Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Alweer de Ruiter Archive

standard
april 02, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Ruiteriaans taalgebruik!

uitspraak rehabilitatie

Beste lezers en lezeressen,

Woensdag 8 april a.s. verschijnt dit onderwerp in mijn column in de Liemers-Rijnwaarden- Zevenaar Post. Door alle ontwikkelingen plaats ik nu alvast de langere versie.

Een gecombineerde AZC kan ook in Doetinchem denkt de IND, COA en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Wat een mond vol zeg. Maar goed. Ze hebben het dan over een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie. Niet vreemd hoor.

Zelf had ik in een eerdere column al Arnhem voorgesteld. Dan maar geen Outlet voor Arnhem dacht ik, maar wel een andere bron van inkomsten. Maar Doetinchem staat ook niet te springen om een dergelijk AZC omdat er onder hun dak al 350 asielzoekers zijn? Mensen, er is heel veel ruimte op Doetinchems grondgebied. Prachtig een dergelijk gecombineerde AZC op bedrijvenpark A18 toch? Dan hoeft Doetinchem ook niet meer bij de provincie te lobbyen om Zevenaar de Outlet te ontzeggen. Eerlijk verdeeld vind ik. Wat kan de wereld toch simpel zijn he? Misschien moet dhr. de Ruiter (u weet wel, hij die niet genoemd mag worden, ach nee, eh sorry, dat was bij Harry Potter. Nee, hij die zichzelf graag burgervader noemt) met Doetinchem gaan praten om ze te overtuigen dat het natuurlijk naast het vervullen van je burger/gemeente plicht ook financieel veel oplevert. Ik bedoel maar. Dhr. De Ruiter kan heel wat aan elkaar praten. Of heel veel mooipraten, dat kan je ook zeggen.

