Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Foutje bedankt Archive

standard
september 10, 2015
Written by , Posted in Algemeen, Lokale politiek

Rectificatie over artikel Op- en afritten

Beste lezers en lezeressen,

In de vorige tekst stond iets verkeerd weergegeven. Want Harry Staring is van 2010-2014 wethouder geweest en niet daarvoor. Dus in 2006 en 2008 was hij nog geen wethouder. Misschien leek dat wethouderschap van mijnheer Staring voor mij wel zo erg lang. In mijn geheugen stond wel 2006 als het jaar dat het al officies bekend was dat Zevenaar de GP zou weggeven. Vandaar de verschrijving denk ik. En ik kan mij vergissen natuurlijk. Maar inderdaad is er pas op 7 april 2008 een bijeenkomst met o.a. het ministerie van Verkeer en Waterstaat geweest waar de burgemeester toestemde in het laten vallen van de op-afritten GP. Op 9 april 2008 is die conceptovereenkomst (mede ondertekend door burgemeester de Ruiter) ontvangen op het gemeentehuis. Dus inderdaad niet in 2006.

Ik heb de tipgever van mijn omissie uiteraard bedankt. Foutje bedankt dus. Hij, ja het is een hij, heeft mijn column/blog in ieder geval goed gelezen en dat doet mij deugd. Ik heb de fout inmiddels hersteld in het hier voorgaand blog artikel “Op- en afritten”.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?