Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
april 23, 2016

Wat vindt U?

Beste lezers en lezeressen,

De peiling op de Gelderlandersite editie de Liemers (Wat vindt u?) met de stelling: “Bent u voor of tegen de opvang van 750 vluchtelingen op het BAT-terrein?” stond al op 21 februari jl. op 28 % voorstemmers en 72 % tegenstemmers.
Het totaalaantal dat gestemd had was toen 1904 stemmen
Derhalve was het simpel te concluderen dat een grote meerderheid direct al niets wilde weten van een grootschalige opvang zoals gepland op het BAT terrein.
Maar de redactie van de Gelderlander wilde dat blijkbaar niet geloven. Maar nu zal men er toch onderhand eens een punt achter moeten zetten. Want wat blijkt?
Op 22 april 2016 is er nog weinig verandering in gekomen. Want voor de stelling was 30% en tegen de stelling was 70%. Nu was het totaalaantal stemmen 4790. Dus de stemverhoudingen blijft nagenoeg gelijk.

Ik heb inmiddels wel begrepen van de Gelderlander redactie dat men daar binnenkort moment een reactie op gaat geven. Afwachten maar weer wanneer dat moment daar is. Maar of het verandering brengt in de totaal score verwacht ik niet.

Ik heb al eerder geschreven dat de bedoelde vluchtelingen opvang in Zevenaar te langdurig en te grootschalig is voor Zevenaar. Ook gezien de financiële rek van Zevenaar en de bestuurskracht van Zevenaar is het totaal onverantwoord. Te veel onduidelijkheid over welk collegelid zich er mee moet bemoeien terwijl het toch eigenlijk thuis hoort bij de burgemeester. Maar dat gaat het niet worden. Die heeft het weer van zich afgeschoven en dus mag de wethouder Sociale Zaken het opknappen. Of hij dat aankan betwijfel ik. Burgemeester de Ruiter laat de problemen dus aan Stef Bijl, over al zal de Ruiter daar weer een punt aan weten te praten door te zeggen dat hij alleen voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijk is in dit dossier. Dat soort escapes zijn we wel gewend in Zevenaar. De reacties van het CDA, d VVD en Lokaal belang laten overduidelijke zien dat er weinig vertrouwen bestaat is de handelswijze van wethouder Bijl. Het totale bedrag waarover ik in de vorige column schreef, wat hij namens Zevenaar aan het COA wil betalen zet kwaad bloed. Gewoon doorstomen. Het lijken weer Ruiteriaanse toestanden. In ieder geval vind ik een Gezamenlijke Vluchtelinge Locatie (GVL) van die orde gewoon niet haalbaar voor Zevenaar.

Paul Freriks van Sociaal Zevenaar heeft als eerste duidelijk laten weten hoe hij erover denkt. Ook Harry Staring van Lokaal Belang is not amused als je de reacties om je heen hoort en daar heb ik geen Gelderlander voor nodig. Paul Freriks heeft in ieder geval laten weten geen GVL, maar een asielzoekerscentrum (azc) voor driehonderd personen op het BAT-terrein te willen. Hij onderbouwt dit door te stellen dat gebleken is dat er veel onzekerheid bestaat over de vraag of een GVL voor 750 vluchtelingen wel beheersbaar is. De asielzoekers aldaar blijven enkele jaren en kunnen dan eventueel integreren. Of dat laatste de juiste benadering is betwijfel ik. Beter is het ze voor te bereiden op terugkeer naar hun eigen land zodat ze daar de boel weer kunnen op bouwen. Nu verdwijnt er teveel know how uit die landen. Natuurlijk moeten asielzoekers die op legitieme en terechte wijze hier komen goed worden opgevangen en is integreren een manier om zich te handhaven.

Daarbij komt er nog een fors probleem om de hoek zetten. De hoeveelheid betaalbare huurhuizen (zeg maar een huur tot de zgn. aftoppingsgrens tot ongeveer 600 euro), slinkt de aankomende jaren. Zoeken op internet levert o.a. op dat men schat dat erover circa vijf jaar ongeveer 280.000 woningen in die groep minder zijn dan nu. Mag Freriks mij vertellen waar hij al die huizen vandaan wil halen als er nu al een nijpend tekort is. De huurwoningen in de sociale sector worden verkocht door woningcorporaties en die trend zie ik voorlopig niet stoppen. Den Haag beweegt ook niet echt en is bepaald niet gul met geld om gemeenten tegemoet te komen bij opvang van vluchtelingen en alles wat daar mee samen hangt. Dit alles wordt koren op de molen van tegenstanders van vluchtelingenopvang en dat kan weleens heel slecht uitpakken. Burgers krijgen al steeds meer het gevoel niet serieus genomen te worden door de politiek Of het nu gaat om een referendum of de opvang van vluchtelingen of een informatieavond van de provincie over het stukje extra spoor bij de Babberichseweg waar de doorgaande weg vanaf de rotonde Babberichseweg naar het centrum wordt afgesloten. Ik kom daar na morgen nog op terug anders wordt het allemaal te verwarrend.

