Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

vervolg 2 Archive

standard
januari 14, 2015
Written by , Posted in Lokale politiek

Het Kulturhusduo van Lokaal belang en ontslagen wethouders

Beste lezers en lezeressen,

Misschien heeft u ook meegekregen dat er veel wethouders in Nederland tussen 2010 en 2014 moesten vertrekken. Meestal ging het om integriteitskwesties, belangenverstrengeling maar ook over het veroorzaken van financiële tekorten in “hun” gemeentekas. Overschrijdingen van budgeten enz. speelde daarin tevens een rol. Gebrek aan echte communicatie scoorde ook goed. Want tegenwoordig praat men wel over transparant en communicatief werken, maar ze doen het gewoon niet. Moeten er ook wethouders in Zevenaar opstappen? Ik zou wel iets kunnen bedenken. De volgende kwesties blijven dan ook spannend.

De commissievergadering van woensdag 14 januari jl. had veel tijd nodig terwijl er maar weinig op de agenda stond. Maar weinig agendapunten wil natuurlijk nog niet zeggen dat het niet interessant kan zijn.

Ontzanding Rhederlaag
Er waren diverse insprekers van Rhederlaag die hun ongenoegen kenbaar maakten over de ophanden zijnde ontzanding aldaar. Heel begrijpelijk wanneer je geen steun krijgt van de gemeente in deze aangelegenheid. Maar goed, de raadsleden gaan zich hierover buigen.

Fietspad Groot Holthuizen
Ook bewoners van Groot Holthuizen waren ronduit ontevreden over de gemeente Zevenaar, nu m.b.t. het fietspad in de Ridderkampstraat. De bewoners waren de overlast zat, terwijl de gemeente het toch anders had gepromoot in hun brochures van de wijk. Het zou een kindvriendelijke autoluwe woonwijk worden en toegespitst zijn op het zgn. dorpswonen. Nou, v.w.b. het fietspad dus niet of de gemeente Zevenaar moet met kindvriendelijk wonen bedoeld hebben dat er voor schoolkinderen een fietspad voor de deur zou worden aangelegd. Dat bleek wel uit de tekst van de inspreker Nick Lapré. Anders dan zijn naam doet vermoeden was er geen woord frans bij. Het verleggen van die fietsroute waar honderden kinderen van het Liemers College over fietsen, sommigen fatsoenlijk anderen onfatsoenlijk (u kent het vast wel, met drie vier of vijf stuks naast elkaar), was hun nog steeds niet gegund. En ja hoor, u raad het al. De gemeente had weer geblunderd. Eerst toezeggingen gedaan dat het verlegd zou worden, en nu gaat het niet meer door. De mensen hebben de huizen immers toch al gekocht. Dus het plan van het zogenaamde losliggend fietspad bleek niet meer te gelden. Ook hierover hoort u vast wel meer.

De Babberichseweg
En ja ja hoor, weer die Babberichseweg. Maar nu vanuit de Actiegroep Babberichseweg met als woordvoerder Ralph Kleinpenning. Die man moet een ontzettend druk leven hebben. Hij heeft een fulltime job maar heeft hij geen overleg met bezorgde buurtbewoners dan zit hij weer aan tafel met bijvoorbeeld verkeersdeskundigen van de Provincie Gelderland. Hij moet wel een flink netwerk hebben. En dat heb je ook nodig wanneer je tegen de gemeente Zevenaar moet vechten. Dat ondervinden meerdere mensen. Het is vooral belangrijk om ook juridische kennis te hebben. Maar goed, we gaan weer verder. Een van de uitkomsten van dit overleg met de Provincie was dat de raads-commissieleden te horen kregen dat de provincie helemaal niet staat te springen over verlegging van het Witte Kruis, de kosten bedragen volgens de provincie 15 miljoen euro. Wie gaat dat betalen? Ook het idee van de Dorpsraad Babberich heeft tot nu toe nergens toe geleid. Die willen naast het doortrekking van de Witte Kruis ook een verlegging van de Witte Kruis als straat en een verlaging van de maximum snelheid. Dat is dan weer kassa natuurlijk. Een extra kostenpost van 6 miljoen euro. En dat vindt de provincie niet echt haalbaar als ik de heer Kleinpenning goed heb gevolgd. Verbaasd mij ook niets hoor. Ik heb er al heel vaak over geschreven. Net zoals dat ik vind dat je geen 30 kilometer zone moet aanleggen door de Dorpstraat. Het is een doorgaande weg. Ik vind 50 kilometer per uur daar prima. Zet er aan het begin en aan het eind een flitspaal neer en het is zo afgelopen met het te hard rijden. Oh ja, dat doet mij aan het volgenden denken, ik vergeet dat steeds te melden. Ik heb er nu een paar keer goed op gelet want wat blijkt. Ik rij een aantal malen per dag, bijna altijd op dezelfde tijden op zowel de Aerdtseweg, de Babberichseweg, de Witte Kruis en de Dorpstraat. En wat zien mijn ogen dan. Juist uit zijstraten komende wachtende auto’s met mensen die naar hun werk gaan, zij rijden dan achter mij omdat ze mij voorrang moeten verlenen. Ik hou mij aan de snelheid maar wat doen velen? Juist, mij met een bloedgang inhalen. Even verderop staan deze autochtonen weer naast of achter mij. Ik hoop dat zij hierover eens gaan na denken want wellicht hoorden zij ook bij de protestgroepen die het allenmaal zo gevaarlijk vinden op die wegen? Ik kan het ze niet vragen. Ze hebben teveel haast.

