Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Lijden en leidingen Archive

standard
januari 12, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Het lijden voor leidingen

Beste lezers en lezeressen,

Ik weet niet of het verlies lijden door het Cultuurhuis de Borg in Babberich van 15.000 euro in 2014 gevolgen heeft. Ik ben benieuwd.
Wat wil het geval.

Het Kulturhus wordt bestuurd door twee stichtingen: de Stichting Kulturhus Babberich (SKB) die het beleid voert en de Stichting Uitvoerend Beheer (SUB) die voor de dagelijkse gang van zaken zorgt. Beide stichtingen worden bijgestaan door een Vereniging van Eigenaren (VvE). Een Raad van Toezicht (RvT) ziet op afstand toe dat alles correct verloopt. Erg ondoorzichtig allemaal hoor. Ik denk dat de gemiddelde burger die dit leest er onderhand geen chocola meer van kan maken. Maar zoals u weet, de wethouder van financiën is de enige die het vast wel snapt.
De 2 stichtingen hebben voor hulp aangeklopt bij de gemeente Zevenaar. Een toelichting op de gerezen problemen wordt niet gegeven. Speculeren hierover doe ik niet want ook ik ken geen ins en outs maar je vraagt je toch af. Is hier sprake van slecht management of een niet goed functionerende Raad van Toezicht?
Ik weet nog dat Giesbeek in 2004 (net voor de herindeling) een Kulturhus kreeg (de Brede Blik). Daar ontstonden in 2005 al tekorten. Niet vreemd dat er water bij de wijn moest om het Kulturhus in Babberich te starten. Sceptici van toen waren al bevreesd voor ingewikkelde constructies. De voorzitter van de Stichting Kulturhus Babberich, Jan Hulsink, was indertijd raadslid van het CDA. Het CDA en Lokaal Belang gaven toen de doorslag met een ruime meerderheid. Op 10 oktober 2011 werd de Borg geopend door de Lokaal Belang wethouder van Norel. Er ontstonden al snel problemen.
Wethouder Hendriksen zegt nu in een overleg met Bestuursleden van de Borg hulp toe. Moeten raadsleden uit een brief lezen wat wethouder Hendriksen heeft besloten? Lekker democratisch. Een financiële toezegging zonder eerst de raad te consulteren? Formeel mag dit wel, ik dacht tot een bedrag van 15.000 euro. Wel toevallig toch? Ik zou het fatsoenshalve eerst bij de commissie neergelegd hebben. Maar goed. In de brief van de besturen van de Borg aan de het College van B&W staat o.a.: ”Mede op toezegging van wethouder G. Hendriksen om op korte termijn tot een oplossing te komen dienen wij bij u (het college van B&W) een verzoek in voor een financiële ondersteuning in de vorm van een incidentele subsidie van € 15000,00.” Einde citaat. Ik noem dit toch achterkamertjes politiek. Wat als de raad nee zegt? Dan heeft het college een probleem zou ik zeggen. Maar met een Lokaal Belang wethouder van financiën weet je het nooit, daar snappen u en ik zoals ik hierboven al aangaf als gewone sterveling toch niets van. Was het trouwens niet diezelfde Hendriksen die om een forse financiële bijdrage van Zevenaar vroeg maar dat (gelukkig) niet kreeg voor de noodlijdende SV Babberich?
Iets anders.

Zevenaar gaat extra inkomsten genereren door belasting te heffen op leidingen (precariobelasting). Per strekkende meter moeten nutsbedrijven straks 2,25 euro neertellen. Om te voorkomen dat de rekening weer bij de woning/bedrijfspandeneigenaren van Zevenaar komt te liggen heeft de VVD met het CDA bij de begrotingsvergadering vorig jaar een motie ingediend die de opbrengsten terug moeten laten vloeien d.m.v. een OZB verlaging. Die motie is met algemene stemmen aanvaard, prima? Ik heb dat vertrouwen niet. Ik ben nogal sceptisch ingesteld. Wordt het lijden voor (nuts) leidingen?

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?