Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Winkelhart onder Angerlo Archive

standard
maart 17, 2015

Winkelen in Waterland

Beste lezers en lezeressen,

De raadscommissie Middelen heeft vorige week donderdag het sein groen gegeven voor de Outlet langs de A-12. Maar het leek wel of de VVD last had van de temperatuurwisseling van die week. Was het luchtfietserij of realisme met voorkennis? Ik weet het niet. De VVD opperde dat een AZC wel op het BAT terrein kon en de cultuurinstellingen naar het oude gemeentehuis i.p.v. Hal 12, waarover nu vergevorderde overleg is. Wordt een lekkere speelbal zo dat cultuurgebeuren in Zevenaar. Maar niets is onmogelijk natuurlijk. Wethouder van Norel waarschuwde voor de kosten maar daar had de VVD geen oren naar. Heel apart hoor, een luchtfietsende VVD i.p.v. de solide partij met alleen voorstellen die ook financieel onderbouwd zijn. Vandaar mijn bedenkingen. Het naar Zevenaar halen van een AZC heeft blijkbaar de voorkeur van de VVD. Echt apart dat de VVD graag een AZC wil naast het Aanmeldcentrum. Zevenaar, Fugitive City dus. En dat geopperd door de VVD. De Outlet aan de A-12 zou volgens de VVD moeten bestaan uit een design center (voor de rijken natuurlijk). Ik vroeg mij even af of ik alles goed hoorde? Dus de live uitzending nog maar eens teruggeluisterd, nu met koptelefoon. En ja hoor, het klopte. De VVD roept veel maar heeft het niet over financiële consequenties. En dat beste lezeres en lezeressen is nieuw. Ik vind dat Zevenaar zich niet moet laten leiden door het grote geld van Den Haag en zo de bevolking opzadelt met ruim 750 asielzoekers terwijl er meer gemeenten zijn die genoeg grond hebben. Als over een aantal jaren het aanmeldcentrum met hun werk in Zevenaar stopt is er nog tijd genoeg om bij andere gemeenten met ruimte langs te gaan zodat die hun verantwoordelijkheid eens een keer nemen. Ik zou een compleet AZC bij Arnhem neerzetten. Hebben ze extra inkomsten en Zevenaar hun Outlet.

Waar was ik gebleven. Oh ja. De commissievergadering.
De heer Polman van D66 vond tijdens deze commissievergadering nodig wederom iemand te beledigen. Nu was de heer van der Schaft van de SP aan de beurt. Hij kreeg van Polman het verwijt dat hij hoog van de toren blies met veel poeha. Zou Polman het over zichzelf hebben gehad? Kijk, dat de SP geen voorstander is van een Outlet weten iedereen onderhand wel en juist daarom vond ik het te prijzen dat de SP ondanks dat wel constructief mee dacht. Polman vond het ook nog eens nodig om LB de wacht aan te zeggen en stond er op dat LB de woorden van twee weken terug (“neigt naar chantage” door het consortium) niet meer mochten gebruiken anders zouden zij eventuele onderhandelingen kunnen frustreren. Nou, dat had ik mij echt niet laten zeggen. Snapt Polman trouwens niet dat “neigen naar “ niet definitief is? Moeten ze hem dat nog maar eens uit leggen vind ik.
Nijland van het CDA was heel twijfelachtig. Misschien door zijn kandidaatstelling voor de provincie? Maar ook Niebuur van de PvdA sprak er niet duidelijker over. Vooral in het begin was ze wat zwevend vond ik. Hoe anders was het bij Sociaal Zevenaar, Lokaal Belang en de VVD ondanks de zet van de laatst genoemde. Zij hielden veel duidelijker vast aan de ingezette koers en dat is een Outlet aan de A-12. Wat u en ik er ook van vinden. Zouden ze in Zevenaar dan ook personeel uit fietsenzaken en sportzaken bijvoorbeeld rekruteren om ze op te laten leiden tot we shoppers zoals Henk Kamp de problemen van leegstand in de het centrums op denkt te kunnen lossen? De huren moeten omlaag. Daar is wat voor te zeggen, maar moet het rijk dat opleggen? Die VVD’ers toch. Het wordt steeds gekker met die yuppies. Nu gaan ze zich dus ook al bemoeien met de verhuurders terwijl eerst het motto daarvoor was dat dit aan de vrije marktwerking overaten moet worden. Volgens mij is de VVD echt de weg kwijt.

De raadsvergadering op 25 maart a.s. komt met de slotconclusie.

Woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. De PS verkiezingen zijn belangrijk want die bepalen ook nog eens de verhoudingen in de Eerste Kamer. Waterschapverkiezingen vind ik wat anders. Ik ben daar geen voorstander van. Waterschappen doen heel nuttig werk maar ik vind dat die beter op kunnen gaan in de provincies zodat ze geen speelbal worden van politieke belangen. Dit hebben we natuurlijk te danken aan de heer Plasterk uit Den Haag die het maar niet door kon zetten dat er uiteindelijk vijf gewesten zouden komen met daarin opgenomen de waterschappen. Had Den Haag toch niet beter een steviger minister op die post kunnen zetten dan Plasterk die een beetje triest uit de hoek kwam door destijds te stellen dat provincies het niet wilde. En gemeenten doen ook moeilijk. Ja dank je de koekoek. Natuurlijk staat niet mand graag zijn/haar baan af. Want daar ging het volgens mij allemaal om En natuurlijk dat Plasterk veel van zijn partijgenote voor de voeten liep denk ik. In ieder geval is zijn de waterschappen sinds 2008 namelijk gewoon een extra bestuurslaag geworden en volledig gepolitiseerd. Dus nu hebben we 18 maart een soort van dubbele provinciale verkiezingen voor politici. Vindt u dat geen probleem dan moet u het wel accepteren wanneer de confessionele partijen Gods water over Gods akker willen laten vloeien, links Nederland zoveel mogelijk belastingen wil laten heffen op water (mooi melkkoetje om bijvoorbeeld cultuur overeind te houden), terwijl water toch een eerste levensbehoefte is. Rechts Nederland kiest dan vast voor vrije marktwerking. Brr, wat is het koud, ik moet er niet aan denken.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?