Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
april 15, 2016

Zoek je weg in Zevenaar

Beste lezers en lezeressen,

De organisatie van Politiek Café Zevenaar bestaande uit Ingrid Koedijk, René de Wit, Henk Visser, Richard Kemperman en Ralph Kleinpenning verdient wederom lof.

Gisterenavond had men een Politiek Café georganiseerd in de Pelgromhof over de gevolgen in en om Zevenaar van de doortrekking van de A-15 naar de A-12. Er was veel belangstelling voor deze avond.

Het spits werd afgebeten door dhr. P. van ‘t Hoog van de Rijks waterstaat. Zoals velen van u weten heeft men bij de RWS altijd mooie verhalen alleen blijkt vak later dat de realiteit anders is. Volgens de RWS en de later aan het woord komende wethouder Albers is er begin december vorig jaar een overeenkomst was gesloten tussen het rijk en de provincie dat ruim 35 miljoen euro heeft opgeleverd. Toon vond dat een mooi resultaat, begrijpelijk vanuit zijn positie, maar ik heb daar niet zo’n hoge pet van op Want was is 35 miljoen op een miljardenproject? Peanuts. En wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren? Echt niet veel voor Zevenaar verwacht ik. Ik hoop dat ik het mis heb. Verder werden er veel abstracte voorstellen en suggesties gepresenteerd. Natuurlijk kan Toon Albers niet goed maken van wat er in het begin door vorige colleges is weggegeven onder leiding van burgemeester de Ruiter. Ik kom daar zo nog op terug. In ieder geval ben ik wel benieuwd of het straks allemaal gaat zoals wethouder graag gelooft. Toon Albers zou dit echt aan moeten pakken. Daar heeft hij dan wel de volledige medewerking van de collegeleden voor nodig. Alleen kan hij dat niet. Ik heb zo mijn twijfels of hij wel de volledige steun heeft binnen het college. Wordt hij niet gedwarsboomd? Ik denk van wel. In ieder geval bestond de angst bij de meeste aanwezigen die avond dat Zevenaar een knooppunt op zich wordt. Volgens de woordvoerder van ArgusA15 de heer Arjen Winterse die ook aanwezig was is de 35 miljoen die door Zevenaar binnen gehaald zeker geen garantie dat het in Zevenaar allemaal goed gaat komen. Er zullen in Zevenaar meer knelpunten komen dan nu al het geval is. Nu had ArgusA15 liever gezien dat de doortrekking helemaal niet door zou gaan. Maar het is niet anders. Desondanks werken ze diverse serieuze alternatieven uit.
Helaas heeft men besloten geen gewenste rondweg gereserveerd. Dat die rondweg om de Arnhemse weg niet in het zgn. ruimtelijk kwaliteitsmerk is opgenomen noemt Arjen Winterse een gemiste. En gelijk heeft hij. De woordvoerder van de RWS zei dingen die te mooi waren om waar te zijn. Wat dacht u ervan dat hij met droge ogen beweerde dat Zevenaar er een extra aansluiting bij krijgt. Ik vond dat echt een onzinnige opmerking. Er waren meer van dat soort vreemde conclusies maar daarvoor moet je blijkbaar bij de RWS werken. Ook de woordvoerder van ArgusA15 verbaasde zich daarover en hij constateerde terecht dat er geen extra aansluiting komt. Er gaat er een weg en dat is de Griethse Poort. Daarvoor krijgt Zevenaar dan wel de afrit oost voor terug maar ook dat moet allemaal nog blijken. De heer Winterse weet in ieder geval wel waar hij het over heeft bleek deze avond. Hij is werkzaam bij de RIVM. Toch ook niet de minste zou ik zeggen.
Wie ook een mooie duit in het zakje deed was Pieter de Groen, ondernemer uit Zevenaar die contacten heeft met de gemeente Zevenaar om te voorkomen dat de bereikbaarheid van het centrum in het geding komt. Want stelt de Groen, een slechte bereikbaarheid is minder klanten. Zo is het toevallig ook nog eens een keer.
Het afsluiten van de Babberichseweg na het opheffen van de Spoorwegovergang ter hoogte van Poelwijk werd door de Groen ook nog even terecht aangestipt. Hoe moet dat allemaal aflopen?