Het begon allemaal serieus te worden in augustus 2005. Dhr. de Ruiter schakelde een bureau in. We noemen dat Louis Bunt (die voornaam, daar ben ik zelf niet echt blij mee, maar het is niet anders). In ieder geval, zij zouden de zaak tegen Paul Kemperman en zijn vrouwelijke collega wel tot een goed einde weten te brengen, dacht dhr. de Ruiter. Het liep uit op een desastreuse debacle. Het schrikbewind richting de twee ambtenaren loog er niet om. Hetze, woordspelletjes en pesterijen waren niet van de lucht. Echt schandalig. Zo schandalig dat op een gegeven moment de fractievoorzitters bij elkaar kwamen bij Ria Bloemberg (CDA) thuis. Dit werd het zgn. Poelwijk overleg. Het ging niet alleen over de toenmalige gemeente secretaris Adrie van Kessel maar ook over de extreem hoge kosten van inhuur personeel door… juist de man die zich zo graag burgervader noemt. Ook de situatie van Paul Kemperman en zijn college bleven niet onbesproken. Hoe dhr. De Ruiter daarop reageerde? Zoals altijd. Veel schijnbewegingen, veel mooipraterij, maar meer ook niet. De raad bleef daarna redelijk stil. Wat moet je als je geen bewijzen hebt. Nu ligt dat anders. De Centrale Raad van Beroep (meervoudige kamer) heeft vernietigend geoordeeld over dhr. de Ruiter en kompanen (inclusief het toenmalig college). Het nieuwe college onder aanvoering van dhr. De Ruiter in 2005, na de herindeling met Angerlo, probeerden stelselmatig oud ambtenaar Paul Kemperman en zijn toenmalige vrouwelijke collega kapot te maken. Is 2005 bewust gekozen door dhr. de Ruiter? Een nieuw college kent tenslotte de voorgeschiedenis niet. Dat werkt vast gemakkelijker. De uitspraak op het hoger beroep dat de ex ambtenaren tegen de gemeente Zevenaar hadden aangespannen, heeft nu voor hen beiden eindelijk het recht laten zegevieren. Pogingen van Paul en zijn collega, van mediator tot gesprekken, hebben de afgelopen periode niets opgeleverd. Waarom niet? U raadt het al. Dhr. de Ruiter wilde niet wijken en bleef doorprocederen. Hij vond het blijkbaar moeilijk zijn ongelijk toe te geven. Dat blijkt ook uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Toch niet de minste zou je zeggen. Paul Freriks van Sociaal Zevenaar heeft in het verleden veel aandacht gevraagd voor deze zaak. Hij heeft er zijn nek voor uit gestoken en dat dient gezegd te worden. Chapeau voor Paul! Nu eindelijk na al die jaren van strijd is het overduidelijk gebleken dat dhr. de Ruiter en kompanen in 2005 twee goed functionerende juristen volgens de CRvB hebben “afgebrand”. Vooral natuurlijk dhr. De Ruiter, als verantwoordelijk portefeuillehouder Personeelszaken. Ook noemde de CRvB het een “onthutsend” verhaal. In het verleden gaf de meerderheid van de verschillende raadssamenstellingen geen echt blijk van begrip voor de situatie. Het heeft dus één keer de volle aandacht gehad bij de gemeenteraad (het zgn. Poelwijk overleg bij Ria Bloemberg thuis), daarna werd het stil. Het heeft Paul Kemperman en zijn ex collega in ieder geval tienduizenden euro’s gekost, en dat hadden zij ervoor over. Ik verwacht zeker dat zij voor 18 augustus a.s. (d.i. de uiterste datum) met een claim komen. En daar doet de spijtbetuiging van Tienke van der Werf niets aan af. Die raakte ook kant noch wal. Ze moest wel denk ik. Na 10 jaar procederen, zegt de portefeuillehouder personeelszaken doodleuk dat het nooit de bedoeling is geweest om reputaties te beschadigen en dat ze daar spijt van hebben en ervan uit gaat dat met deze rehabilitatie een eind komt aan een lang en voor velen pijnlijk proces. Nooit de bedoeling? Aan me hoela. Ze heeft de uitspraak en de stukken niet gelezen denk ik. Maar ja. Zeer waarschijnlijk is alle gedicteerd door dhr. de Ruiter. Heeft wethouder van der Werf ook niets gelezen over de claim die Paul Kemperman en zijn ex collega gaan indienen? Voorbij? Ik dacht het niet. Dhr. Pollmann van D66 leest vast zeer selectief. Hij, als protector van het collegebeleid maar voornamelijk van “zijn ”wethouder van D66, wijst in de richting van de twee ex ambtenaren en dat er aan twee kanten zaken zijn gefrustreerd. Klopt wel, tenminste als hij bedoelt door dhr. de Ruiter en kompanen. Dhr. Pollmann (D66) maakt zich dus wederom schuldig aan overdreven productioneel gedrag richting wethouder van der Werf, ook van D66, voor wie dat eventueel niet mocht weten. Want ze hebben tenslotte maar twee zetels, net zoals de PvdA trouwens, maar maken wel deel uit van dit college. Bijwagens van dit college? Het lijkt er in ieder geval wel op en ook hier geldt dat de toekomst het zal leren. LB en SZ willen een onderzoek. Top!

Overigens. De reactie van Lokaal Belang en vooral die van Harry Staring hun fractievoorzitter, waren klip en klaar. Respect voor de overduidelijke reactie van Harry Staring. Die wentelde zich gelukkig niet in allerlei lastige en moeilijke bewoordingen (geen Ruiteriaans taalgebruik) maar was diep getroffen. Ik denk echt dat hij dat meent. Zo is hij wel. In ieder geval was dit een positieve kant van zijn persoon. Echt heel plezierig om dat te ervaren. Blijf zo doorgaan Harry. Wel lastig voor mij hoor. Dan kan ik alleen nog maar positief over hem schrijven (geintje..).

De overige fracties hebben alleen wat vragen. Mijn vraag is alleen nog. Zal een meerderheid van de raad het van dhr. de Ruiter pikken of zullen zij een motie van wantrouwen tegen hem indienen? U merkt het vast wel dat in deze story van mijn kant wat meer emotie zit dan gebruikelijk. Dat kan in mijn geval ook niet anders. Het is een soort van opgekropte woede. In ieder geval. Als ik dhr. de Ruiter was zou ik het wel weten. Zoveel kosten voor de gemeente Zevenaar veroorzaken, zoveel ellende over personen uitstorten. Ik zou in de plaats van dhr. de Ruiter in ieder geval de eer aan mijzelf houden en zachtkens vertrekken. Gaat dat lukken? U mag het zeggen.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?