Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Verkiezingsstunt Archive

standard
maart 03, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Verkiezingsstunt

Beste lezers en lezeressen,

Ik had mij echt voorgenomen niets negatiefs over LB belang te schrijven maar dat werd mij helaas weer niet gegund.

In het verleden had LB zich nooit druk gemaakt over de veiligheid van de Babberichseweg. Het had zo’n leuke actie kunnen zijn. Nu stonden ze afgelopen vrijdag op de Babberichseweg nabij de oversteekplaats Babberichseweg/Bettestraatje en Babberichseweg/Uiversweg bij de onthulling van een verkeersbord door schoolkinderen, door Roy van Essen gemaakt. Nogmaals een erg leuk initiatief, maar met weinig belangstelling (10 volwassen incl. ouders pers en vier Lokaal Belangers). Roy van Essen, gemeenteraadslid van LB, hield vol dat het om een persoonlijke actie ging, maar de kritische lezers weten natuurlijk dat het door LB was geïnitieerd/geëntameerd. R van Essen had het gewoon aan een ander over moeten laten want als gemeenteraadslid ben je nu eenmaal gebonden aan je publieke functie. Dat weet hij heel goed.
Toeval dat mw. Riswick en andere LB raadsleden bij de onthulling van het verkeersbord aanwezig waren? Ja, verklaarde van Essen in de Gelderlander. Wat moest hij anders zeggen? Ze waren, vertelde hij, net allemaal bij de rechtbank op bezoek geweest. Aan me hoela.
Gewoon een verkiezingsstunt. LB zal dat blijven ontkennen. Kortom. Natuurlijk gaat het om de verkeersveiligheid aan de Babberichseweg. Niet alleen voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Dus in die zin was de actie heel goed bedoeld, maar niet als er van kinderen gebruik wordt gemaakt om je politieke achterban te fêteren. Zo zie ik het tenminste. En mij gaat het erom dat wanneer je iets wilt bereiken je dat gezamenlijk moet doen. Ja, en daar had LB drie weken terug geen belang bij. Toen gold denk ik hun Eigen Belang. En dat doet zeker geen recht aan de problematiek op de Babberichseweg.
Hun wethouder van verkeer Toon Albers, en ook raadslid mevr. Riswick zeiden tijdens een eerdere raadsvergadering dat het allemaal wel meeviel met de verkeersonveiligheid op de Babberichseweg. Ook apart is dat de verkeersouder van de Brede School St. Martinus de ouders van kinderen opriep om bij een (politieke) manifestatie hun kinderen uit te lenen aan Lokaal Belang. Was die verkeersouder lid van LB of naïef en had het niet door? Verder was niemand uitgenodigd. Ook “Actiegroep Babberichseweg” niet. Een soloactie van LB dus.
Wethouder Albers moet gewoon aan het werk gaan. Een (objectief) onderzoek is inmiddels op initiatief van provincie in gang gezet. Objectief? Weer het zoveelste onderzoek.

Een ieder moet er maar het zijne/hare er van denken. Want natuurlijk hebben we recht op een eigen mening.

Het niveau in de raad wordt er niet beter op. Daarover heb ik eerder geschreven. Harry Staring was daar een voorbeeld van tijdens de raadsvergadering van 25 februari jl. richting de CDA en de VVD die voor openhouden van de op- en afritten van de Griethse Poort hadden gelobbyd. De Zevenaarse coalitiepartijen stoppen het verzet. Staring vindt het beneden alle peil dat het CDA en de VVD door blijven zieken met hun niet behaalde resultaten. Ik vond die opmerking van Staring beneden alle peil/respectloos en geen recht doen aan de inzet van die lobbyisten. Daarnaast “vergat” hij er bij te zeggen dat de PvdA ook in de vorige periode heeft mee gelobbyd. Maar die zijn nu vriendjes. Fijne vriend hoor.
Tijdens diezelfde raadsvergadering kreeg Albers een motie van wantrouwen (het zwaarste middel van de raad), aan zijn broek omdat hij de raad te laat had betrokken bij besluitvorming over de op- en afritten van de Griethse Poort. Hij had een coup gepleegd vonden de inbrengers van de motie. De coalitie met Sociaal Zevenaar (kwam dat door de voorzittershamer van Paul Freriks die hij deze vergadering hanteerde?) stemden tegen deze motie. Al was het niet haalbaar, de motie lag er. Zo werkt de politiek nu eenmaal. Het was een signaal dat loog er niet om, wat je er inhoudelijk ook van vindt. Niets doen tegen een overmacht is geen optie.

En laten we niet vergeten dat de enige veroorzaker burgemeester de Ruiter was door de op-en afritten weg te geven met één handtekening in een concept overeenkomst.

Er moet toch echt voor mij volgende week iets positiefs te melden zijn over Lokaal Belang. Als dat zo is neem ik het graag op in mijn column.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?