Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

denderen door de raad Archive

standard
maart 31, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Theater in de raad van Zevenaar

Beste lezers en lezeressen,

Dat gemeenteraadsvergaderingen saai of onderhoudend kunnen zijn, dat weet u misschien ook wel. Vorige week woensdag (25 maart) was het af en toe tenenkrommend maar ook onderhoudend.
Lokaal Belang stelde vragen over het nieuws dat chloortreinen weer door Zevenaar rijden. Het CDA de SP en de VVD hadden, ondersteund door SZ, een motie geschreven over deze chloortransporten via de Betuwelijn.

De burgemeester raakte even het spoor bijster door te stellen dat op deze wijze (via een motie) de indruk wordt gewekt dat het bijzonder is. Natuurlijk is het bijzonder. Al passeren er door Zevenaar meer wagons met gevaarlijk spul. Daarom had het ook nooit over de Betuweroute moeten gaan maar over water. Maar dat is een andere discussie. De burgemeester koos in ieder geval eerst de aanval op de gemeenteraad vanwege de motie vooral denk ik, om vervolgens weer terugtrekkende bewegingen te maken door te stellen dat de raad recht heeft moties te schrijven en vragen te stellen in de raad. De Ruiter deed als vanouds wat hij goed kan. En dat is gebruik maken van woordspelletjes. Toen hij zichzelf ook nog eens burgervader noemde moest ik slikken, maar daarover straks wat meer. In ieder geval gaf hij snel daarna Anja van Norel het woord. Want zij was op het moment van het bekend worden van de chloortrein, locoburgemeester. Zij gaf in ieder geval een duidelijke weergave van het proces. Op 10 maart kreeg ze het bericht dat tot eind april er chloortreinen rijden over de Betuweroute. In twee maanden gaat er dan 5.400 ton chloor over het spoor van het Duitse Ibbenbüren naar Rotterdam vanwege onderhoud bij AKZO Nobel in de Botlek. Later die dag adviseerde de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden om niet te publiceren. Op 18 maart heeft burgemeester de Ruiter het de raadsleden laten weten. Moest Anja daar op wachten? Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd maar ik had dat advies niet opgevolgd, uiteraard na overleg met de collegeleden. Maar niet een week wachten. Dan loop je juist risico dat iets uitlekt en daarmee veroorzaak je nog sneller paniek. Niet slim vond ik.

Op 24 maart verschijnt er in de Gelderlander nog een artikel over dit onderwerp waarin o.a. staat dat chloor al 10 jaar niet meer over het Nederlandse spoor wordt vervoerd terwijl burgemeester de Ruiter in datzelfde artikel zegt dat chloor al jaren wordt vervoerd over ons spoor. Hij zegt dan ook nog dat hij het van het allergrootste belang vindt dat de inwoners goed geïnformeerd worden, terwijl in dat zelfde artikel wordt gesproken dat de bewoners niet zijn ingelicht; om geen paniek te veroorzaken. Hoezo niet tegenstrijdig?

Tijdens deze raadsvergadering van 25 maart sloeg de stem van Ronald Stougie’ s ook nog eens over toen hij zijn kritiek spuide over de motie, gênant vond ik dat. De PvdA is vergeten dat zij ooit samen met LB de kampioen moties en amendementen schrijven waren? Over de PvdA in de Tweede kamer maar niet te spreken. But that is an other story.
Ook van Dellen van LB had moeite zich te beheersen. Hij ging moties van LB en andere partijen met elkaar vergelijken. Appels met peren dus. Ook niet sterk vond ik.

Wist trouwens u dat de burgemeester na zes weken afwezigheid is teruggekeerd? Volgens de geluiden is hij in Nieuw Zeeland. Dat doet een echte burgervader toch niet. Daarvoor heb je zomerreces. Misschien vond hij het te warm in die periode? Nou dan gaat hij toch nadat hij stopt met zijn burgemeesterschap. De herindeling met Rijnwaarden is tenslotte niet ver van ons verwijderd en Rijnwaarden heeft een goede burgemeester. Hebt u de Ruiter gemist? Veel mensen wisten niet eens dat hij weg was, dus ik denk dat hij niet gemist werd. Misschien was hij wel in retraite waar hij te horen heeft gekregen dat hij zichzelf burgervader moest gaan noemen. Maar waarom???

De ontzanding Rhederlaag hield de gemoederen ook aardig bezig. LB kwam niet verder dan het door de gemeentelijke organisatie laten schrijven van een motie. Dus niks van LB zelf. De raad vond de motie overbodig. Paul Freriks noemde de ontzanding heel fijntjes een erfenis van het “oude” Angerlo. Hij komt met een voorstel voor een onderzoek naar scenario’s om af te komen van de huidige eigenaar Leisurelands. “Kost wat” zei hij, “maar dan heb je ook wat”. Realistisch? Lijkt mij onbetaalbaar voor Zevenaar.

Een motie van de VVD en het CDA, met steun van de SP om de middenstanders van Zevenaar een hart onder de riem te steken i.v.m. de Outlet plannen haalde het niet. Was dat kinnesinne van de collegepartijen?

Dan was er nog het amendement van de VVD en de PvdA tegen een voorstel van wethouder Hendriksen. De wethouder wilde, bij zwaarwegende gevallen afwijken van bepalingen, in de “beleidsnota reserves en voorzieningen” door de teamleider Financiën en Control daarmee te belasten. Hield hij een schone rug. Gelukkig doorzag de raad deze stap want het amendement moest er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid blijft bij de wethouder financiën. Het maakte Hendriksen niet uit of het amendement werd aangenomen. Hoongelach was zijn deel. Het amendement werd aanvaard.

Peter Pollmann (met dubbel l en dubbel n) van D66, kampioen collegebeschermer, zat tijdens deze vergadering voornamelijk wethouder van der Werf te prijzen. Wordt echt eentonig, maar kijkt u het zelf maar eens terug op internet.

Oud ambtenaren Paul Kemperman en zijn collega zijn gerehabiliteerd. Een aantal van u zegt dit waarschijnlijk niets maar ik kom daar volgende week uitgebreid op terug als ik wat meer informatie heb ingewonnen.

En inderdaad. U hebt alweer het laatste woord.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?