Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Zeurende raadsleden? Archive

standard
december 16, 2014
Written by , Posted in Lokale politiek

Gezeur van de raadsleden in Zevenaar of serieuze frustraties?

Beste lezers en lezeressen,

Ik heb een hoge pet op van Tjeerd Boekhorst van Lokaal Belang, nog steeds trouwens, maar zijn opmerking dat het CDA de belangen van Zevenaar schaadt valt mij van hem tegen. Tjeerd heeft het dan o.a. over het interview dat Jan de Nooij (CDA) bij EenVandaag heeft gegeven. Daardoor blijven bedrijven nu weg uit Zevenaar stelt Tjeerd. Ik heb dat gewraakte interview op EenVandaag nog eens rustig bekeken. Je kunt hooguit stellen dat Axel Jansen van een mooi Zevenaars bedrijf als JAZO naar mijn gevoel terecht aangaf dat die 16 % OZB verhoging wel uit de kostprijs van zijn product moet worden gehaald. Dat vond onze regent Hendriksen trouwens geen probleem. Ook versleet deze regent de inwoners van Zevenaar voor dom. Maar goed, daarover genoeg gezegd. Feit blijft dat wat Lokale Belangers beweren niet helemaal klopt, namelijk dat Zevenaar nog steeds de laagste woonlasten heeft. Want dat OZB ook woonlasten zijn noemen ze niet. Wanneer je doorrekent zal de cumulatieve stijging van de OZB juist de woonlasten nog meer opschroeven. Is het slim of juist niet van Lokaal Belang om het zo te stellen? Eerlijk is eerlijk, het CDA heeft aan de OZB stijgingen als coalitiepartij in de vorige periode ook meegewerkt. Minder rigoureus maar toch. Het is niet voor niets dat Zevenaar, voordat Lokaal Belang aan de macht kwam binnen de eerste regeerperiode de laagste woonlasten met OZB had als goedkoopste gemeente. Niet dat dit zaligmakend is maar dat was snel afgelopen. De goedkoopste gemeente zijn is geen doel op zich, maar er werd voordat LB regeerde verantwoordelijker omgesprongen met het belastinggeld dat u en ik gezamenlijk opbrengen voor het in stand houden van allerlei Zevenaarse voorzieningen. Het is nu eenmaal zo dat wanneer voorzieningen onbetaalbaar worden je prioriteiten moet stellen m.b.t. deze instellingen en dat besef is Lokaal Belang niet gegeven. Dat is dan ook echt één van de redenenvoor mij dat ik vaak kritisch en helaas ook negatief schrijf over LB. Ja, en dan D66. Die vinden alles goed zolang het maar uit de koker komt van de coalitiepartijen. Zo houdt D66 geen eigen gezicht meer over. Hopelijk blijft de PvdA kritisch. Doen zij dat niet dan verwacht ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een nog slechtere uitslag voor de PvdA. Het kan zijn dat de PvdA Zevenaar bang was voor verlies van culturele instellingen door bezuinigingen. Zijn ze daarom met LB gaan regeren? Ze zullen vast zeggen dat ze verantwoordelijkheid wilde nemen. Ja, ja, ook zo’n dooddoener. Ik hoor wel van veel PvdA stemmers in Zevenaar dat zij het vertrouwen in “hun” club hebben verloren, mede omdat die zijn gaan regeren met LB. Het lijkt een beetje op de landelijke misser van de PvdA, alleen doen ze het daar met de VVD. Regeren bedoel ik natuurlijk.
Woensdag 17 december is er een raadsvergadering over o.a. de OZB verhogingen. Daarover zal flink gedebatteerd worden verwacht ik. Helaas kan ik niet de gehele avond aanwezig zijn. Het gemiste deel zal daarom ik terugkijken op “Zevenaar Live vergaderingen.”
Wordt het gezeur van de raadsleden in Zevenaar of serieuze frustraties? U hebt het laatste woord en mag het zeggen.

Vorige week woensdag was er een bijeenkomst over de Outlet bij de Spoorallee. Helaas kon ik daarbij niet aanwezig zijn. Wat ik wel hoorde in de wandelgangen was dat ook dit plan, net zoals het plan op de BAT locatie, mooi werd voorgespiegeld. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Het gaat beide kanten natuurlijk om het zo goed mogelijk verkopen van een product. Ik ben benieuwd en dit wordt zeker vervolgd. Nu maar hopen dat Zevenaaar niet tussen twee vuren in komt te zitten en daardoor uiteindelijk aan het kortste eind trekt.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?