Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
maart 04, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

P&O enquête gemeente Zevenaar met een dosis Alzheimer Light.

Beste lezers en lezeressen,

Zoals de meesten van u wel weten vinden er openbare verhoren van de raadsenquête P&O in de gemeente Zevenaar plaats i.v.m. het desastreuze personeelsbeleid van de afgelopen 10 jaar in Zevenaar. Voor een totaal overzicht daarvan zie mijn eerdere columns hiervoor.

Graag wil ik u deelgenoot maken van mijn eerste reacties over die openbare verhoren die ik vanzelfsprekend geheel heb terug gehoord. Was wel vermoeiend hoor. Maar dat moet je er voor over hebben.

Het eerste openbare verhoor was 21 februari 2017:

Als eerste werd die dag de heer Bak gehoord.

Hij is een huidig medewerker van de gemeente Zevenaar die o.a. ook het personeelsbeleid vorm geeft. Zijn woorden stelde mij niet geheel gerust. De antwoorden die hij gaf kwamen in ieder geval wel eerlijk over (is altijd moeilijk te bepalen natuurlijk). Wat wil het geval.

Ten eerste is het ziekteverzuim in Zevenaar hoger dan in andere gemeenten. Ook verwacht Bak een herhaling van het verleden. Niet uit te sluiten natuurlijk. Vooral niet als je hem verder hoort.

Ten tweede gaf hij uitleg over de nieuwe werkwijze in Zevenaar m.b.t. het personeelsbeleid. Alles wordt op papier vastgelegd en overgelaten aan mensen lager in de organisatie. Niets mis met die mensen alleen leg je daar wel veel te veel verantwoordelijkheid neer die ze misschien niet kunnen overzien. Daar zijn echt speciale opleidingen voor. Uitzonderingen daargelaten maar grossomodo vereist dat veel specifieke kennis. In deze nieuwe aanpak controleren leidinggevenden weinig of niets maar gaan er van uit dat het allemaal geregeld wordt zoals op papier is vastgelegd.
De huidig verantwoordelijk wethouder voor P&O mw. van der Werf hanteert hiermee een systematiek die in mijn ogen funest is voor het leiden van een afdeling. Ook zij controleert niet, maar gaat er ook vanuit dat men op de afdeling doet wat is afgesproken. Vertrouwen heet dat. Mensen toch, hoe naïef kan je zijn. Ik denk dat daarmee de echte problemen pas aan het licht komen als het te laat is. Maar dan kunnen zowel de leidinggevende (dhr. Bak in dit geval) en de politiek verantwoordelijke wethouder (mw. Van der Werf) zich lekker verschuilen achter de woorden dat de processen laag in de organisatie zijn gedaan en niet door henzelf. Op de rol van wethouder Van der Werf kom ik straks nog terug.
Kortom. Ik voorzie weer veel problemen bij de gemeente Zevenaar, in ieder geval op personeel- en organisatie gebied. Vooral gezien de op handen zijnde herindeling met Rijnwaarden. Herindelingen brengen nu eenmaal vaak veel onrust onder personeel (verandering van taken of overbodige functies) met zich mee.

Tot slot gaf de heer Bak aan dat hij bijzonder veel respect had voor de enquêtecommissie. Dat sierde hem echt vond ik. Zo behoor je met een enquêtecommissie om te gaan of met wie dan ook. Of je zo’n verhoor nu wel of niet prettig vindt. Diezelfde houding had ook de heer Van Hezewijk. Daarover straks meer.

De tweede die op de 21e februari jl. werd gehoord was dhr. Wicherson, ex-directeur Ruimte.

Daar had je niet veel aan. Zijn geheugen liet hem in de steek en hij klonk zeer onzeker en geïrriteerd, warrig zelfs. Of dat bewust was weet ik niet. Maar op het moment dat in het verhoor de toenmalige gemeente secretaris de heer Van Kessel ter sprake kwam wist hij in één keer wel wat meer. Dhr. Wicherson is indertijd ontslagen als sectordirecteur.

Als derde werd die dag oud medewerker dhr. S. van Hezewijk gehoord.

Die had een goed geheugen en deed zijn relaas over de onbeschofte behandeling die hem indertijd ten deel viel. Echt allemaal te triest voor woorden. S. van Hezewijk had o.a. zijn beklag gedaan over de handelswijze van een zekere HvdW die voor en na zijn Zevenaarse periode bij verschillende gemeentes is ontslagen vanwege (seksuele) intimidatie. Het Dagblad van het Noorden heeft hier destijds veel aandacht aan besteed omdat hij na zijn vertrek in Zevenaar gemeentesecretaris werd in Menterwolde en daar ook werd ontslagen na een rapport over zijn intimidatiepraktijken bij die gemeente. De heer Van Hezewijk had de handelwijze van deze HvdW op papier gezet en als noodkreet verzonden naar de burgemeester (toen nog J. de Ruiter, verder JdR genoemd) . Toen Van Hezewijk jaren later tijdens een tennistoernooi aan JdR vroeg waarom hij zijn noodkreet nooit had beantwoord zei JdR alleen maar “nooit ontvangen ”. Goh, wat klonk mij dat toch bekend in de oren van JdR. Maar daar kom ik vast nog wel op terug als hij op 15 maart a.s. wordt gehoord door deze enquêtecommissie.

Dat dhr. Van Hezewijk een goed geheugen had en heeft, wist ik al langer, maar dat terzijde.

1 maart 2017:

Op die dag was oud wethouder Wim Bless (PvdA) als eerste aan de beurt.

