Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Recht door zee Archive

standard
februari 18, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Standvastigheid!

Beste lezers en lezeressen,

Vorige week heeft u van mij op deze blog een uitvoerig verslag gehad over de bijeenkomst van zeven februari jl. i.v.m. de actie rotonde Witte Kruis Babberichseweg waar ook de outlets ter spraken kwamen. Over die outlets werd in de commissievergadering Middelen van donderdag 12 februari jl. veel gezegd. En daar was Lokaal Belang als enige partij overduidelijk in. Lokaal Belang liet bij monde van raadslid N. van Dellen weten dat zij niet gecharmeerd zijn van de opstelling van het Consortium. U weet wel, daarvoor waarschuwde ik vorige week al. Van Dellen sprak namens Lokaal Belang zelfs over chantage omdat het Consortium keer op keer de koppeling maakte met het gelijktijdig ontwikkelen van het raadhuisplein/ gemeentehuis en een outlet ontwikkelen op de BAT locatie. Het kwam er eigenlijk op neer dat als de raad niet voor het Consortium kiest er niet veel gedaan zou worden aan het Raadhuisplein. Of ze dat zo maar kunnen beweren laat staan doen betwijfel ik. Ze hebben zelf inmiddels ook genoeg verwachtingen gewekt dunkt mij. En netjes is anders. De verklaring van Lokaal Belang was in ieder geval steekhoudend en ingegeven door realisme. Dat betrof de gehele tekst die van Dellen uitsprak. Blijft LB deze zuivere beweegredenen behouden? Ik hoop het want helaas is in het verleden vaker gebleken dat zij onder het mom van voortschrijdend inzicht weer terugkomen op eerder gedane uitspraken. De VVD vroeg zich bij monde van Peter Vos af of er een centrum over zou blijven dat alleen nog zou worden bezocht door mannen die, als hun vrouwen boodschappen gingen doen in de outlet zaken op het BAT terrein zij een drankje konden halen of wat konden eten in de Zevenaarse horeca gelegenheden. Die zouden dan wel goed boeren verwacht ik. Het was leuk gevonden, daarom deze vermelding. Maar of de fracties standvastig blijven? Ik ben benieuwd.

Bij de commissievergadering ruimte van woensdag 11 februari jl. ging het over iets anders, hoewel, helemaal los van elkaar staan de op- en afritten niet. Want de nieuwe verkeerssituatie na doortrekken van de A-15 heeft wel degelijk invloed op waar een eventuele Outlet zal komen. Het bleek tijdens deze commissievergadering veel gemeenteraadsleden nog steeds verwachten dat de op- en afritten Griethse Poort behouden blijven. Dat kunnen ze wel vergeten verwacht ik. RWS heeft wel beloofd niet bij de gemeente Zevenaar aan te kloppen met claims van bedrijven als de op- en afritten worden gesloten. Of deze belofte wordt ingelost zal moeten blijken.
Wethouder Albers bleek weinig overleg met hogere overheden hierover te hebben gehad. Wat hij maar bleef herhalen was dat hij met zijn 30 jaar bestuurlijke ervaring toch echt wel wist hoe je moet onderhandelen. Wat mij betreft, en ook aanwezige raads-commissieleden ziet het daar niet naar ui. In ieder geval heeft zijn bestuurlijke ervaring tot niets positiefs voor Zevenaar geleid. De gemeenteraad besluit over twee weken of zij bereid zijn het verzet, dat geen verzet was, tegen de sluiting van de A12-aansluiting Griethse Poort te staken.
Lokaal Belang en D66 ( uit het D66 verkiezingsprogramma: “openhouden op- en afritten Griethse Poort”) gaan akkoord. Het verkiezingsprogramma van LB is nog stelligger (uit verkiezingsprogramma LB: “Een grote bedreiging daarbij is de mogelijke sluiting van de op- en afritten Griethse Poort i.v.m. het doortrekken van de A15. Voor Lokaal Belang is de sluiting onbespreekbaar!”). Duidelijker kan niet toch?. Het is maar welke waarde je aan verkiezingsprogramma’s hecht. De VVD, CDA en SP blijven tegen sluiting van de op- en afritten. Dat is in ieder geval consequent. Of dit tegen beter weten in is zal moeten blijken. De PvdA moet nog een standpunt bepalen. Ik verwacht dat zij één front sluiten met de coalitiepartijen. Op zich wel begrijpelijk, want je moet je wel blijven afvragen wat reëel is. De op- en afritten zijn door dit en het vorige college allang weggegeven. En dat besef zal langzaam doordringen verwacht ik. Ook hier geldt standvastigheid. We zullen het vast wel allemaal beleven.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?