Toon Albers denkt dat op te lossen met een tunneltje voor fietsers. Dat tunneltje gaat bijna een miljoen kosten Je kunt je afvragen of zo’n tunnel wel verstandig is. Het beste is wat land opkopen want een tunnel blijft een eng iets voor fietsers. Veel mensen durven niet eens een afgelegen tunnel onder. Snap ik. In tegenstelling tot dat wat Albers zei bleek er dus toch wel geld te zijn. Alleen is het verkrijgen van noodzakelijk geld voor noodzakelijke keuzes van belang. Dan moet je prioriteiten stellen. Gemeente Zevenaar moet het ambitieniveau waarop JdR zo prat op gaat maar eens verminderen en niet net doen of er geld zat is en vervolgens wethouders laat opdraaien voor zijn en dat door de gemeenteraad geroemde ambitieniveau. Dat ambitieniveau lijkt mooi maar kost in Zevenaar klauwen met geld. Dus stoppen met die onzin. Te beginnen met kapitalen uitgeven voor promotie van de gemeente Zevenaar. Dat is ook echt overbodig. Toeristen vinden de weg zo ook wel naar Zevenaar en daar heb je geen geldverslindende ambities voor nodig.

Tonnie Burgers sprak namens de Actiegroep Babberichseweg. Dus steun alom over deze materie. Hij sprak over de noodzaak va de doortrekking Witte Kruis. Deze oproep werd gedeeld door de andere sprekers. De RWS onthield zich van commentaar.

Dat Zevenaar in het kader van infrastructurele werken veel te maken heeft met wat er aan de andere kant van de grens gebeurt, bleek wel uit de woorden van de Burgemeester van de Stadt Emmerich Am Rhijn, de heer Peter Hinze die ook aanwezig was deze avond. Dat is nu eens een echte burgemeester met een hoofdletter B.
Hij spreekt duidelijke taal, is concreet en gebruikt geen onnodig “mooie” woorden. Dus zeker niet zo’n burgemeester die alleen maar mooie worden gebruikt maar verder niets zegt. Deze man had echt wat te vertellen. Hij sprak over grensoverschrijdende samenwerking met diverse partners. Daar zal Toon Albers toch meer tijd en energie in moeten steken. Wie weet waar men elkaar kan vinden en daarbij, niet geschoten is altijd mis. In ieder geval was deze Burgemeester een aanwinst voor de avond. Je zou bijna hopen dat er een nieuwe herindelingsprocedure komt maar dan met Emmerich erbij. Hebben we gelijk een echte Burgemeester. Maakt toch niet zo veel uit. Want velen aan deze kant van de grens komen sowieso vaak aan de andere kant. Hoeven we straks ook geen tol te betalen door Duitsland als dat allemaal door gaat. Burgemeester Hinze gaf in ieder geval aan graag te willen praten over dit soort zaken. Tot nu toe heeft hij daarover concreet alleen mat de Ralph Kleinpenning over gesproken. Zou die een goede burgemeester voor Zevenaar kunnen zijn? In ieder geval had Burgemeester Hinze met officiële gemeentevertegenwoordigers nog geen echt contact gehad. Blijkbaar ook niet met JdR. Want die noemde hij niet. Is da hij die niet genoemd mag worden?

Oh ja. Ik zou het bijna vergeten. Want waar was de burgemeester van Zevenaar JdR? Hij was wederom niet aanwezig. Ingewijden vertelden dat donderdagavond zijn tennisavond was. Ja, dat is natuurlijk belangrijker dan je te presenteren aan de Zevenaarse inwoners en je collega uit Emmerich op z’n minst welkom te heten in Zevenaar. Volgens JdR blijkbaar dan. Kan niet hoor vind ik.
Nog even een laatste nieuwtje.

Uit een mail van gedeputeerde Jan Markink, (gedeputeerde van de Provincie) die ik in mijn bezit heb en is gericht aan JdR blijkt dat er helemaal geen haast wordt gemaakt met de door de Provincie toegezegde hulp om een robuuste gemeente te maken van Rijnwaarden en Zevenaar. Jan Markink stelt richting JdR dat hij een “haakje” ziet om in controle te blijven. Daar heb ik weinig vertrouwen in. De zogenaamde klantwens, ja ja, hoe bedenken ze het, van Zevenaar om de bereikbaarheid van Zevenaar Oost te garanderen lijkt mij nu al kansloos. Blijkbaar moet het ook nog worden afgestemd met andere gemeenten. Dan komt er volgens mij niet veel terecht van de wens van de gemeenteraad richting de Provincie. In feite zegt de gedeputeerde tegen JdR dat als hij haast wil maken hij zelf maar aan de bel moet trekken

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?