Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Bestuurs cultuur Archive

standard
februari 24, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

(Bestuurs)cultuur

Beste lezers en lezeressen,

Hoeveel subsidies en bestemmingsplannen moet Zevenaar mislopen van/door de provincie Gelderland om de duurste gemeente van Nederland te worden? Ik weet het niet, maar als ik wethouder van der Werf moet geloven gaat dat vast wel lukken. Voor cultuur heeft ze in ieder geval alles over. Persoonlijk leg ik liever de prioriteit bij mensen die het echt nodig hebben, zoals ouderen met een klein pensioentje, chronisch zieken of gehandicapten of mensen die noodgedwongen zijn aangewezen op een uitkering. Daarmee bedoel ik niet mijzelf of met mijn AOW en pensioen. Maar u snapt het vast, dat bedoel ik natuurlijk niet.

Cultuurliefhebbers, die redden zich meestal echt wel. Culturele uitingen, kunst etc. kan belangrijk en/of mooi zijn. Maar je moet je wel af blijven vragen af zoveel subsidies daarvoor wel rechtvaardig is. Maar goed. Even terug.

Zevenaar loopt bij de provincie Gelderland een (cultuur) subsidie mis van een half miljoen euro, dat was bedoeld voor de samenvoeging van de culturele instellingen. De provincie geeft mooi niets aan Zevenaar omdat er volgens de provincie onvoldoende uitvoeringszekerheid bestaat voor de gevraagde subsidie en dat het lastig is dat er geen sluitende begroting is voor Hal12. Ik vind dat niet zo gek, maar had Zevenaar dat zelf nou echt niet kunnen bedenken? Want wie geeft er nu geld aan een gemeente voor een project als daar niet eens een sluitende begroting tegenover staat. De provincie zal wel bevreesd zijn dat het net zo lekker gaat als bij de vaststellingen van jaarbegrotingen door Zevenaar. Veel uit de algemene middelen plukken en dan zeggen dat de gemeenteraad dat zelf wilde. Ja, ook de gemeenteraadsleden in Zevenaar moeten beter opletten waar de centen blijven of vandaan komen. En ook deze tegenvaller voor Zevenaar ( geen cultuursubsidie provincie) wordt weer lekker afgezwakte door de cultuurwethouder. Zij zegt dat de bijdrage niet nodig was om de huur van het BAT gebouw te verlagen voor de cultuurinstellingen, maar om het gat te dichten van 1,6 miljoen op de investeringslasten, waaronder de inrichting en aanpassingen aan gevel, vloer en dak van de hal. Of het niks is he? En dan zegt zij ook nog dat het bedrag niet hard is. Nee, vast niet, het zal wel boterzacht blijken te zijn. Ik verwacht dat er nog meer tekorten zullen volgen op dit project, maar in de Zevenaarse bestuurscultuur hebben ze daar het volgende op gevonden. Yes! Belastingen verhogen en zoals D’66 eerder heeft geroepen, nog hogere parkeertarieven innen en het liefst nog een paar uur langer op de dag de automobilisten laten betalen en niet te vergeten ook zondags parkeergeld laten betalen bij zondagsopenstellingen van het centrum. Ja dat stimuleert de ondernemers in het centrum hoor. Ik vraag mij serieus af, gaat die fusie tussen de instellingen (de bibliotheek, de Volksuniversiteit en het Liemers Museum met Het Musiater) niet nog veel duurder worden?

