Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

asielzoekers en overspannen reacties Archive

standard
december 08, 2014

“Scepsis” en “Is het achterkamertjes politiek of geliberaliseerde angst?”

Beste lezers en lezeressen,

Ik krijg regelmatig te horen dat ik sceptisch ben. Klopt, maar ik kan daar ook niets aan doen. Dat is nu eenmaal ingegeven door allerlei politieke blunders van het dagelijks bestuur van Zevenaar. Althans, zoals ik dat zie. En gezien de reacties die ik krijg sta ik daar niet alleen in. Maar goed. De missers, zo kan je het ook zeggen, zijn er teveel om te noemen en daar ga je niet echt positief van uit je dak. Nu ook weer.

Burgemeester De Ruiter heeft zoals hij dat graag noemt, weer een steen in de vijver gegooid. Het zijn vaak rotsblokken maar oké dat is een ander verhaal. Hij doet dat graag voordat hij de politiek en later de bevolking vraagt hoe men daarover denkt. Nu wordt het voor velen, diegene die dat vast niet toe zullen geven, moeilijker afhoudend te reageren op dit ogenschijnlijk sympathiek onderzoek voorstel. Hij wil laten onderzoeken of Zevenaar plek heeft voor een opvangcentrum voor vluchtelingen. Over die plek kom ik zo terug. Hij zegt dat er van een concreet plan of een locatie geen sprake is maar wil eerst het draagvlak peilen. Dat er bij welzijnsinstelling Caleidoz positief wordt gereageerd is begrijpelijk. Voor hen betekent dit extra werk en dus misschien meer bestaansrecht. De politieke partijen gaan over het burgemeestersinitiatief meedenken en stellen als voorwaarde dat het voornemen met de inwoners en met de regio wordt besproken. Of dat uiteindelijk veel uitmaakt moeten we afwachten. Zevenaar heeft een aanmeldcentrum en voldoet daarmee ruimschoots mee aan zijn verplichtingen. Natuurlijk is het triest dat er mensen in oorlogsgebieden creperen, vreselijk lijkt mij dat. Maar je moet je wel serieus afvragen wat hier naar toe komt en hoe dat kan drukken op de samenleving. Komen er beter bemiddelden die de tocht naar Nederland kunnen betalen hier naar toe of mensen die iets te verbergen hebben of juist echte vluchtelingen? Het beste zou zijn om die vluchtelingen op te vangen zo dicht mogelijk bij hun land van herkomst. Nu zult misschien zeggen dat die al heel veel vluchtelingen hebben opgenomen. Ook dat is zo. Maar om die te plaatsen in een gemeente waar al een aanmeldcentrum is gaat mij wat ver. Er zijn genoeg andere gemeenten waar dit soort activiteiten helemaal niet plaats vinden. Je kunt van mijn stelling ook niet zeggen dat het hier typisch een geval is van “not in my back-yard.” Daarnaast is er momenteel ook in Nederland veel gedoe met opvangcentra. Vooral vechtpartijen tussen vluchtelingen onderling. Sommige insiders die ik daarover gesproken heb noemen het stammenoorlogen. Het kan dus veel overlast teweeg brengen voor de inwoners van Zevenaar. “Heeft burgemeester de Ruiter niets beters te doen?” luidt het veelvuldig op Twitter, Facebook en de Gelderlander site. Dat vind ik ook weer overdreven maar als het toch door mocht gaan weet ik wel een prachtige locatie. Waar? Tussen de Zuiderlaan en de Heilige Huisjes, dat is tussen de woonstraten van de burgemeester en van wethouder van Norel. Daar ligt een stuk land en het is dicht bij het aanmeldcentrum. Of anders laat het college een enquête doen onder de bevolking. Kijken wat daar uit komt.

Helaas kan ik niet altijd de volledige versie van de waarheid omschrijven in deze column, ook niet op mijn blog. Het zou te langdradig worden. Daarvoor zijn er genoeg leesstukken te verkrijgen via sites van verschillende instanties/gemeenten waarover ik schrijf. Natuurlijk is wat ik schrijf niet altijd volledig, dan zou ik de hele Zevenaar Post nodig hebben. Wat ik schrijf is vaak waarover u hebt gelezen of gehoord. Ik combineer dan de feiten met mijn mening gelardeerd. Wanneer zoals onlangs, de Zevenaarse wethouder Hendriksen zich laatdunkend uitlaat over het begripsvermogen van Zevenaarse inwoners/kiezers kan ik het niet laten mijn mening daarover te geven. Ook over het volgende. De Zevenaarse VVD heeft zich boos gemaakt omdat er voor het nieuwe gemeentehuis al 27 stoelen voor de nieuwe raad zijn gereserveerd. Ze vinden dat in achterafkamertjes de herindeling met Rijnwaarden is beklonken. Als dat zo is hebben ze een punt maar het is wel wat overdreven vind ik. Of is de VVD bang bij een eventuele herindeling weggevaagd te worden en is dat de werkelijke reden voor hun frustratie? In Rijnwaarden zijn geen VVD raadsleden. Dus misschien is er meer dan alleen angst over herindeling met Rijnwaarden. Zelf ben ik van mening dat je herindelen helemaal moet doen of niet, ook niet een beetje, want een beetje zwanger kan toch ook niet?
Maar zoals u van mij gewend bent zeg ik, “U mag het zeggen en heeft het laatste woord.”

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?