Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Hoe gaan we met elkaar om? Archive

standard
december 30, 2014
Written by , Posted in Lokale politiek

Respect!

Beste lezers en lezeressen,

Het einde van 2014 nadert en dat leek mij een goed moment om over het volgende onderwerp te schrijven. RESPECT!

Ook dit jaar viel het mij op dat het woord respect te pas en te onpas werd gebruikt. Moet je voor iedereen respect hebben zoals Anja van Norel op Twitter stelt, voor alle mensen en dieren? Voor alle dieren kan ik billijken maar ook voor alle mensen? Nee, veel mensen verdienen geen respect. Mensen die niet deugen en alleen voor zichzelf leven bijvoorbeeld. Anja van Norel stelt ook dat hoe men met je omgaat hun karma is, hoe je reageert is dan jouw karma. Dat verdient uitleg. Karma verwijst strikt genomen naar alleen maar het verrichten van daden. Je zou dus kunnen stellen dat die daden zo gemeen of slecht zijn dat dit geen respect verdient. Veel politici tonen in mijn ogen weinig respect voor andermans mening. Als voormalig politicus weet ik hoe lastig regeren kan zijn, maar weet ook dat je mensen niet mag kleineren of voorliegen. Ik zie vaak dat politici dat landelijk, provinciaal en gemeentelijk doen. Zij tonen daarmee dus geen respect. Zoals onlangs wethouder Hendriksen openlijk voor tv burgers in feite voor dom zat te verklaren. Die cultuur lijkt in het college van Zevenaar te zitten, veroorzaakt door een aantal machiavellisten. Eén van de principes van machiavellisten is dat het beter is gevreesd te worden dan bemind. Weinig respect dus. Jarenlang doen wat je wilt, zonder rekening te houden met andersdenkenden. Dit zou zich tot eens moeten wreken? Politici kunnen ook een slechte vorm van respect tonen door respect af te dwingen. Dat is eng. Respect vanwege waardering is prima. Dat ik m.n. vaak Lokaal Belang bekritiseer komt door hun respectloze houding naar hun omgeving. Ook dat heb ik al eerder gezegd. Veel LB’ers kunnen slecht tegen kritiek. Dat merk je als je hoort hoe ze in de gordijnen zitten na reacties op Twitter. Zelf reageer ik niet zoveel op Twitter, ik heb een column/blog. Ik hoop dat de PvdA en D66 het verschil gaan maken v.w.b. bestuurskwaliteit en respect, dat eigenlijk niets anders is dan nog eens (beter) kijken naar de ander, en daardoor de kwaliteit van die ander beter waarnemen, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. Er zijn veel omschrijvingen voor respect maar ik vond dit de belangrijkste. Verwacht u dat de persoon op wie u straks kan stemmen bij o.a. de Provinciale Staten verkiezingen, respectvol zal gaan regeren, dan moet u op die persoon stemmen. Niet gemakkelijk om dat te bepalen, dat begrijp ik. Maar let er eens extra op. Ik hoop dat 2015 meer respectvolle politieke acties teweeg zullen brengen. Dan zal ik zeker wat vaker positiever en met respect kunnen schrijven over politici. Maar zoals gezegd, dan moeten ze dat (in mijn ogen dan) wel verdienen.
Zoals koning Willem Alexander het in zijn kersttoespraak heel treffend zei: “Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand.” Tot zover de koning.
Naar mijn idee wil dat zeggen dat je het eigenbelang niet moet laten gelden boven lokaal belang of algemeen belang.

Ik wens u allen een gelukkig, gezond en respectvol 2015 toe.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?