Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Algemeen belang Archive

standard
februari 10, 2015

Samenwerking (is algemeen belang, en geen lokaal of plaatselijk belang)

Beste lezers en lezeressen,

Samenwerking bestaat in vele vormen. Dat kan zijn met instellingen, bedrijven of overheden maar ook gewoon tussen mensen onderling. Daar wil ik het vandaag met u over hebben.

Afgelopen zaterdag was er door de “Actiegroep Babberichseweg” onder leiding van Ralph Kleinpenning een goede manifestatie georganiseerd, ook met steun van Lindus. De catering was onder deze koude omstandigheden ook goed verzorgd door ’t Centrum Babberich, met natuurlijk, wie anders dan Laurens Reijmer als opperhoofd. De opkomst was niet gering (circa zeventig personen). Mensen uit de buurt maar ook persmensen waren aanwezig. Gelukkig kon ik nog even kort de voorzitter van Lindus (de heer Dekker) aanspreken over het feit dat ik helaas geen telefonisch contact met hem kon krijgen over zijn eerdere uitlatingen in de Gelderlander. Hij vertelde mij dat hij eerst een vertrouwensrelatie(?) op wilde bouwen zoals hij heeft met de Gelderlander. Nou jammer dan voor de heer Dekker. Ik zal dus in het vervolg mijn conclusies moeten blijven trekken. Want even naar zijn kantoor gaan om één hooguit twee vragen te stellen, daar kan ik helaas geen tijd voor vrij maken. Ik denk dat ik dhr. Dekker niet meer te spreken krijg, maar dat is niet erg. Dus ik verwacht weinig samenwerking met de heer Dekker, maart je weet nooit natuurlijk. Ook hem zal ik op de voet volgen, dat doe ik meestal. Daarna geef ik mijn persoonlijke mening over de persoon in kwestie. Genoeg daarover.

De ontvangst was in ieder geval warm (hete koffie en thee) en een kachel in de partytent bij rotonde Witte Kruis aan de Babberichseweg. Waar het over ging? Natuurlijk, de doortrekking van de Witte Kruis naar de A-12. Ja, ja. Over de Betuwelijn heen en verder naar de A-12. Een flink project wat miljoenen gaat kosten.

Ook Zevenaarse raadsleden van het CDA, VVD en SP waren goed en enthousiast vertegenwoordigd. Van Lokaal Belang, D66 en SZ was geen gemeenteraadslid te bekennen. De PvdA was wel met een commissielid van Ruimte vertegenwoordigd. Niks ten nadele van de persoon maar het was karig. De burgemeester van Zevenaar was er ook al niet. Vakantie zei men. Wel Ana van Norel als locoburgemeester en ook Toon Albers en Tienke van der Werf namens het Zevenaarse college. Ook was Anja Prins, Statenlid van de VVD aanwezig. Ik stond er bij en keer ernaar, maar het verbaasde mij echt dat Toon Albers haar niet kende, hij wist niet wie ze was. Anja (Prins dus) is wel wat gewend natuurlijk. Maar je kunt je afvragen of Toon Albers ooit wel contact/overleg heeft gehad met de Provincie en dat met een dergelijk belangrijke portefeuille die hij heeft.

Rijnwaarden was samen met burgemeester Mark Slinkman (zou hij de toekomstig nieuwe burgemeester van Rijn Zevenaar? worden) aanwezig. Verder ga ik niet hoor met de opsomming anders dan vergeet ik vast iemand.

Het moet mij toch echt even van het hart dat ik vind dat het niet kan, dat er niemand van Lokaal Belang aanwezig was. Dat is toch de grootste fractie met vaak de grootste mond, ook als ik iets over ze schrijf wat hen niet aanstaat. Zouden zij zich uit schaamte hebben verstopt of wisten ze dat ik ook kwam? En dan staat er ook nog in de Zevenaar Post van woensdag 11 februari op de gemeentelijke katern dat “Lokale Partijen Gelderland” in actie komen met de verkiezingen van de provinciale Staten en dat het Vesterwalder Carnavals Concert weer een succes was in het bomvolle zalencentrum Staring. Daar werd uitbundig feest gevierd etc. etc. Op de foto poseerden de gezamenlijke Zevenaarse “Hoogheden” voor de pers. Volgens mij half Lokaal Belang in ieder geval met Tjeerd Boekhorst. En wie stond er op de voorpagina? Drie keer raden. Juist, ook Tjeerd Boekhorst. Prima vent hoor, maar wel van Lokaal Belang. Je moet dat soort zaken niet op de infopagina van de gemeente apart vermelden vind ik. En nee, dat heeft niets met jaloezie te maken. Die dingen moet je gewoon scheiden. Ook hierover genoeg gezegd, hoewel.

Ik vond het in ieder geval wel jammer dat ook Lokaal Belang bij de bijeenkomst Witte Kruis verstek liet gaan, Vonden de Lokaal Belangers carnaval vieren belangrijker? Wie zal het zeggen.

Want een probleem zoals de doortrekking van het Witte Kruis of elk ander infrastructureel werk dan ook, moet ook politiek breed worden gedragen. De gemeente Zevenaar kan dit nooit alleen bekostigen. Als ze al wat kunnen en zullen bekostigen want zoveel geld is er niet meer in de geplunderde Zevenaarse kast. Maar daar hebben ze OZB verhogingen voor bedacht toch? Het gaat trouwens ook over provinciale wegen. Dus Lindus(de ondernemers), de Provincie (Statenleden) en de belanghebbende gemeenten (raadsleden) zullen dit gezamenlijk moeten dragen. Hoe? Daarover moeten ze gaan onderhandelen. Of het rijk hieraan mee gaat betalen betwijfel ik. En als het niet lukt? Nou, gewoon uitleggen waarom dat het niet lukt. De bevolking van Zevenaar is echt niet dom zoals sommige politici wel denken. Dat te denken is trouwens wel dom. Ook het Consortium Toekomst Zevenaar was aanwezig (Solidiam toekomstig eigenaar en belegger BAT terrein en huidige gemeentehuis), Van Wijnen (ontwikkelaar) en Gieling Consultancy. Ook zij hebben belang bij goede verkeersafwikkelingen en willen daarin financieel bijdragen. Woordvoerder van dit gremium, dhr. Gieling zou een toespraak houden maar dat gebeurde niet, terwijl ze toch grote plannen hebben met Zevenaar. Jammer, leek mij juist echt interessant. Wel heeft de heer Gieling persberichten uitgedeeld die in de Zevenaar Post van woensdag 11 februari breed staat uitgemeten.

Beste bestuurders, niet meer zo veel praten, geen acties meer, maar met z’n allen het ene belangrijke doel nastreven en dat is de infrastructuur rondom Zevenaar in goede banen lijden.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?