Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

omissie Archive

standard
februari 11, 2015
Written by , Posted in Algemeen, Lokale politiek

Helaas geen column en persbericht in de Zevenaar Post

Beste lezers en lezeressen,

Helaas is er een fout gemaakt bij de Zevenaar Post. Mijn column staat wel in de Rijnwaarden Post van vandaag (blz. 16), maar niet in de Zevenaar Post.
Voor de Rijnwaarden Post zie: www.rijnwaardenpost.nl.

Ook het persbericht van Gieling Consultancy dat bedoeld was voor de redactie van de Zevenaar Post is helaas nergens geplaatst.

Hieronder vindt u het persbericht:

PERSBERICHT 7 FEBRUARI 2015
Witte Kruis Babberich krijgt financiële steun van initiatiefnemers outletcenter BAT-locatie Zevenaar
ZEVENAAR – Consortium Toekomst Zevenaar werkt gezamenlijk aan een kansrijk toekomstplan. Kern van het plan is de ontwikkeling van een Designer Outlet Center op het BAT-terrein, met als doel een economische impuls te genereren voor de gehele stad. Aangezien de plannen impact hebben op bewoners en ondernemers, gaat het consortium hierover graag het gesprek aan met diverse belanghebbenden. Investeren in goede bereikbaarheid is daarbij een uiterst belangrijk thema.
De verkeerssituatie in Zevenaar vraagt om een integrale aanpak. Het ontlasten van de Babberichseweg door het scheiden van vracht- en personenvervoer is in deze aanpak voor vele betrokken van groot belang. Hierdoor kan zwaar verkeer in de bebouwde kom worden gereduceerd, wat de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast in het centrum en op het landgoed doet afnemen. Dit levert een flinke kwaliteitsslag op voor de leefbaarheid van de stad. De infrastructuur voor personen die van en naar het centrum bewegen kan vervolgens zo optimaal mogelijk worden ingericht, rekening houdend met extra verkeersbewegingen die ontstaan door economische ontwikkeling en meer werkgelegenheid in Zevenaar.
Niet alleen Zevenaar, maar ook omliggende gemeenten kunnen uitgaan van een positieve impuls door de komst van een outletcenter op de BAT-locatie te Zevenaar. Consortium Toekomst Zevenaar wil een substantieel bedrag investeren in een verbindingsweg, te realiseren vanaf rotonde Witte Kruis richting de nieuwe op- en afrit aan de A12. Op het bijgevoegde kaartje – gepubliceerd op 3 februari 2015 in de Gelderlander, editie De Liemers – is de exacte doortrekking van de weg getekend (stippellijn).
Door deze verbinding te realiseren, worden zowel de economie van gemeente Zevenaar als gemeente Rijnwaarden gestimuleerd. Goede ontsluiting van gemeente Rijnwaarden draagt bij aan de ontwikkeling van bedrijvigheid, een vitaal achterland en toerisme. Ook zorgt de infrastructurele aanpassing ervoor dat de verkeersoverlast in de dorpen Babberich en OudZevenaar afneemt, ten gunste van de leefomgeving. Zo draagt de komst van een outletcenter op de BATlocatie breed bij aan diverse win-win-situaties in de regio. Consortium Toekomst Zevenaar biedt daarmee een eerste aanzet tot een oplossing voor het langdurig probleem op het Witte Kruis aan provincie Gelderland, gemeente Zevenaar / Babberich en gemeente Rijnwaarden.
Consortium Toekomst Zevenaar bestaat uit drie partijen: Solidiam (toekomstig eigenaar en belegger BAT-terrein en huidig gemeentehuis Zevenaar), Van Wijnen (ontwikkelaar) en Gieling Consultancy (concept).
Het consortium wil op korte termijn de details over de invulling van infrastructurele oplossingen bespreken met de verantwoordelijke overheden.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?