Mega(vette) varkensstalJa en dan was er die avond ook nog een inspreekster die het opnam voor de omwonenden van de veehouder uit Angerlo Rob Nieuwenhuis die graag zijn stal wil uitbreiden. De omwonenden willen deze uitbreiding zeker niet. Ook de varkenshouder zelf sprak deze avond in. Dit gaat om een al jaren slepende kwestie. Maar om een lang verhaal kort te maken. De heer Nieuwenhuis weet dat er geen raadsmeerderheid is te krijgen voor zijn uitbreiding aan de Eldrikseweg in Angerlo en stelde daarom voor om met de gemeente aan tafel te gaan zitten om te praten over het kopen van varkensbedrijven die niet renderen (geen rendieren hoor). Iets wat hij zelf niet kan betalen natuurlijk. Of de gemeente maar zo vriendelijk wil zijn om hier in mee te denken. Nou dat meedenken vind ik prima. Als Zevenaar maar niet zo dom is om zelf het varkentje te wassen door ook mee te gaan betalen. Nee toch? Dat verwacht ik niet. De varkenshouder zal tot de conclusie kunnen komen dat wat niet kan nu eenmaal niet gaat. Hij moet dan niet aan een dood varkentje, eh sorry een dood paard blijven trekken

Tot slot was er nog een rondvraag voor de commissieleden en die eindigde lekker ontspannen door m.n. een opmerking van Fred van Dijk van de Zevenaarse VVD (u weet wel, die partij die landelijk veel belasting heeft verhoogd en ook goed kan bezuinigen op de behoeften van noodlijdenden), dat hij van zijn vrouw niet voor 21.00 uur thuis mocht komen waardoor van Dijk ruimschoots de tijd kon nemen om gebruik te maken van de rondvraag. En dat deed hij dan ook. Leuk.

Ik zou ook nog terug komen op de commissie Samenleving van vorige week dinsdag 13 januari want daarin stond het tekort bij het Kulturhus centraal. Onderstaande tekst heeft al op deze blog gestaan maar ik heb er het e.e.a. aan gewijzigd.

Wethouder Hendriksen kreeg vragen gesteld die mij niet verbaasde. Een aantal antwoorden en opmerkingen van de wethouder verbaasde mij wel.

Ik zet de belangrijkste op een rijtje:

1.Er bestaat, zei Hendriksen geen subsidielijn met de Borg wel een maatschappelijke verantwoording

Inderdaad, klopt. En toch had hij al direct, blijkens een brief van het Kulturhus, 15.000 euro toegezegd

2.Hendriksen wilde niet in details treden en ook zijn strategie niet prijsgeven maar vertelde er direct bij dat de vier eigenaren een substantieel bedrag moeten betalen maar dat de gemeente niet te snel de portemonnee moet trekken. Hij gaf toe dat het anders precedenten kan scheppen

Prima, het niet prijs geven van de te volgen lijn, zeg de strategie, lijkt logisch, maar dat lijkt mij een wassen neus gezien de bovenstaande toezegging. Ik denk dat er straks meer noodlijdenden op de stoep van Hendriksen komen te staan wanneer hij over gaat tot betalen

3.Hendriksen kon geen duidelijke verklaring geven waarom de gemeente niet zelf op de rem is gaan staan

Nou dat is mooi. Maakt de gemeente Zevenaar onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren en grijpt zij als gemeente niet tijdig in?

4.Hendriksen vertelde ook dat het college geen toestemming heeft gegeven voor de 15.000 euro te betalen

Wederom, hij moet de brief van het Kulturhus nog eens lezen want dat heeft hij wel gedaan. Staat hij alleen? Hendriksen is een deel van het college van B&W en kan een heel college van B&W beschadigen of ze moeten hem er uit knikkeren. Dat is elders vaker gebeurd met zulke wethouders en Zevenaar heeft al teveel wethouders (zie hier bovenaan de blog)

5.Hendriksen zegt dus ineens wel dat er niet gelijk wordt gekeken naar een extra bijdrage maar dat er meer gezocht wordt naar kostenvermindering of inkomsten verhogen

Wederom, hij moet de brief nog maar eens lezen. Als het net zo gaat als met de gemeentebegroting weet ik het wel. Het wordt dan een Lokaal Belang feestje, subsidie geven i.p.v. bezuinigingen. U weet het vast nog “besparen (in Zevenaar) is lasten verzwaren”, dus meer geld uit de gemeentekas halen i.p.v. er op staan dat er moet worden bezuinigd

6.Hendriksen stelt dat er diverse gesprekken komen en dan het hele verhaal in de raad wordt behandeld

Dat geloof ik best. Ik denk dat het college hem een duw in die richting heeft gegeven. Een raadsvoorstel hoeft hier eigenlijk niet hoor, want voor dit soort zaken is het college gemandateerd/bevoegd. Hendriksen zal wel bang geworden zijn door de reacties om hem heen. Ik hoop dat hij verstandig is en doet wat de raad wil. En dat is zoals het nu lijkt tenminste, niet de portemonnee trekken

Eigenlijk mag Hendriksen nu de puinhoop van wethouder van Norel opruimen. Zij was in de vorige periode hiervoor verantwoordelijk en daarmee wordt het een Lokaal Belang “feestje” met het Kulturhusduo van Norel en Hendriksen. Misschien kunnen zij wel met geld uit de partijkas van Lokaal Belang bijdragen aan het tekort?

En zoals altijd. Wie dit leest mag er anders over denken natuurlijk. Gelukkig maar.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?