In ieder geval straalt de overheid nu niet bepaald vertrouwen uit. Ook dat kan alles op een negatieve manier beïnvloeden.

Weer terug naar de raadsvergadering van woensdag 20 april jl. die werd voorgezeten door Paul Freriks want ja hoor, hij (JdR) die eigenlijk niet genoemd mag worden liet weer verstek gaan. Blijkbaar had hij belangrijkere zaken te doen. In ieder geval. Tijdens deze raadsvergadering werd door de gehele oppositie en ook LB werd aangegeven dat ze niet blij waren met de handelswijze van Stef Bijl. Mede daarom ontstond er forse kritiek op functioneren van wethouder Bijl, die wel aangaf nog met het COA in onderhandeling te zijn over de declaratie van de 265.000 euro.
En wat deden toen de “regeringsfracties” onder leiding van Lokaal belang in Zevenaar? Natuurlijk. Samen met de PvdA en D66 gewoon het gehele punt van de agenda halen. Zijn we er mooi vanaf zullen ze wel gedacht hebben. De oppositie stelde in mijn ogen terecht dat wethouder Bijl te veel steken heeft laten vallen, Wethouder Stef Bijl (PvdA) kreeg daarom woensdagavond een motie van treurnis te incasseren. De VVD fractie noemden het een gele kaart. Ook de overige oppositiepartijen, het CDA, SP en Sociaal Zevenaar vonden dat Bijl teveel de plank mis slaat als het gaat over het dossier Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie (GVL). Wel apart trouwens dat de COA diezelfde woensdag liet weten dat dat zij van de 265.000 euro die de gemeente had gedeclareerd, alleen de 69.800 euro vergoeden die te maken zou hebben met aantoonbare meerkosten van de twee inloopbijeenkomsten over GVL. ‘Het vergoeden van de overige kosten die Zevenaar op had gegeven worden gerekend tot overige ambtelijke kosten die het COA niet vergoed. Wat ik vernomen heb zegt het COA dat ze “vooralsnog” niet bereid is die te betalen. Dus blijft zoals het zich laat aanzien, wethouder Bijl zitten met een rekening van 195.200 euro. Zeg maar bijna twee ton. Had hij goede dingen van kunnen doen.
Nog even ter herinnering.

Burgemeester en wethouders hadden de gemeenteraad achteraf gevraagd om een voorbereidingskrediet van 265.000 euro op te hoesten voor de inloopavonden etc. m.b.t. de GVL in Zevenaar, terwijl de gemeenteraad verwachtte dat dit Zevenaar geen cent zou kosten. Dat gegeven hebben raadsleden ook later bij de inloopbijeenkomsten over de GVL meegedeeld aan de bezoekers van deze bijeenkomsten. Gedurende die bijeenkomsten werd volgens de fracties veelvuldig de vraag gesteld wat de vluchtelingenopvang de gemeente Zevenaar gaat kosten. De fracties vertelden toen dat hun was verzekerd dat de GVL Zevenaar niets gaat kosten”. De fracties vonden het te triest voor woorden dat blijkbaar nu pas een berekening van de voorbereidingskosten gemaakt kon worden.

Wethouder van Norel nam het op voor wethouder Bijl door te stellen dat ze allemaal als college zich collegiaal verantwoordelijk voelden. Zo moet het wel zijn natuurlijk. Een betere open deur kon ze de oppositie niet geven. Ik had een schorsing aangevraagd en dat het gehele college een motie van treurnis had moeten krijgen. Kwestie om even de tekst aan te passen tijdens de schorsing. Maar helaas werd van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Van Lokaal Belang had ik trouwens meer echte actie richting het college verwacht en dat zij mee zouden gaan met de motie van de oppositie.

Jammer hoor. Maar wat vindt u?

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?