Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Aan me hoela Archive

standard
december 02, 2014
Written by , Posted in Lokale politiek

“Kampioen” van twijfelachtige aard.

Beste lezers en lezeressen,

Ik heb al vaker geschreven over de arrogantie van sommige raads- en collegeleden. Daar kom ik zo op terug. Bij de laatste begrotingsvergadering heeft het college voorgesteld een OZB verhoging toe te passen van 16 %. Woningeigenaren en bedrijven mogen de rekening weer betalen voor de blunders van dit Lokaal Belang (met PvdA en D66) college. Doordat deze coalitie, die natuurlijk allemaal voor OZB verhoging stemden, niet durven te bezuinigen betalen burgers en bedrijven het gelag. De coalitiepartijen kunnen wel heel goed graaien uit de algemene reserve. Hoe lang dat nog goed gaat weet ik niet. Van de wethouder van financiën, de REGENT (die bestaan nog) Gerard Hendriksen, wordt Zevenaar ook niets wijzer, wel armer. In een interview bij EenVandaag zei deze regent iets in de strekking van: “Jammer dat de burgers de OZB verhoging niet snapt maar we gaan wel door”. Dit was naar aanleiding van de vraag van de journalist over de tekorten die mede veroorzaakt worden doordat Zevenaar twee extra wethouders heeft (“ja, dat is politiek” zei Hendriksen), 14 miljoen (en de rest komt nog, let maar op) voor een nieuw gemeentehuis en later of helemaal niet te bezuinigen op cultuur en ga zo maar door. Een dag later bood Gerard Hendriksen zijn excuses aan via de pers. Aan me hoela. Hij zal wel heel veel commentaar hebben gehad. Niet alleen binnen zijn eigen omgeving heb ik vernomen, want daar ligt hij niet wakker van denk ik, maar ook Facebook, twitter en de site van de Gelderlander stonden bol van negatieve reacties op zijn uitspraken. Naar mijn idee heeft hij bewust de gewraakte opmerkingen gelanceerd en niet omdat zoals hij aangaf, hij de vraag van de journalist niet goed had geschat. Dat kan iemand gebeuren die nieuw is in deze wereld van de media, maar niet een ervaren politicus zoals hij. Wat hij zei was ook puur machtsmisbruik in de trant van: Het interesseert me niets, wij doen wat we zelf willen, want wij hebben de macht. Dit college blijft ook maar doordrammen over het feit dat Zevenaar lage woonlasten heeft. Maar dat wordt over een aantal jaren vast en zeker teniet gedaan door de OZB verhogingen. OZB valt ook onder woonlasten. Nu is Zevenaar dus de twijfelachtige kampioen OZB verhogen geworden en straks kampioen duurste gemeente van Nederland. Een gemeente krijgt wat het verdient.

De raadsvergadering van 26 november

Deze vergadering had een paar belangrijke onderwerpen, waaronder de eventuele bezuinigingen op de culturele instellingen, het nieuwe gemeentehuis en natuurlijk de Outlet. Ik verwacht nog veel meer financiële blunders van deze gemeente. In feite worden de culturele instellingen nu met rust gelaten en als het nodig is dan is er door de coalitie voldoende ruimte gegeven om terug te komen naar de raad om te praten over aanvullingen van tekorten. Er werd heel wat versluierde taal gebruikt om die ruimte te houden. Ik vrees toch dat er over een half jaar extra geld wordt gevraagd. Er werd al gesuggereerd dat de instellingen de bezuinigingen niet halen. Nou dan is er toch weer een praatmoment volgens Ronald Stougie (PvdA) terwijl de oppositiepartijen hoop hadden dat de PvdA nu wel mee ging om het proces kritischer te blijven volgen. Zeg maar de zuinige strategie. Niet dus. De oppositiepartijen verdenken Lokaal Belang ervan D66 en de PvdA gedwongen te hebben mee te gaan met LB om de instellingen naar de BAT te krijgen en extra geld voor het nieuwe gemeentehuis te geven, anders geen college deelname. De bouw van het nieuwe gemeentehuis is door de raad (door de coalitie partijen) goedgekeurd. Nu voor 14 miljoen. Paul Freriks verwacht dat het wel op 19 miljoen euro uit zal komen. LB moet we eigenlijk LR noemen. Lokale Regenten. Deze soap wordt zeker vervolgd.

