Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Stemrecht Archive

standard
maart 25, 2015
Written by , Posted in Algemeen

Stemmen, maar waarop eigenlijk?

Beste lezers en lezeressen,

De verkiezingen zijn achter de rug. De meesten die de moeite namen om te gaan stemmen deden dat rechtstreeks op de Provinciale Staten en Waterschappen en getrapt (zo heet dat nu eenmaal) op de Eerste Kamer en daarmee ook voor de belangen van de Tweede Kamer. Toch ging niet meer dan ongeveer de helft naar de stembus. In Zevenaar bijvoorbeeld 46,8 % en in Rijnwaarden maar 40.3 %. Is dat erg? Ja. Veel mensen vinden dat het allemaal anders moet. De krantenreacties, de Twitterraars en Facebookers geven vaak in niet mis te verstane commentaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ik ben van mening dat de thuisblijvers zichzelf het recht hebben ontzegd om mee te praten over politieke kwesties. Ook via de elektronische snelweg zouden ze zich niet moten vertonen. En dat zijn er dus heel veel. Het probleem is vaak alleen dat de meesten dat anoniem doen dus weet je nooit met wie je te maken hebt. Maar goed. Je krijgt wat je verdient dus klagers die niet stemmen, sssssst! Want volgens velen hebt u geen recht tot klagen.

Provinciale Staten in Gelderland, hoe ziet dat er uit?
De zetelverdeling in de PS van Gelderland wordt over 11 partijen verdeeld. Of hierdoor het Zevenaarse raadsbesluit over de Outlet aan de A-12 afketst zal moeten blijken. D66 (7 zetels) krijgt wat meer macht maar zal het lastig krijgen met die andere liberalen (9 zetels). Wie trouwens de echte liberalen in de provincie zijn? U mag het zeggen. Liberalisme in de Tweede Kamer heb ik al lang moeten missen. Wat die twee liberale concurrenten daar allemaal uitvogelen heeft echt niets meer met liberalisme te maken vind ik. Op een paar punten na dan. De SP heeft nu 6 zetels en zou voor Zevenaar met de PvdA wel eens roet in het eten kunnen gooien over de geplande Outlet. En misschien liggen de verhoudingen na het vormen van een college van Gedeputeerde Staten wel zodanig dat de Provinciale Statenleden breed voor het Outlet plan gaan liggen. Ook dat zullen we beleven.

De kiesdrempel

Ze zouden de kiesdrempel zodanig moeten veranderen zodat het aantal partijen vermindert. Zelf denk ik aan een minimum van drie zetels om in de PS te kunnen zitten. Regeren met al die splinterpartijen komt niet altijd ten goede aan de besluitvorming. In ieder geval hebben de verkiezingen in Gelderland voor de lokalo’s geen zetel opgeleverd. Lokalo’s moeten ook gewoon doen waar ze goed in zijn. Lokaal blijven. En dat vinden de meeste stemmers blijkbaar ook.
Dat de SP (ook landelijk) zoveel stemmen heeft gekregen vind ik nog steeds verbazingwekkend, gezien het feit dat deze partij in ieder geval landelijk toch bekend staat als partij met een intern bedenkelijk democratisch gehalte. Ook over de PVV hoor je dat vaak. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Zevenaar:
Is D66 wethouder van der Werf ziende blind of horende doof? Als het aan haar ligt dan wil zij de discussie weer aanzwengelen en de bouw van windmolens weer een plek op de politieke agenda in Zevenaar geven. Zij vindt dat andere technische middelen ontbreken om de doelstelling in 2050 te halen voor een energie neutrale gemeente. Tijd zat om naar technische middelen te zoeken zou ik zeggen en dar zijn ze ook voldoende mee bezig. Is het uit ideologische overwegingen of zit er iets anders achter D’66 begint toch echt op Groen Links te lijken. Niet erg maar kom er dan ook voor uit. Iedereen wil tegenwoordig “groen” zijn. Ja, als het zo uitkomt waarschijnlijk. Zonnepanelen bij iedereen op het dak werkt beter. Waterscheiding (dus drink en waswater) scheiden is ook een mogelijkheid. Er zijn veel meer alternatieven te bedenken. Je moet dat landelijk aanpakken. Is dat niet te duur? Ja, het is duur. Maar dan los je heel veel permanent op. Niet door belasting verhogingen, dat is te gemakkelijk. Maar gewoon kiezen wat dan wel of niet kan. Bezuinigen heet dat. Dat kan zijn op cultuur of buitenland beleid. Wat windmolens hier en daar zal alleen maar leiden tot procedures en hoorzittingen. Dat is zwaar kostenverhogend en het levert per molen ook niet al te veel energie op. Gesubsidieerde windmolens op Zevenaars grondgebied zijn al eerder door de gemeenteraad afgewezen. Nu terugkomen met die ondingen getuigt van een hoge mate van arrogantie vind ik. Maar dat zijn we in Zevenaar wel gewend.

De ontzanding van Rhederlaag heeft een behoorlijke impact op Riverparc bij Lathum, maar ook op het dorp Giesbeek. Een daar onlangs gehouden handtekeningenactie heeft duizend handtekening opgeleverd. De Provincie is het bevoegd gezag zoals dat heet. Natuurlijk kan de gemeente weinig doen. Bij een commissievergadering onlangs werden ook handtekeningen aangeboden. De fracties gaven aan het te bespreken en op de agenda te plaatsen. Ze hadden er eerder op moeten staan om voorlichtingsavonden te beleggen en zo omwonenden mee te nemen in het proces. Nu hoor je dat partij a of b wel contact heeft gezocht nadat het gepubliceerd was in het Angerlo ’s Nieuwsblad. Door het krantenbericht werden omwonenden wakker geschud. Feit is wel dat de provincie een nieuw onderzoek naar de risico’s van de zandwinning gaat doen voor Riverparc. Giesbeek wil dat zij ook worden betrokken bij dat onderzoek. Logisch toch? Vanavond is de ontzanding aan de orde in de raadsvergadering. Misschien dat er raadsbreed toch nog een motie wordt ingediend. Of dat zal helpen? We zullen het zien.

Ja, beste mensen, want communiceren, daar kunnen ze wat van in het college van B&W Zevenaar. Achteraf dan wanneer bewoners alles uit de kranten moeten vernemen. U mag het weer zeggen.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?