Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

veel gedoe Archive

standard
februari 03, 2015

Vrijheid van meningsuiting, maar dan wel in een artikel 12 gemeente?

Beste lezers en lezeressen

De sluiting van de op- en afritten van de Griethse Poort houden de gemoederen aardig bezig.

Ik schreef eerder over die sluiting en vroeg mijzelf af: ”Worden we hier belazerd?” De afgelopen week werd dat vermoeden sterker. Ik had de vrees al uitgesproken maar zoals het zich laat aanzien hebben ze weer behoorlijk geblunderd in het college van Zevenaar. Verzet opgegeven? Ja ja. Het gaat als ik de minister moet geloven voor Zevenaar heel slecht aflopen. De minister schrijft hierover in een brief aan het college op 8 december 2014 naar aanleiding van een brief van de gemeente Zevenaar na het indienen van de zoveelste motie door de gemeenteraad (dit was dus na de motie van 24 september 2014 over de aansluiting Griethse Poort) het volgende aan het college van B&W.:

“Op 16 januari 2012 heb ik een standpunt ingenomen voor de doortrekking van de A15 naar de A12. In dit standpunt is een voorkeursalternatief opgenomen, waarbij keuzes zijn gemaakt. Deze keuzes zijn in een zorgvuldig proces tot stand gekomen. Eén van de keuzes die in overleg met uw gemeente is gemaakt, is de
realisatie van de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost op de A12 en het opheffen van
de bestaande aansluiting Griethse Poort. In het Nota overleg MIRT van 18 juni j . l .
heb ik toegelicht dat ik het onwenselijk vind om aansluiting Griethse Poort open te
houden in combinatie met de realisatie van de nieuwe aansluiting. Dit heeft
namelijk ongewenste effecten op de doorstroming en de veiligheid op de A12.”:

Tot zover de minister.

Dus alles was al overlegd terwijl dat niet aan de raad kenbaar was gemaakt. Een motie van wantrouwen tegen het college van Zevenaar zou naar mijn idee hier op zijn plaats zijn. Maar dat zal vast weer niet gebeuren.
Een aantal onder u zal het zich misschien nog wel herinneren dat ik in een artikel beschreef wat mijn glazen bol te vertellen had. Helaas…………., het komt allemaal uit. Het gaat Zevenaar miljoenen kosten aan claims etc. (bedrijven op Tatelaar die in feite inkomstenderving tegemoet gaan zien, (lekker toch zo tijdens de opknapbeurt / revitalisering van het bedrijventerrein ) en infrastructurele veranderingen. Komt op het bord van Zevenaar terecht. Er moeten wel wonderen gebeuren dat Zevenaar geen artikel 12 gemeente gaat worden. En dan staan ze definitief onder curatele van de hogere overheid. Met dank aan de blunderaars in Zevenaar. Maar misschien is dat wel beter zo. Kunnen ze niet veel meer stuk maken en minstens twee wethouders naar huis sturen. Je wordt namelijk door die artikel 12 status een zogenaamde beleidsarme gemeente.

Even korte toevoeging over een artikel 12 gemeente:

De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in, en krijgt een zogenoemde Artikel 12-status. De ministers van BZK en Financiën zijn de beheerders van het gemeentefonds. Zij beslissen daarom samen hoeveel extra geld de gemeente uit het gemeentefonds krijgt.
In ieder geval gaat er een hele procedure aan vooraf. Ik vind ik het beschamend en kan alleen maar hopen dat ik er naast zit. Volgende week ga ik zeker verder over bovenstaande onderwerp. Dan weet ik misschien ook weer wat meer. In Zevenaar draait men in ieder geval constant om de hete brij heen.

Zelfs een voorzitter van een ondernemersvereniging blijft vol houden dat hij van niets wist toen de gemeente een paar weken terug aangaf het verzet te stoppen en dat de op- en afrit Griethse Poort zouden verdwijnen. Voorzitter Henk Dekker van Lindus beschouwt de strijd als een gelopen race en vertelde in de Gelderlander dat hij dacht dat er nog niets vast lag over sluiting van Griethse Poort. Even verderop in dat artikel zegt hij dat een ieder het uitlegt zoals men wil. Het schijnt dat er een overeenkomst is geweest zegt hij. Ik heb geprobeerd de heer Dekker aan de telefoon te krijgen. Hoor en wederhoor. Maar ondanks pogingen van het secretariaat kreeg ik de heer Dekker niet aan de telefoon. Of ik maar bij hem op kantoor wilde komen. Zulke dingen deed hij niet telefonisch af liet hij weten. Jammer, ik had zelf al een aantal andere afspraken, dus “even” naar zijn kantoor was geen optie. Ik vond bovenstaande uitspraak in de Gelderlander van de heer Dekker namelijk naïef en dat wilde ik hem graag voorleggen. Heeft hij geen netwerk, leest hij geen kranten? Het was al een hele tijd bekend dat er een handtekening van de burgemeester lag waarin werd verklaard dat de op – en afritten dicht zouden gaan. Het collegeverzet, als dat er al was, werd toen al beëindigd (2006). Maar dat College van B&W is doorgegaan met het zogenaamde verzet waardoor politieke partijen eigenlijk een beetje voor Jan joker hebben gelobbyd in Den Haag en de Provincie. Het onderzoeksrapport zal deze maand in de raad komen. Daar kom ik volgende week dus zeker op terug.

Vrijheid van meningsuiting, een groot goed!

Stichting Gezamenlijk Zevenaars Karnaval gaat praten met de verenigingen over hoe men om moet gaan met uitingen die kwetsend zouden zijn voor anderen. Het zou kunnen dat verenigingen met hun praalwagen iets willen doen rondom Charlie Hebdo of over enkele geloofsovertuigingen in het algemeen.
Moet dat, met alle respect voor de organisatoren van GZK, door hen worden bepaald? Er zijn vast meer verenigingen/clubs die iets ludieks willen organiseren. Stel je voor dat iedereen eigen normen laat gelden over wat wel of niet kan. Volgens mij wordt het dan een zooitje. Er is hier maar één instantie verantwoordelijk voor regels, dat is de vergunningverlener (hier de gemeente). De vergunning is afgegeven, aldus de heer Geert Vos van GZK, die ik gelukkig wel aan de telefoon kreeg. Wil of durft de gemeente geen regels te stellen? Dan is er een andere discussie. Ik snap echt wel dat het mensen diep in hun ziel raakt als je zo ver gaat zoals o.a. Charlie Hebdo doet met hun anarchistische trekjes. Niet dat dit het plegen van aanslagen rechtvaardigt natuurlijk. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar het kan ook doorslaan en dan heeft het weinig meer daarmee te maken. Je kunt een persoon bekritiseren over zijn/haar optreden of functioneren bijvoorbeeld. Prima om dit kritisch aan de kaak te stellen. Maar om op respectloze wijze Jezus, Maria, de paus, Allah of Mohammed of wie dan ook af te beelden of te beschrijven en daarmee bepaalde groepen tot het uiterste te beledigen gaat mij te ver. Dat heet choqueren. Google maar eens “Charlie Hebdo”. U mag het dan zeggen.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?