Ja en dan natuurlijk weer de Outlet. De meeste raadsleden zijn redelijk overtuigd van het nut van een Outlet. Alleen waar die nu moet komen? Nieuwe plannen van Solidiam die tevens eigenaar van het BAT terrein is en het oude gemeentehuis zijn inmiddels gelanceerd. Door dit nieuwe plan om op het BAT terrein een Outlet te laten verrijzen zijn de raadsleden behoorlijk in verwarring gebracht. Daarom willen zij nu weer mee praten terwijl zij zelf als raad eerder de bestemming Spoorallee hebben goedgekeurd. Wethouder van Norel merkte terecht op dat een Outlet voor Zevenaar belangrijk voor de toekomst van Zevenaar kan zijn en nu is er al ingezet op Zevenaar Oost. Het college vindt het initiatief over de BAT Outlet niet genoeg op haalbaarheid getoetst en vindt eigenlijk ook dat het planologisch niet past. De effecten van verkeer en milieu moeten eerst goed in beeld worden gebracht vertelde de wethouder. Zij begrijpt de voorkeur van de ondernemers. Nu is het college met de provincie bezig. Wel gaat zij de effecten voor beide locaties betrekken. Fijntjes gaf zij aan dat tijd een belangrijke factor is. Voor andere locaties zijn nog geen bestemmingsplannen gewijzigd en hoe langer men wacht hoe zwakker men kan komen te staan. Op het BAT terrein zouden eigenlijk woningen verrijzen. Maar of dat er van komt? Zo niet dan loopt de gemeentekas extra inkomsten mis. Ik kan mij niet voorstellen dat veel bedrijven staan te springen om in Zevenaar OZB betalen. Zoals in het hierboven gewraakte interview met Gerard Hendriksen Axel Jansen van JAZO Zevenaar al te kennen gaf dat hij die 16% verhoging wel moet terugverdienen. Vond Gerard Hendriksen niet echt belangrijk.

Tijdens de raadsvergadering liet burgemeester de Ruiter zijn ongenoegen blijken omdat er allerlei amendementen waren ingediend over eigenlijk maar één voorstel. Er lagen een aantal voorstellen en die werden op hun beurt door verschillende partijen geamendeerd. Dus per voorstel meerdere amendementen of moties. Jan de Nooij van het CDA was daar juist blij mee. Ja, daar kan je verschillend tegenaan kijken natuurlijk. Even terug nar de Outlet. Het is koffiedik kijken maar om te overleggen met een partij als Solidiam als belegger en de ontwikkelaar van het BAT terrein en het oude gemeentehuis Van Wijnen, die dus in feite alles waar het straks over gaat in bezit hebben, lijkt mij lastig. Deze partijen hebben veel te winnen of te verliezen en zullen dat zeker of in het openbaar of vertrouwelijk wel duidelijk maken aan de raads-en collegeleden van Zevenaar. Het is dus zaak voor de raads – en collegeleden om zich niet onder druk te laten zetten over welke locatie voor de Outlet dan ook. Zelf, misschien weet u dat al van mij, zie ik meer in de Spoorallee. Zevenaar wordt volgens mij anders onbereikbaar of de gemeente Zevenaar moet kapitalen neerleggen voor een geheel andere infrastructuur. Afwachten, misschien heb ik het wel mis. Maar gemakkelijk is het niet. Uiteindelijk is het aan de raad natuurlijk.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?