Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Soap Archive

standard
maart 25, 2017
Written by , Posted in Uncategorized

Enquêtecommissie van 9, 15 en 23 maart 2017. Is deze soap nu ten einde?

Beste lezers en lezeressen,

Op 9 maart was mevrouw In ’t Hout (oud hoofd P&O) aan de beurt. Het enige wat ik daarvan wil zeggen is dat zij een koekje van eigen deeg kreeg. Ze probeerde op twee paarden te wedden maar werd zelf buiten spel gezet. Slechte inschatting van haar dus.

Op 15 maart kwamen de heren Van Kessel (oud gemeente secretaris) Jan de Ruiter (oud burgemeester) en mw. Wiersma (huidige gemeentesecretaris) aan bod.

Zoals te verwachten, gaven die elkaar de schuld. Allemaal naar elkaar wijzen lost niet veel op, dus ook hier niet. Jan de Ruiter liet zich natuurlijk weer van zijn Ruiteriaanse kant zien. Maar daar trapte de enquêtecommissie gelukkig niet in.

Op 23 maart vonden (voorlopig?) de laatste verhoren plaats.
Daar werden achtereenvolgens gehoord mevrouw Spruijt, oud leidinggevende gemeente Zevenaar, mw. Van Norel, wethouder gemeente Zevenaar en dhr. Nijland oud-wethouder gemeente Zevenaar en nu wethouder in de gemeente Aalten.
Om bij de eerste te beginnen. Mw. Spruijt. Daar kon je niet veel mee vond ik. Ze gaf plichtsgetrouw antwoord, naar mijn gevoel eerlijke antwoorden, maar wist niet veel meer te vertellen, wilde dat niet. Zij bracht wel naar voren dat zij het rapport Bunt schandalig vond, dat zij daar zelfs als leidinggevende niet op mocht reageren (geen hoor en wederhoor) en dat het rapport veel kapot had gemaakt, niet alleen bij haar juristen maar ook bij haarzelf. Zij voelde zich door Bunt gekwetst. Dat was duidelijk te merken ook, want na afloop stond ze met tranen in de ogen in de gang te huilen.
Daarna kwam mw. Van Norel. Eigenlijk de enige die hardop zei wat iedereen wist maar niet durfde te zeggen.
Eén citaat van haar spreekt boekdelen en bevestigt eigenlijk datgene waarover ik al heel lang heb geschreven, Citaat van haar: “Als je niet aan de goede kant van het boekje stond bij de directeur (gemeentesecretaris Adri van Kessel) of de portefeuillehouder (burgemeester Jan de Ruiter), dan had je het zwaar”. Je moest vooral niet de voet iets scheef zetten. Als je open en eerlijk aangaf wat je ervan vond, werd dat niet gewaardeerd.”
Men moest de dingen doen die van je werden geëist en mocht daar niet tegenin gaan. Het was óf alles doen wat van je geëist wordt of weggaan. Over Jan de Ruiter was Van Norel ook niet te spreken.

In de Gelderlander van afgelopen week stond dat wethouder Van Norel fel van leer trok. Ik noem dat niet fel van leer trekken. Het was beter en eerlijker geweest als de Gelderlander geschreven had dat wethouder Van Norel duidelijk was. Naar mijn mening de duidelijkste van alle gehoorde getuigen trouwens. Lijkt mij voor Van Norel een hele opgaaf om te werken met een college dat overal omheen kletst, met de burgemeester voorop. Dat bleek wel uit de vorige verhoren.
Ja en dan ene mijnheer Nijland. Net zoals mijnheer Wiendels van het CDA. U weet wel, die mijnheer die zo respectloos optrad richting de enquêtecommissie. Zie mijn vorige column. Beste mensen. Die CDA’ers zaten notabene vooraan in de klas want hun eigen toenmalige fractievoorzitter had het voortouw genomen om er een speciaal overleg voor te organiseren (het zgn. Poelwijkoverleg) met de fractievoorzitters van alle partijen uit de gemeenteraad omdat zij, net zoals anderen, het zat was dat Zevenaar alleen maar negatief in beeld kwam over het personeelsbeleid dat werd aangevoerd door Jan de Ruiter. Dus deze CDA bestuurders werden continue op de hoogte gebracht en vegen nu hun straatje schoon. Opvallend he?

Nijland ging zelfs zo ver door te stellen dat hij en zijn collega’s er niets aan konden doen, omdat vorige college alles al in gang had gezet. Wat een gezwets zeg van Nijland. De puinhoop ontstond pas na 2005. Maar hij legt de schuld liever bij een ander neer om zijn eigen straatje schoon te houden. En hij was vast bang draagvlak te verliezen bij de gemeente Aalten waar hij nu met Ted Kok, ook van het CDA (Didam) als wethouder werkzaam is.
Beste lezers en lezeressen. Ik ben benieuwd wat hieruit komt. Ik verwacht helaas niet al te veel. Want maar een paar mensen die zijn gehoord, vertelden wat er werkelijk was gebeurd. De rest had last van zoals ik al eerder stelde, alzheimer light oftewel lichte dementie.

We zullen de einduitslag van de enquêtecommissie maar afwachten en de reacties van de gemeenteraad. Mijn reactie wil ik u wel geven. Zoals gezegd met uitzondering van die paar die ik heb genoemd, was het een grote soap. Heel jammer. En of zo recht zal geschieden aan al die medewerkers die kapot gemaakt zijn of dat misschien nog staat te wachten, betwijfel ik ook. Is de soap nu ten einde of heeft de enquêtecommissie nieuwe informatie die een vervolgonderzoek rechtvaardigt? Helemaal gezien de komende herindeling met Rijnwaarden. We zullen het beleven….helaas zou ik bijna zeggen.

Maar zoals u van mij gewend bent, kijk zelf eens terug als u daar het geduld voor kunt op brengen. Klik daarvoor op:

https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20170323_1

Voor de blog van Paul Kemperman zie:

https://wijdoendatzo.wordpress.com/2017/03/23/wie-zaten-er-nog-meer-in-het-complot/

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?