Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

fiets veilig Archive

standard
januari 28, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

De motie van Lokaal Belang en D66 (Vrij fietsen, fiets veilig)

Beste lezers en lezeressen,

Zo kunt u een beetje meegenieten. Vanavond zal blijken hoe de rest van de raad hier tegenover staat. De financiƫle onderbouwing vind ik wel zwak. De GREX (grondexploitatie pot) waarover LB aan het eind schrijft is nu niet bepaald rijkelijk gevuld met geld. Misschien moeten ze er maar twee wethouders voor opofferen. Hebben ze vast een beginnetje voor het project en dan nog wat anders laten vallen. Het is maar een suggestie hoor. Of ze gaan doen waar ze erg veel ervaring mee hebben. Wanneer zij dat doen dan wordt het voor volgend jaar vast weer een forse OZB verhoging.

MOTIE
Raadsvergadering: 28 januari 2015

Onderwerp: Vrijliggend fietspad Landeweerdijk Groot Holthuizen

Toelichting:

Met de wijk Groot Holthuizen is in 2008 een start gemaakt voor de bouw van de eerste woningen. Groot Holthuizen is wonen in een groene omgeving, gekenmerkt door rust en ruimte. Wonen in een autoluwe wijk, waar men altijd met de auto bij zijn of haar woning kan komen en parkeren, maar waarbij fietsers en voetgangers ruim baan hebben en spelende kinderen alle ruimte hebben. De scholen en het station zijn met de fiets vlot en veilig te bereiken. Een uitgebreid fietsnetwerk verbindt de buurtschappen met belangrijke bestemmingen in Zevenaar.
Tijdens de inspraak van de bewoners van de wijk is aangegeven dat er in de plannen van de wijk een vrijliggend fietspad parallel aan de Landeweerdijk zou worden aangelegd, zoals aangegeven in de hoofdplanstructuur Groot Holthuizen en Hengelder II.
Dit vrijliggend fietspad is echter niet uitgevoerd en is er gekozen om een fietspad aan te leggen komend vanaf de Landeweerdijk ter hoogte van het Liemers College door de Ridderkampstraat.

Omdat er dagelijks ca. 300 leerlingen van het Liemers College door de wijk fietsen, brengt dit de nodige irritaties en problemen voor de wijk en bewoners met zich mee, zoals conflicten bij parkeervakken, uitritten en voortuinen, rondhangende leerlingen in de speeltuin en rommel in het groen en de wijken.
Voor de uitvoer van het aanleggen van een vrijliggend fietspad zou dekking gezocht kunnen worden uit bijvoorbeeld de GREX.

Draagt het college op:

– De mogelijkheid onderzoeken een vrijliggend fietspad aan te leggen parallel aan de Landeweerdijk, conform eerder ontwerp zoals aangegeven in de hoofdplanstructuur Groot Holthuizen en Hengelder II en aan te laten sluiten aan het fietspad gelegen achter de Brede School (De Bem / Sterrenschool);
– Bij het onderzoek mee te nemen het bestaande fietspad ter hoogte van de aansluiting bij de kruising met de Landeweerdijk af te sluiten, waardoor deze niet meer per fiets toegankelijk is komende vanuit het Liemers College;

– De raad zo spoedig mogelijk te informeren over het onderzoeksresultaat;
– Uitvoer werkzaamheden: zo snel mogelijk;

Ondertekening:
Zevenaar, 27 januari 2015

De fractie van Lokaal Belang,
Namens deze, H.P. Koops
Fractievoorzitter

De fractie van D66
Namens deze, P.W.M. Pollmann
Fractievoorzitter

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?