Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
februari 23, 2016

Zevenaar transparant en communicatief over GVL?

Beste lezers en lezeressen,

Zevenaar wil transparant en communicatief zijn. Nou dat is dan behoorlijk beperkt gebleven in het geval bij de uitnodiging aan centrumbewoners voor de informatievond over het plan voor een AZC , eh sorry een Gezamenlijke vreemdelingenlocatie (GVL) op het BAT terrein moet komen. Een GVL is een plek waar de IND, het COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek samenwerken. Vluchtelingen wonen er totdat hun asielprocedure is afgerond, daarna gaan ze naar een azc.

Zelf gebruikte ik de afkorting AZC net zoals de dagbladen het doen omdat veel mensen niet weten wat een GVL is. Dat heb ik al wel eerder toegelicht, maar goed. Ik heb het toch maar weer een keer uitgelegd. Zelf kunt u het uitgebreid nazien op www.gvlzevenaar.nl. Nu maar hopen dat de Gelderlander het ook niet meer AZC noemt i.p.v. GVL. Hierna laat ik u wat kopteksten zien uit de Gelderlander van de afgelopen periode:

Gemeentehuis Zevenaar uit voorzorg vlak voor azc-bijeenkomsten dicht

Zevenaar is niet bang voor acties tijdens azc-bijeenkomst

Irritatie over standaardantwoord op site over azc Zevenaar

Natuurlijk weet ik ook wel dat je als gemeente altijd ergens een grens moet trekken bij wie je uitnodigt voor een bijeenkomst over een bepaald onderwerp in of om dat gebied. Maar wat doet Zevenaar. Ze gaan in hun uitnodigingen voor de bijeenkomst/inloop dag over een GVL op het BAT terrein niet verder dan tot ongeveer een cirkel tot het gemeentehuis. Die bewoners worden dan uitgenodigd voor een inloopavond maandag 22 februari. Die is inmiddels geweest en heeft gelukkig geen problemen opgeleverd van welke aard dan ook. Donderdag 25 februari mogen overige belangstellenden komen kijken/luisteren. Iedereen (terecht) met een geldig legitimatiebewijs. De gemeente sluit die middagen het gemeentehuis hiervoor af. Zelf ga ik donderdag naar de informatieavond en zal daar dus op terug komen in de column/blog van volgende week.

Het centrum loopt in mijn beleving tot eind Kerkstraat/spoor, eind Arnhemseweg/Julianalaan, de Griethsestraat en de laatste panden van de Didamseweg aan het plein STMG, de vroegere Madi. Voor het benaderen van die centrumbewoners voor parkeervergunningen wist de gemeente Zevenaar wel de centrumbewoners te bereiken. Zo’n belangrijk besluit als het GVL en dan bang zijn voor grote aantallen? Doe het in meerdere keren, of is men bang voor te veel reacties? Wil je dat allemaal niet, begin er dan niet aan. Zelf zal ik a.s. donderdag wel gaan kijken op het gemeentehuis.
Wanneer ik burgemeester de Ruiter hoor denk ik dat de angst in het gemeentehuis regeert. Dat bleek uit zijn laatstgehouden interview in de Gelderlander. De peilingen in de Gelderlander daarna liegen er niet om.

De uitslag van de stelling of de lezers het verstandig van burgemeester De Ruiter vinden om nu al te beginnen over angst voor bedreigingen zijn duidelijk, want 73% van de 2280 stemmen (21/02/2016) vinden dat ook onverstandig van de burgemeester. Oneens met die stelling is derhalve 27%.
Met de stelling of men voor of tegen de opvang van 750 vluchtelingen in Zevenaar op het BAT-terrein is blijkt dat van 1904 stemmen (21/02/2016) 72% tegen opvang zijn en 28 % voor die opvang.

Natuurlijk ligt het er maar net aan hoe je het leest/interpreteert, maar feit is dat je onbedoeld alleen maar de verkeerde mensen in de kaart speelt door angstberichten de pers in te sturen. Zelf denk ik dat het zo’n vaart niet zal lopen in Zevenaar. Ik ben benieuwd wat de Zevenaar site GVLZevenaar.nl straks oplevert.

Ik ben zeker niet tegen opvang van vluchtelingen, integendeel zelfs. Mensen die hun land moeten verlaten vanwege godsdienstige overtuigingen/oorlogen mag je nooit in de kou laten staan.

Ik ben wel tegen de grootschaligheid die nu plaats vindt. Laten alle bestuurders er krachtiger op aandringen dat er maar één manier is om met deze materie om te gaan en wel door het verstrekken van geld aan de buurlanden van die vluchtelingen. Ook lastig. Dat weet ik. Maar zorg dat er permanente controle op de besteding van die gelden is. Vluchtelingen in die buurlanden gaan gemakkelijker terug naar hun land van herkomst wanneer het weer rustig wordt. Gelukzoekers en mensen met verkeerde bedoelingen zal je daardoor voor een groot deel ondervangen.

Iets geheel anders is de kinderboerderij. Daar wil ik graag iets over zeggen.
Met een bezoekersaantal van 5000/6000 per jaar mag dit tot een succes worden gerekend. Helaas ondanks alle pogingen (bezuinigingen, sponsoring, zonnepaneel energie) komen ze structureel zo’n 6000 euro te kort. Ik hoop dat de politiek de dieren aan het eten kunnen houden. Want daar is extra geld naast de huidige subsidie van 10.000 euro per jaar voor nodig. Op al die bedragen die Zevenaar aan van alles besteed zou dit peanuts moeten zijn toch?

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?