Ook hij wist niet veel meer te vertellen dan dat hij de bemoeienis van de pers toentertijd als storend had ervaren. Dat wist hij nog perfect te vertellen. Nooit van persvrijheid en vrije nieuwsgaring gehoord blijkbaar. Zou daar de PvdA aan te gronde gaan? Maar that is an other story.

Indertijd waren er diverse overleggen tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad onderling geweest. De fractievoorzitters van die raad hadden namelijk gewoonweg behoefte aan een eigen overleg omdat ze zich onvoldoende geïnformeerd voelden door de burgemeester (JdR). Er waren toen veel publicaties in de pers over de slechte verhoudingen op de werkvloer in het gemeentehuis maar JdR wist er altijd weer een punt aan praten zodat het net leek of het allemaal was overdreven wat de pers schreef of wat raadsleden vonden. Raadsleden moesten echte feitelijkheden hoofdzakelijk uit de pers vernemen. Slechte zaak natuurlijk maar wel normaal in die tijd voor het toen zittende college. In ieder geval kwamen de fractievoorzitters bij elkaar in het zogenaamde Poelwijkoverleg (dit was thuis bij Ria Bloemberg van het CDA in Poelwijk).

Over dat overleg had Bless nog nooit iets inhoudelijks gehoord of gelezen.
Dat gold overigens niet voor oud wethouder Niko Wiendels (CDA) die nu het pluche aanbidt als wethouder in Geldermalsen. Ook daar is het al vaker misgegaan. Of dat te maken heeft met Wiendels heb ik nooit kunnen achterhalen. Zijn ze zeer zwijgzaam over in Geldermalsen. Maar goed. Niko Wiendels was wel degelijk op de hoogte van de inhoud van het Poelwijkberaad verklaarde hij in zijn verhoor. Hij werd regelmatig door fractievoorzitter Ria Bloemberg van het CDA op de hoogte gebracht. Lekker sfeertje was het dus in dat toenmalige Zevenaarse college van B&W.

De tweede die op deze dag werd gehoord, was voormalig wethouder in Zevenaar Niko Wiendels (CDA):

Beste lezers en lezeressen.

Echt tenenkrommend was zijn houding en manier van praten tijdens het verhoor. Afgebeten, onbehoorlijk ook een slecht geheugen en weinig respectvolle houding naar de enquêtecommissie toe. Ik heb aardig wat openbare verhoren gezien maar nog nooit met iemand die zich zo gedroeg als Niko Wiendels. Hij vergeet blijkbaar dat dit proces m.b.t. van het ontstaan van deze enquêtecommissie democratisch tot stand is gekomen. Maar ik vraag mij af of Wiendels democratische processen wel ambieert. Hij kon zich gewoon heel slecht beheersen. Een vergelijking maken met het personeelsbeleid in Zevenaar en het personeelsbeleid in Geldermalsen leek wel vloeken in de kerk. Maar ja, dat kan natuurlijk bij het CDA. De heer Wiendels toonde in ieder geval weinig collegialiteit met zijn toenmalige collega’s en begreep maar niet dat je een gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt in een college van B&W. Nee hoor. Hij liet in afgebeten zinnen blijken dat personeelsbeleid hem totaal niet interesseerde. Nou lekker om met zo iemand in het college te zitten. Vroeger heb ik hem dan nooit horen zeggen maar ik denk dat hij zo probeert de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Daar zijn die bestuurders/bestuursters tegenwoordig wel keien in hoor.

De derde die dag voor verhoor was wethouder mevrouw van der Werf (D66)

Dat D66 geldt als partij voor de democratische besluitvorming was niet te merken bij mw. Van der Werf. Veel woorden dus en weinig inhoud. Ook zij wist verrekte weinig. Wat ze wel kon was heel veel praten en voorlezen uit de papieren die ze voor zich had liggen en dan helemaal of nagenoeg niets zeggen. Zeg maar gerust Ruiteriaans taalgebruik was haar eigen geworden. Nog meer als dat ik mij kan herinneren van een aantal jaren voor 2014.

U als trouwe lezers en lezeressen weet vast nog wel wat ik met Ruiteriaans wil zeggen.

Zoals ook al bleek uit het verhoor van de heer Bak is mw. Van der Werf de grootste afschuiver in dit college. Afschuiven doe je door de verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen. In dit geval dus lager in de organisatie m.b.t. de processen bij P&O waaraan ik bij bovenstaand verhoor met de heer Bak al aan refereerde. Zo hou je natuurlijk wel jouw straatje schoon en kan je lekker blijven zitten op het pluche want daar lijkt het tegenwoordig alleen maar om te gaan. De laatste woorden van mw. Van der Werf tijdens het verhoor waren duidelijk gefrustreerde woorden. Dom. Moet je nooit doen. Tijdens een verhoor blijk geven van onwetendheid en naïviteit en vervolgens deze procedure afkraken over het ontstaan van de enquêtecommissie. Echt zielig hoor.

Conclusie van mijzelf? M.u.v. dhr. Bak (nou ja, een beetje dan) en de heer Van Hezewijk leiden ze allemaal aan Alzheimer light??????

Op 9 maart aanstaande gaat de enquêtecommissie weer verder en kom ik bij u terug. Ik wens de heren van de enquêtecommissie alvast veel sterkte en wijsheid toe.

Zelf kunt u dit alles terugkijken op: https://www.zevenaar.nl/openbare-verhoren-raadsenquete-po-gemeente-zevenaar

Beste lezers en lezeressen, tot de volgende keer en veel lees “plezier”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?