De gemeente Arnhem, Nijmegen en Doetinchem zijn bang dat Zevenaar haar Outlet-center op Zevenaar-Spoorallee krijgt. Want dat zou ten koste gaan van de omliggende steden vinden zij. Je zou haast denken dat ze zelf plannen in de la hebben liggen voor een outlet-center. De provincie heeft een moeilijk verhaal om de outlet-center aan de Spoorallee te blokkeren. Immers, dat bestemmingsplan is goedgekeurd. De raad heeft al eerder groen licht gegeven, dus terug en dan weer kijken naar de outlet locatie op het BAT terrein lijkt mij ondoenlijk en in mijn perceptie zelfs ongewenst. Dus gemeenten. Geen paniek. Jullie hebben veel meer zaken/bedrijven in jullie steden dan Zevenaar ooit zal krijgen. Maandag heeft wethouder van Norel een gesprek met de gedeputeerde Josan Meijers gehad en dinsdag wordt het in het provinciehuis behandeld. In ieder geval heeft de gedeputeerde al aangegeven dat zij (GS dus) niet meewerken aan het Outlet plan van Zevenaar. Weer speelt de provincie Zevenaar parten. Is het niet om subsidies te dwarsbomen dan is het wel om economische ontwikkelingen tegen te houden. Of de Provinciale Statenleden hier nog iets over te zeggen hebben lijkt formeel gesproken niet zo te zijn heb ik mij laten vertellen. De Spoorallee valt onder het zogenaamde overgangsrecht/omgevingsverordening. De leden van Provinciale Staten kunnen wel dwars gaan liggen tegen het Gedeputeerde Staten besluit wanneer de juridische procedure zou worden gestart tegen Zevenaar. Want daar is extra geld voor nodig en misschien een extra besluit. De spierballentaal van de provincie zou wel eens niet meer kunnen zijn dan dat. Tenslotte hebben zij in een eerder stadium het bestemmingsplan ook niet geblokkeerd, zelfs toegestaan. Wel kan de provincie met de wet in de hand Zevenaar dwingen het bestemmingsplan terug te laten draaien d.m.v. een aanwijzingsbesluit, zodat het bestemmingsplan geen detailhandel toestaat. Dus geen detailhandel is geen outlet. Ik ben benieuwd. Leuk zo voor de Provinciale Staten verkiezingen. En die moeten dan via zgn. getrapte verkiezingen weer leden van de Eerste Kamer kiezen.

Woensdag (25-02) heeft Zevenaar een raadsvergadering. Ik verwacht zeker mededelingen van de wethouder van Norel hierover en dat ze met een voorstel naar de raad zal komen. Laten we dat maar afwachten.

Politici in Duiven hebben aandacht gevraagd voor wethouder Knuimans nevenfunctie bij Stichting De Goede Doelen. Die stichting verstrekt elk jaar 10.000 euro subsidie aan verenigingen en culturele instellingen. Wethouder Knuiman van Lokaal Alternatief vindt de discussie onzinnig. Bijna, of net zo erg als de eerdere opmerking van Gerard Hendriksen, de Zevenaarse wethouder van Lokaal Belang. In ieder geval zegt wethouder Knuiman dat ze zich zal onttrekken aan besluitvorming wanneer de stichting ter sprake komt. Ja, ja, en de raadsleden zijn zo dom dat ze niet weten dat er met twee petten op wordt geregeerd in dat college? Gebeurt ook in Zevenaar hoor. Dat heb ik in juli 2013 al een keer beschreven dus zal ik u dat niet meer aandoen.

U kunt de bijbaantjes van de Zevenaarse bestuurders terugvinden op de website www.zevenaaar.nl en voor het Duivens bestuur zie www.duiven.nl

Vindt u dat dit wel of niet moet kunnen? Daarover beslist u eigenlijk al op 18 maart tijdens de Provinciale Staten verkiezingen. Daar zitten er ook genoeg met nevenfuncties waarover ik persoonlijk van mening ben dat dit belangenverstrengeling is of zou kunnen worden. En bij de verkiezingen van 18 maart a.s. doen ook lokalo’s mee, dus. Nog directer beslist u daarover bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Maar dat duurt nog even.

Nog even dit. Ik vind het toch opvallend dat zowel de lokalo’s in Duiven als Zevenaar niet zoveel op hebben met kritiek. “Onzinnig” of “ze snappen er toch niets van”, hoort dat bij de lokale bestuurscultuur?

Gelukkig dat ik dit allemaal kan en mag zeggen in een blog of column. Ik zou in ieder geval geen journalist kunnen of willen zijn. Veel teveel politiek correct geschrijf is niets voor mij. Hoewel dat ook een kunst op zich is. Maar beste lezers en lezeressen. Uiteindelijk is het zo dat u het weer mag zeggen. U hebt tenslotte het laatste woord.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?