heb al een paar maal gerefereerd aan dit soort zaken. Het was een beetje een losgeslagen zooitje bij bestuurlijk Zevenaar. Eerst Stef Bijl met allerlei mooie woorden die niet zo veel inhielden. Dan de burgemeester dir weer van alles riep en ga zo maar door.
Paul Freriks van Sociaal Zevenaar had ook vragen over dat onderwerp en miste zelfs een risicoanalyse. Ook sprak hij van Korea en China achtige taferelen tijdens de infobijeenkomsten waar ambtenaren in het kielzog van journalisten moesten lopen. Leuk gevonden Paul. Maar daar kom ik zo nog op terug.

De VVD had een motie opgesteld over de GVL met een aantal opdrachten voor het college. Die hielden ze nog even achter de hand voor een volgende keer verwacht ik, want veel in die motie zou volgens het college al gebeuren. Dan was er nog een CDA-motie over de GVL die weer opriep tot het sturen van een brief aan het kabinet om te komen tot betere regelingen voor sociale woningbouw. Ook noemden zij de te verwachten extra statushouders. De motie haalde het (gelukkig) niet. Pollmann van D66 zorgde tijdens de discussie direct voor het enig goed antwoord namelijk dat Zevenaar in feite geen extra opdracht heeft/krijgt statushouders te huisvesten. Ook al gaat de GVL door, ik vind dat je zeker niet nu al het hoofd in de schoot moet leggen, dan weet je zeker dat je van de COA meer statushouders in woningen moet huisvesten dan nu het geval is en wat wellicht weer ten koste gaat van huidige inwoners van Zevenaar die op zoek zijn naar een woning in de sociale sector. Als ik het verweer van wethouder Bijl en de Ruiter hoorde over de GVL kan ik nogmaals niet anders concluderen dat er veel mooie woorden werden gebruikt, maar wederom weinig werd gezegd. Ik was niet de enige die dat vond bleek wel tijdens de raadsvergadering.

Verantwoordelijk voor GVL in het college. Gezellig, allemaal. nu wel.

De burgemeester is niet de eerstverantwoordelijke voor de GVL. Praktisch alle collegeleden bemoeien zich er mee, waardoor er naar mijn mening minder daadkracht ontstaat. Van die versnippering kunnen je “tegenstanders” mooi gebruik maken. De Ruiter krijgt vast niet wat burgemeester Oudenhoven wel lukte voordat het aanmeldcentrum in Zevenaar kwam. Die sleepte, zoals ik in de vorige column schreef, er een vergoeding voor het aanmeldcentrum in Zevenaar uit die was in 1994 1.071400,00 GULDEN (487.000,00 euro) per jaar. Tot 01-01-2014 heeft Zevenaar dit bedrag ontvangen, nadat het aanmeldcentrum behandelkantoor werd is de vergoeding aangepast en later geheel beëindigd. Ik denk dat het een kwestie wordt van totale sluiting van het aanmeldcentrum in Zevenaar. Dus niet de vraag of het wordt gesloten, maar wanneer. Over een paar jaar? We zullen het zien.

Motie dierenweide van de SP:

Gelukkig leverde de motie van de SP in de afgelopen raadsvergadering over de dierenweide een goede discussie op. Na de schorsing gaf wethouder van der Werf onder druk van de raad alvast 3000 euro aan de dierenweide om zeg maar de nood te ledigen. Het voorstel komt in ieder geval weer terug in de commissievergadering van april.
De verkeerssituatie Babberich/Oud Zevenaar, gevraagd door de SP, lijkt serieuzer te worden aangepakt.
De situatie bij Presikhaaf bedrijven leverde veel kritisch vragen op van het CDA en de VVD.

Pers:

Vorige week schreef ik over het akkefietje dat de pers mee moest maken bij de infodagen in het gemeentehuis over de eventuele komst van een GVL. Een journalist van de Gelderlander liet toen weten dat hen te verstaan was gegeven door de gemeente dat zij niet mochten inbreken in gesprekken tussen raadsleden en bezoekers en vragen naar namen van burgers was vanwege de gemeentelijke spelregels voor deze inloopbijeenkomsten niet toegestaan. Een collega van de journalist die dit schreef kreeg ook nog te horen van een commissielid dat hij niet met de pers mocht spreken. Wat schetst mijn verbazing. Woensdag 2 maart, de week na de bijeenkomsten stond er een paginagroot artikel in de Zevenaar Post waarin al deze bovengenoemde restricties blijkbaar niet meer van toepassing waren. De schrijver van dit vol met informatie staand artikel repte daar niet over en kon blijkbaar namen noemen en spreken met wie hij maar wilde. Het artikel was een politiek correcte weergave. Maar meer dan dat ook niet. Dat moet toch zeer doen bij de Gelderlander journalist. Want de hoofdredactie van de Persgroep was not amused over het aanlijnen van hun journalist en hebben dat ook duidelijk laten blijken in een brief aan het college. Maar zoals gewoonlijk wist de burgemeester met zalvende woorden zich er wee onderuit te draaien. Was allemaal niet waar en had niets met beknotten van persvrijheid te maken aldus de burgemeester van Zevenaar.
Begrijpelijk dat de schrijver van de Zevenaar Post zijn paginagrote artikel met foto’s publiceerde, het is hem gegund. Maar riekt het toch niet naar…. Vult u zelf maar in.

Onderaan deze pagina kunt u de moties , vragen aanklikken om te downloaden. Ik weet, het zijn er heel wat maar dan heb je ook wat:

Schriftelijke vragen VVD Presikhaaf bedrijvenSchriftelijk vragen CDA Presikhaaf bedrijvenSchriftelijkevragen CDA procesbesluitvorming GVLSchriftelijke vragen SociaalZevenaar risicoanalyse GVLSchriftelijke vragen CDA persvrijheid (1)Schriftelijke vragen SP verkeerssituatie BabberichenOud-ZevenaarSchriftelijke vragen SociaalZevenaar herinrichtingskostenRSDMotieSP (m.o.CDAenSZ) kinderboerderij RosorumMotie VVD(m.o.SZenSP)GVLMotie CDA raad 2maart 2016 GVL-briefaanKabinetMotie SP kinderboerderij Rosorum raad 020315

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?